Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

Do ustawy o zamówieniach publicznych w ubiegłym roku został wprowadzony przepis zobowiązujący jst do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej PLANU  POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ.

Dzięki tej zmianie wiemy, kiedy Gmina planuje ogłoszenie poszczególnych przetargów na zadania ujęte w budżecie, jaka jest orientacyjna wartość zamówienia.

I tak:
W pierwszym kwartale planowane są przetargi/zamówienia na:

 • rozbudowę szkoły w Czapurach;
 • budowę jezdni ul. Marcinkowskiego;
 • budowę ulicy Ogrodowej w Mosinie;
 • budowę oświetlenia boisk sportowych OSIR i SP nr 1 w Mosinie
 • budowę oświetlenia drogowego;
 • odbiór odpadów z terenów komunalnych;
 • odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych;
 • wiosenne i jesienne profilowanie dróg na terenie gminy Mosina;Szczegóły dot. ww i pozostałych przetargów TUTAJ

  Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje m.in. budowę/ przebudowę dróg, które mają znaczenie dla naszych mieszkańców:

Więcej TUTAJ


 • Art. 13 a.
  1. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ich związki, nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.
31 Comments
Mateusz 19/02/2017
| |

Mam pytanie dotyczące budowy mostu w Rogalinku jak i przebudowy drogi czy wraz z ta budowa postanie na moście prawdziwa sciezka rowerowa z chodnikiem i czy Rogalinek polaczy się z Mosina sciezka rowerowa z prawdziwego zdarzenia a nie tym co jest teraz ??

puk-puk 08/02/2017
| |

zamówienia in-house – czyli byt określa świadomość, albo jak kto chce punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
http://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/302089975-KIO-pierwszy-spor-o-in-house-na-odpady-wygrany-przez-gmine.html#ap-1

karp 04/02/2017
| |

Czy na pewno trzeba zawierac umowę z PUK?
Oceńcie realnośc takiego pomysłu:
Gmina przekazuje zadanie ZUK-owi uchwałą Rady, tak jak wcześniej Selektowi.
Pracownicy z referatu do ZUK, PUK do likwidacji.
Konta i wszystko inne robi ZUK.
Plusy:
Gmina nie musi zawierac żadnej umowy, ZUK spełniac warunków in-house,
-jedna spółka mniej, mniejsze koszty, już ta Rada Nadzorcza będzie kosztowac więcej niż wróble,
-pewnie przy odpowiedniej uchwale można by objąc też niezamieszkałe.
Minusy:
– jesteście w niedoczasie, straciliście pół roku i może jest to rozwiązanie na rok
przyszły,
-prawdopodobnie nie macie żadnej kontroli nad ZUK i z tym wiąże się niebezpieczeństwo matactw.
To luźny pomysł i sam nie jestem pewien czy realny.
Jeżeli ZUK sponsorował wybory (jak znam życie, to obie strony)to oczywiście żadna kontrola nie jest możliwa, a sponsorowani muszą tańczyc jak zagra.
Na mnie już sama rejestracja PUK rzutem na taśmę na koniec roku robi złe wrażenie. Ktoś nie przewidział, że w grudniu 2016 wypadną święta…

M. Kaptur 02/02/2017
| |

Pod koniec roku ruszy budowa mostu na Warcie w Rogalinku za 44 mln zł, a także rozbudowa drogi 431 na odcinku Rogalin – Dymaczewo Nowe za 18,7 mln zł.
http://wzdw.pl/wp-content/uploads/2017/01/PLAN-ZAM%C3%93WIE%C5%83-PUBLICZNYCH-2017.pdf

Michał_Kleiber 02/02/2017
| |

Witam Wszystkich,
raz jeszcze powtórzę słowa Prezesa ZUK-u, w odpowiedzi na moje pytania.
Pytanie – skąd pomysł na tryb bez przetargu ?
Odpowiedź – nie mamy szans konkurowania z potentatami.
Pytanie – To w jaki sposób tryb bezprzetargowy spowoduje w ZUK-u, że rachunek ekonomiczny będzie się zgadzał ?
Odpowiedź – …. postaramy się utrzymać w pierwszym roku 10 PLN, dalej zobaczymy.
Tak to było.
Nie byłem za zleceniem usług ZUK-owi i nie będę.
Wg mnie ryzyko było zbyt duże, fantazja gminy w tym zakresie również. Presja czasu, brak merytorycznego rozpoznania rzeczywistych kosztów, etc.
Dodatkowo radni nie zostali poinformowani o konieczności powstania drugiej spółki (PUK). Odbyło się to po fakcie.
Pytanie dlaczego radni dali się wprowadzić w takie maliny…
W skrócie, ZUK jest promowany na każdym kroku (chcieliśmy zmniejszenia strefy parkowania przy dworcu, żeby mieszkańcy korzystający z PKP mieli parking, oczywiście nie, bo straty ZUK-u). Radni kiedy słyszą ZUK, lokalny pracodawca, to popierają spółkę jak mogą. Mnie wlepiono w usta zdanie, że jestem przeciwko ZUK-owi i chcę zwalniać pracowników, mieszkańców Mosiny.
Oczywiście, że nie chcę, ale nie mogę pozwolić, żeby na dodatkowe etaty w ZUK-u, w myśl jakiejś fantazji zrzucało się 30.000 mieszkańców.
Szczerze życzę, żeby ta operacja była z korzyścią dla gminy, ZUK-u i co najważniejsze mieszkańców, póki co, zmiana leży i kwiczy.

baba jaga 01/02/2017
| |

Gdzie jest konto do zapłaty za śmieci.

karp 01/02/2017
| |

Wygląda na to, że władze zorientowały się że zamówienie in-house jest pisane palcem po wodzie.Uda się, albo się nie uda . Jak nie to przetarg.
Jak wrzuciłem w gugle jednego gościa z RN PUK to wyskoczyła mi spółdzielnia Uniwersum. Chyba ktoś założył szybki pogrzeb PUK.

Andrzej 01/02/2017
| |

Trudno, to wszystko pojąć. Przedostatni pkt. przetarg na “odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych”. Cała ta rewolucja zmierzała do tego, aby ZUK, czy PUK wywoził bezprzetargowo. Można się pogubić w tych całych odpadach.