Planowanie przestrzenne nadal budzi wątpliwości

planowanie przestrzenne - powiat poznański
źródło: https://www.mojapolis.pl/ dane za 2012 r.
mpzpźródło: Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań – dodane 18.07.2015 r. po napisaniu poniższego tekstu.

Obydwa źródła wydają się być poważne. Czy to możliwe jednak, by w ciągu roku podwoił się obszar pokryty planami miejscowymi w naszej gminie? Na 17 gmin powiatu poznańskiego w 10 obszar objęty planami w ciągu roku w zasadzie się nie zmienił, w przypadku 5 gmin wzrost wynosi od 2 – 6%. Tylko w gminie Mosina jest skok z 9 na 19,9%. 


Jak wynika z informacji otrzymanych w dniu 29.07.2015 r.
obszar pokryty planami miejscowymi wynosił:

[table id=10 /]

Tajemnica tego gwałtownego wzrostu to plan dla Krajkowa uchwalony w 2013 r., którego powierzchnia wynosiła aż 1 356 ha.

Wykaz obowiązujących planów miejscowych


Przez wiele lat w Urzędzie Miejskim w Mosinie planowaniem przestrzennym zajmowało się czterech urzędników. Teraz robią to trzy osoby.

Obecny zastępca burmistrza Przemysław Mieloch w czasie kampanii wyborczej wielokrotnie powtarzał, że w naszej gminie jest zbyt mało miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
To powoduje, że w mosińskim referacie planowania przestrzennego wydaje się  wiele decyzji o warunkach zabudowy. Mosina jest chyba jedyną gminą, gdzie osiedle dla kilku tysięcy mieszkańców powstaje bez planu miejscowego. Dla kolejnych etapów budowy tego osiedla wydawane są decyzje o WZ. Są to decyzje nie na jeden dom, lecz na kilkadziesiąt lub kilkaset domów każda.

Ze sprawozdań burmistrza składanych Radzie Miejskiej wynika, że referat planowania miesięcznie przygotowuje śr. 17  decyzji o WZ (sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina).
Dla porównania wójt Komornik wydaje w ciągu miesiąca zaledwie śr. 2 takie decyzje (sprawozdania wójta Komornik).
W Komornikach od początku 2015 r. wydano 12 decyzji o warunkach zabudowy.
W tym samym czasie w Mosinie  ok. 100 decyzji. To wielka różnica.

Od listopada 2013 r. tym niezwykle ważnym obszarem zajmują się 3 osoby. Do niedawna projekty decyzji o WZ były opracowywane przez architekta nie pracującego w urzędzie. Teraz w związku ze zmianą przepisów projekty sporządzają tylko pracownicy referatu planowania przestrzennego.
[table id=9 /]
powierzchnia i liczba mieszkańców na podst. https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_pozna%C5%84ski

O tym, że planowanie przestrzenne jest bardzo ważne, nie trzeba chyba nikogo przekonywać.

Błędne decyzje są widoczne dla wszystkich i trudno je odwrócić.

18 Comments
Bbb 24/07/2015
| |

Szanowni Państwo, radni Mosiny, bardzo proszę o skierowanie wniosku do urzędu o poprawę bezpieczeństwie w sprawie skrzyżowania na Leszczyńskiej: http://www.gazeta-mosina.pl/2015/sa-swiatla-ale-jest-niebezpiecznie Temat został już nagłośniony, przejście stwarza realne niebezpieczeństwo dla osób przechodzących po pasach. Pozdrawiam

Rozwój gminy w zakresie budownictwa mieszkaniowego na terenie naszej gminy jeśli myślimy o masowym przyroście domów, mieszkańców, a co za tym idzie PIT-u i podatku od nieruchomości powinien iść w kierunku Daszewic i Czapur jednak tylko pod kierunkiem mpzp i powinien się zasadzać na terenach leżących w pobliżu infrastruktury. Atrakcyjność tych terenów stanowi bliskość Poznania.

Rafał 19/07/2015
| |

Nie ważne ile jest planów, ale gdzie są i gdzie ich nie ma. To że osiedle w Czapurach jest bez planu to jest skandal. Bez planu, za to z tysiącem szamb. Mam nadzieję, że obecna władza nie będzie dawała Wz tylko opracuje plan zagospodarowania.

taboret 19/07/2015
| |

Każda gmina ma swoją specyfikę umożliwiającą wykonanie lepiej lub gorzej zakładany plan pokrycia MPZP . Mosina ma powierzchnię ok17087 ha a pokrycie MPZP 3414 ha. Powierzchnia naszej gminy ma liczne ograniczenia w tym względzie. Na terenie gminy występują różne formy ochrony przyrody : * Obszary natura 2000 * Park narodowy* Park krajobrazowy* Rezerwaty przyrody, strefa ujęcia wody oraz inne obszary leśne które z pewnością są wyłączone z obszarów pokrycia MPZP.
Tworzy się różne koncepcje, wizje , plany, strategie
Projekt1.2.1.
Nowy plan zagospodarowania przestrzennego :
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2010-2014/uchwaly/zalacznik_do_uchwaly_nr_lv-383-14_cz2.pdf

