Pieniądze dla sołectw w 2020 r.

Jakimi kwotami będą dysponować sołectwa w 2020 roku?

Tzw. mały fundusz nie ulegnie zmianie, tzn. w zależności od wielkości sołectwa będzie wynosił od 2 do 8 tys. zł, co stanowi łącznie dla wszystkich 21 sołectw kwotę ok. 134 tys. zł.

Fundusz sołecki + 80%
Jedną z zasad w naliczaniu funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw jest ustalenie górnej granicy. Najwyższa kwota nie może być wyższa niż dziesięciokrotność kwoty bazowej. W porównaniu z zasadami stosowanymi w poprzednich latach tracą nieco największe sołectwa, a zyskują średnie i małe.
Dla porównania – na 2019 rok Czapury miały do dyspozycji kwotę 79 416 zł, na 2020 – 72 867 zł. Wiórek dysponował na 2019 r. kwotą 57 384, teraz będzie mógł wydać 72 867 zł. Dymaczewo Stare 2019 – 31,5 tys., 2020 – 44,3 tys. zł.

W porównaniu z rokiem obecnym wyższy będzie fundusz sołecki, który zależy od m.in. od wykonanych dochodów bieżących i ilości mieszkańców gminy. W 2020 r. sołectwa otrzymają dodatkowo zamiast dotychczasowych środków przydzielanych w ramach budżetu tzw. obywatelskiego powiększony o 80% fundusz sołecki.
W tabeli poniżej można sprawdzić, ile środków przypada na dane sołectwo.
O przeznaczeniu tych środków zdecyduje Zebranie Wiejskie we wrześniu. Warto o tym pamiętać i wziąć w nim udział.

Fundusz sołecki jest wydzielany w naszej gminie od 10 lat. Jego wielkość (wszystkie sołectwa łącznie) w tym okresie wzrosła z 248 tys. zł do 622 tys. zł. Warto wiedzieć, że część wydatkowanych środków wraca do Gminy. W latach 2011 – 2018 r. Gmina Mosina odzyskała 859 233 zł (25% kwoty funduszu sołeckiego).
Od 2017 r. sołectwa otrzymują dodatkowe środki w ramach budżetu obywatelskiego:
2017 r. – 873 040 zł, 2018 – 661 471 zł, 2019 – 361 470 zł, 2020 – 497 309 zł.
Budżet obywatelski 2020

W 2020 r. po raz pierwszy w naszej gminie będzie Budżet Obywatelski z prawdziwego zdarzenia, tzn. na zasadach zbliżonych do innych gmin. Będzie to kwota 300 tys. zł.
W zamyśle miała być to jedna wspólna kwota dla terenu miasta Mosiny (osiedla otrzymują tylko tzw. mały fundusz czyli kwoty od 4 do 12 tys. zł). Jednak ze względów formalnych podjęcie takiej uchwały wyłączającej część mieszkańców jest niemożliwe.
W związku z tym wnioski do budżetu obywatelskiego na 2020 rok będą mogli składać wszyscy mieszkańcy gminy. Wszyscy też będą mogli wziąć udział w głosowaniu.
Zgłaszany projekt może mieć wartość całej kwoty 300 000 zł.
Jestem bardzo ciekawa, jakie będzie zainteresowanie mieszkańców w tej zmienionej formule.
UCHWAŁA – BUDŻET OBYWATELSKI 2020

3 Comments
Chomik 20/08/2019
| |

Dobrze tylko żeby był uczciwie wykorzystany ? a ty mam spore wątpliwości, bo nie jestem przekonany czy sołtysowie sie rozliczają FAIR PLAY. Ten system trzeba uszczelnić