Po co są świetlice wiejskie?

Ilość świetlic i ich dostępność 

Budynek komunalny w Dymaczewie Starym, w którym jest sala wykorzystywana na zebrania.

Mamy 31 wsi skupionych w 21 sołectwach. 17 sołectw dysponuje świetlicą. Świetlicy nie ma w sołectwach: Babki, Rogalin i Sasinowo. Baranówko korzysta z świetlicy w sąsiednich Sowinkach, a w Dymaczewie Starym świetlica jest, ale jakoby jej nie było. Za świetlicę w tej miejscowości uważane jest pomieszczenie o powierzchni 16-18 m² w budynku komunalnym bez WC, w którym znajdują się jeszcze 2 mieszkania. Fot. obok.

Wiek i pochodzenie

Większość świetlic znajduje się w budynkach z 2 poł. XX w. ciągle modernizowanych i remontowanych. Najstarszym, bo ok. stuletnim poszkolnym budynkiem dysponuje świetlica w Borkowicach.
W gminie są dwie nowe świetlice – obydwie wybudowane za ponad 900 tys. zł. Obie z udziałem środków zewnętrznych.
W 2009 r. zbudowano świetlicę w Czapurach, a w 2014 świetlicę w Krośnie.

Większość starszych świetlic swoje powstanie zawdzięcza dużemu zaangażowaniu mieszkańców, często istotne znaczenie miała OSP.

Oto jak budowano świetlicę w Daszewicach:

Po wojnie w Daszewicach prężnie działała Ochotnicza Straż Pożarna. Komendantem był kowal Władysław Pakosz. On zmobilizował strażaków do wybudowania remizy i świetlicy. On załatwił wszystkie formalności i organizował pracę strażaków, którzy zobowiązali się w czynie społecznym oczyścić i przywieźć po 1000 cegieł każdy z powojennych ruin lotniska w Piotrowie. Pan Władysław Pakosz nie miał koni i furmanki, więc przywiózł za niego cegłę p. Marian Strojny w zamian za fachową pracę w kuźni. Przydział drewna na dach komendant wyprosił w Nadleśnictwie Babki. Ściany murowali p. Adam Szyk i p. Franciszek Strojny. Wiązania na dach wykonał p. Franciszek Szymkowiak. Wszyscy strażacy w czynie społecznym przepracowali na budowie wiele godzin i dni. Fundusze na budowę gromadzono z organizowania sławnych na całą okolicę dożynek. Wyjeżdżano też wozami drabiniastymi na występy do Krzesin, Szczepankowa, Zbrudzewa. Jeszcze nie było okien, w świetlicy już odbywały się amatorskie przedstawienia np. „Ułan i młynarka”, „Wenancjusz”…aby zdobyć fundusze na wykończenie budynku.

Oficjalne otwarcie świetlicy nastąpiło pod koniec marca 1953r. więcej TUTAJ

Organizacja i finansowanie

Wszystkie świetlice są utrzymywane przez gminę, która opłaca prąd, wodę, ogrzewanie i remonty.  Na remonty i doposażenie przeznaczane są środki z funduszu sołeckiego, czy z budżetu obywatelskiego. W latach 2011 – 2017 nakłady na budowę, modernizację i doposażanie świetlic wyniosły ok. 2,5 mln zł.

Nie wszystkie świetlice traktowane są jednakowo – w Czapurach od początku istnienia  jest zatrudniona osoba, która sprząta, otwiera, zamyka i jest animatorem. W pozostałych świetlicach większość obowiązków spoczywa na sołtysach, którzy nie mają z tego tytułu żadnego dodatku.

Znaczenie świetlic

W Czapurach, Daszewicach, Krosinku, Pecnej, Rogalinku oprócz świetlic wiejskich są szkoły, a w nich szeroka oferta zajęć dla dzieci.
Świetlice w Borkowicach, Dymaczewie Nowym,  Krajkowie, Mieczewie, Radzewicach, Sowinkach, Wiórku i Żabinku położone są z dala od centrum gminy i one przede wszystkim powinny otrzymać wsparcie, by mogły się w nich odbywać zajęcia.
Dzieciom, młodzieży z tych miejscowości trudniej korzystać z zajęć pozalekcyjnych i świetlica powinna w jakimś stopniu rekompensować niemożność udziału w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły.
Aby to zrobić, potrzebne są dodatkowe środki. Rozmawiano na ten temat na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu  20 listopada 2017 r.

W świetlicy w Świątnikach wiele się dzieje, ale to w dużej części zasługa osób zatrudnionych w Internetowym Centrum Edukacyjno-Oświatowym. Centrum jest czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 16.30-20.30 i w piątek od 15.00-19.00. W godzinach otwarcia centrum jest możliwość korzystania z komputerów, ze stołu do tenisa stołowego, bilarda, gry w boule, badmintona, piłkę siatkową, układanie puzzli, gry edukacyjne.
W Centrum poczynając od 2011 r. organizowane były bezpłatne szkolenia, wieczory poezji, wspólne śpiewanie, konkursy, wycieczki i inne zajęcia dla mieszkańców. Zajęcia prowadzą zatrudnione przez gminę osoby. Na początku były środki z projektu. Potem gmina opłacała funkcjonowanie Centrum z własnych środków.

Jeszcze inna sytuacja jest w Nowinkach. Tu jest świetlica zarządzana przez sołtysa i oprócz tego w budynku po byłej szkole działa od sierpnia 2008 r. Centrum Kształcenia. Centrum powstało w ramach projektu Wioska Internetowa i przez jakiś czas funkcjonowało w oparciu o pozyskane środki. Po zakończeniu projektu jest finansowane ze środków gminy. Centrum jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00.

W Centrum Kształcenia jest 10 stanowisk komputerowych i szybkie łącze internetowe, czyli wszystko czego potrzeba w dzisiejszych czasach do sprawnej komunikacji ze światem. Centrum odwiedzane jest regularnie przez miejscową młodzież, która zdobywa tu informacje potrzebne do szkoły oraz rozwija się grając w gry edukacyjne. Również starsi mieszkańcy Nowinek i okolic aktywnie zasilają szeregi użytkowników Centrum m.in. na organizowanych tam regularnie zajęciach z podstaw obsługi komputera. Ponadto, do dyspozycji każdego korzystającego z Centrum jest pakiet biurowy oraz tzw. biblioteczka multimedialna czyli zestaw atlasów świata, słowników i encyklopedii. Dla użytkowników dostępna jest w ramach projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” platforma edukacyjna.

Sposób wykorzystania świetlic wiejskich

W świetlicach odbywają się zebrania wiejskie, imprezy okolicznościowe organizowane przez mieszkańców. Sołtysi w miarę swoich możliwości próbują organizować jakieś zajęcia, ale z uwagi na skromne zasoby są to raczej działania okazjonalne, typu przedstawienie dla dzieci.

 

6 Comments
Kazyn 14/07/2021
| |

Uwielbiam kluby wiejskie, ponieważ można w nich zarówno odpocząć, jak i pograć w różne gry. Możesz to zrobić sam lub z rodziną. Najważniejsze jest to, że na pewno będzie to dobra zabawa!

Miejscowy za Wartą 06/12/2017
| |

“U nas” to jest Wiórek i
Czapury

Miejscowy za Wartą 06/12/2017
| |

Witam. Cieszę się, że w końcu udało mi sie zalogować_ teraz nie było już problemu.Pani Redaktor, u nas w świetlicach nie ma animatora a mieszkam tu od urodzenia. Wszystkie imprezy organizuje sołtys jeden albo drugi,albo ksiądz.