str 23 Strategia Rozwoju Gminy Mosina 2020+
a w każdej sposób na rozwiązanie ( papier wszystko przyjmie ) gorzej z wdrożeniem i wyciąganiem konsekwencji za nie realizowanie przyjętych rozwiązań.
Ciekawostka, fajnie brzmi tylko gdzie to jest?
Uruchomiono zamówienie publiczne w trybie dialogu konkurencyjnego na budowę 
i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Gminą  Mosina w oparciu o system informacji o terenie (SIT/GIS), którego zadaniem będzie m.in.umożliwienie
zapoznawania się,w tym konsultowania projektów i dokumentów planistycznych
za pośrednictwem Internetu,różnego rodzaju wpisów i wyrysów z dokumentów
planistycznych oraz przeprowadzania analiz.
Może rzeczywiście potrzebny dopływ “świeżej krwi”

mieszkaniec x 19/07/2015
| |

Ciekawy jestem, ile w końcu jest tej “zaplanowanej” powierzchni. Dzięki tym rozbieżnościom, które tutaj wyszły za jakiś czas dowiemy się jak to jest rzeczywiście z tymi planami miejscowymi w Mosinie. Ambicją każdej gminy powinno być zwiększanie obszaru pokrytego planami. To ogranicza ilość wydawanych decyzji o WZ, w których zawsze jest miejsce na uznaniowość. Plan miejscowy to równe warunki dla każdego wnioskodawcy, to mniej roboty dla urzędników, to ład przestrzenny, a o to nam wszystkim chodzi.

Obywatel 18/07/2015
| |

Dziwi mnie to, że nikt nie zauważył, iż przedstawiona przez panią Kaptur liczba wyrażająca procent pokrycia mpzp w naszej gminie to jedynie 9 procent. Wszyscy podniecają się w dyskusji, która na samym wstępie bazuje na fałszywych liczbach. Otóż idąc za dokumentem, który nazywa się “Podstawy prawne planowania metropolitalnego i dokumenty planistyczne gmin” – Łukasz Mikuła,  Koncepcja kierunków rozwoju Metropolii Poznań – podejście zintegrowane, w tabeli na stronie 15 tego dokumentu czytamy, że procent pokrycia mpzp dla gminy Mosina wynosi 19,9. Zastanawiam się, czy to błąd ze strony autora tekstu „Planowanie Przestrzenne Nadal Budzi Wątpliwości”, czy też działanie świadome obliczone na prowadzenie dyskusji w duchu nieprawdy i braku poszanowania dla obywateli gminy, którzy przez własne niedopatrzenie dali się wmanewrować w taka dyskusję. Nieszczęśliwa liczba „9” widnieje zarówno na sporządzonej mapie gmin, jak i w tekście oraz w tabeli pod w/w tekstem pomimo, że na samym wstępie jest kopia tabeli z danymi z dokumentu który przytoczyłem z nazwy, a który można pobrać z linka zamieszczonego bezpośrednio pod tabelą – patrz oryginalny tekst postu pani Kaptur: „ źródło: Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań – dodane 18.07.2015 r. po napisaniu poniższego tekstu.”
Szanowna pani, proszę o sprostowanie tekstu i o przeproszenie nieczego nie świadomych obywateli Gminy za wciągniecie ich w dyskusję nad nieprawdziwą kwestią…
Z góry dziękuję,
Obywatel

Być może coś przeoczyłem, ale zdaje się że plany miejscowe tworzą dla gminy Mosina zewnętrzni, wyłonieni w przetargu planiści. Pracownicy referatu nie są więc tym obciążani.

kierownik 17/07/2015
| |

Witam, pragnę poinformować iż Miasto Luboń ma wskaźnik 88% pokrycia planami miejscowymi. Mpzp nie obejmują terenu lasów Nadleśnictwa Babki oraz części miasta zwanej “Lasek Górny” o powierzchni około 106 ha.
Tylko dla tego terenu wydajemy decyzje WZ, które wykonujemy własnymi siłami, dodatkowo od ubiegłego roku, w ramach Wydziału, wykonujemy zmiany planów miejscowych w pełnym zakresie, bez zlecania na zewnątrz. W 2015r. zleciliśmy tylko zmianę Studium, a faktycznie pełną aktualizację na nowych podkładach w układzie wektorowym.
Oprócz pełnej obsługi w zakresie planowania przestrzennego wydajemy decyzje środowiskowe, decyzje celu publicznego,decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewów, zajmujemy się ochroną zabytków (rejestr i program ochrony), ochroną drzew pomnikowych, problematyką ochrony wód, powietrza, gruntu oraz hałasem, a także opiniowaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami.
W 2015r.(do dnia dzisiejszego) wydano:
– 20 WZ
– 5 dec. celu publicznego
– 4 dec. środowiskowe
– 192 dec. wycinki drzew
– zakończono procedurę zmiany 1 planu miejscowego (przed uchwaleniem)
– obsługa procedury zmiany Studium.
Powyższe realizowane siłami 4 pracowników pełnoetatowych + jednego na 2/5 etatu i kierownika.
Kierownik Wydziału