Pies dla człowieka, człowiek dla psa

Jestem mieszkanką Mosiny. Zapraszam do zapoznania się z naszą, było nie było specyficzną firmą – spółdzielnią socjalną PSARVARD.
Stworzyłam ją jako jako niepełnosprawna, bezrobotna mama dwojga małych dzieci z myślą o daniu pracy osobom takim, jak ja, dla osób, które potrzebują więcej niż przeciętny człowiek.

PSARVARD to podmiot ekonomiki społecznej, który daje nam szansę na stworzenie stabilnych i pożytecznych miejsc pracy.
Spółdzielnia socjalna PSARVARD realizuje potrzeby – dzieci – prewencja i bezpieczeństwo w kontaktach z psami. Prowadzimy profesjonalne i unikatowe zajęcia z psami dla dzieci w wieku 3-6 uczące jak uniknąć ataku obcego, agresywnego psa.
Zajęcia prowadzą instruktorzy i egzaminatorzy psów ratowniczych PSP:

 • w grupach osób z niepełnosprawnościami – mamy jedynego w tym zakresie w Polsce instruktora mającego uprawnienia do pracy z osobami z najgłębszymi dysfunkcjami w zakresie psychiki.
 • dla osób z niepełnosprawnościami posiadającymi psy i chcącymi mieć psa asystującego (niesłyszący, diabetycy, dziecięce porażenie mózgowe)
 • dla seniorów – edukacja ograniczająca wykluczenie społeczne powodowane samotnością.

O Psarvard:
3/5 spółdzielni to osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym. Parytet zatrudnienia będzie utrzymywany. Na 5 osób nowo zatrudnianych 3 osoby muszą być z klucza wykluczenia zawodowego.
2/5 instruktorzy psów ratowniczych przy PSP/OSP.

Zadania spółdzielni:

 • zajęcia z psami dla osób niepełnosprawnych posiadających psy,
 • przystosowanie psa towarzyszącego do zadań psa asystującego,
 • indywidualna praca instruktora z właścicielem/opiekunami i psem. Pełen zakres niepełnosprawności i dysfunkcji (w tym niesłyszący, dziecięce porażenie mózgowe itp). Możliwa też praca z osobami chorymi na: cukrzycę, epilepsję, autyzm.

Cel: społeczne i zawodowe włączenie w życie społeczeństwa.

W ramach ogólnodostępności i usprawnień zapewniamy:

 • specjalistyczny transport OZN na miejsca szkoleń/warsztatów, dojazd instruktorów i psów,
 • przygotowywanie psów asystujacych od podstaw – przekazywanie psa przystosowanego do współpracy z człowiekiem (niesłyszący, cukrzyca, dziecięce porażenie mózgowe),

Prowadzimy:

 • działalność edukacyjną w środowiskach osób niepełnosprawnych – pies przyjaciel człowieka – szerszy zakres terapeutyczny niż dogoterapia,
 • kampanię informacyjną – miejsca w których może przebywać osoba z psem asystującym,
 • działalność edukacyjną dla dzieci w wieku 3-6 lat – bezpieczne zachowanie wobec psów – zajęcia z psami,
 • przygotowywanie psów towarzyszących z elementami psa asystującego (podawanie kapci, leków, zawiadamianie otoczenia o pogorszeniu samopoczucia osoby starszej) dla seniorów – ograniczenie wykluczenia społecznego z tytułu samotności.Aneta Drzażdżyńska, prezes PSARVARD,  tel. 606967616
0 Comments

No Comment.