Marszałek Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej

28 listopada 2017 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej III kadencji. Poprzedziły je wybory uzupełniające, w wyniku których wyłoniono nowych posłów. Dołączyli do   posłów poprzedniej kadencji.
Marszałkiem Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej jest od ubiegłego roku Magdalena Górczak – uczennica Technikum Logistycznego w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki (obecnie klasa II). Magda jest  stypendystką Rady Powiatu Poznań. W ostatnich dniach otrzymała także Stypendium Rady Ministrów.
Poinformowała o tym Dyrekcja Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.
Pragniemy nadmienić, że Magda jest także stypendystką Rady Powiatu w Poznaniu, a osiąganie wysokich wyników w nauce łączy z bardzo dużym zaangażowaniem w życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Od marca 2017 r. pełni funkcję Marszałka II kadencji Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej, pracuje w Samorządzie Uczniowskim i aktywnie włącza się w różne imprezy i przedsięwzięcia organizowane przez szkołę. Znamy ją z wspaniale odegranej roli wuja Eugeniusza z „Tanga” S. Mrożka. Można powiedzieć, że u „ Wodziczki” nic się nie dzieje takiego, w czym Magda nie miałaby chociaż niewielkiego udziału.

Madziu, gratulujemy Tobie kolejnego sukcesu, podziwiamy Twoją aktywność na różnych płaszczyznach życia szkoły i dziękujemy za godne reprezentowanie „Wodziczki”. Życzymy dalszych sukcesów i wierzymy, że to nie koniec Twoich możliwości.

My również dołączamy się do gratulacji dla Pani Marszałek.


Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej III kadencji liczy 55 posłów z 7 szkół i reprezentanci Stowarzyszenia Grupa Inicjatywna Baranówko. Na inauguracyjnym posiedzeniu złożyli ślubowanie:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz założeniom Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej ślubuję uroczyście pełnić obowiązki posła godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie w sposób szczególny dobro młodzieży mojej gminy.
Lp. imię nazwisko okręg wyborczy kadencja
1. Weronika Banach Stowarzyszenie GIB I,II,III – sekretarz
2. Klaudia Bankiewicz SP w Rogalinku II,III
3. Oskar Baraniak ZS im. Wodziczki II,III
4. Mateusz Białas SP nr 1 w Mosinie II,III
5. Maciej Białkowski SP nr 1 w Mosinie III
6. Wojciech Bobkiewicz SP nr 1 w Mosinie II,III
7. Paweł Buda Specjalny Ośr.Szk.Wych. III
8. Dariusz Cherubin ZS im. Wodziczki III
9. Lena Ciemniejewska SP w Krosinku III
10. Bartosz Czajka SP w Krośnie III
11. Amelia Czerwik SP w Daszewicach III
12. Piotr Egel Stowarzyszenie GIB I,II,III
13. Helena Figler SP w Daszewicach III
14. Michał Gorzyński SP nr 1 w Mosinie II,III
15. Daria Gościniak SP w Rogalinku III
16. Magdalena  Górczak ZS im. Wodziczki II,III – marszałek
17. Weronika Gramza SP w Rogalinku I, II,III
18. Maria Gruchot SP w Krośnie III
19. Mikołaj Grzywacz SP nr 1 w Mosinie III
20. Kinga Jaworska SP w Krosinku III
21. Paweł Kaczor Specjalny Ośr.Szk.Wych. III
22. Lidia Kazimierska SP w Krosinku III
23. Dominik Klemczak SP w Krosinku III
24. Laura Kłosowska ZS im. Wodziczki II,III
25. Julia Kordy Stowarzyszenie GIB II,III- wicemarszałek
26. Mikołaj Lejman Specjalny Ośr.Szk.Wych. III
27. Bartosz Leśniewicz SP nr 1 w Mosinie I,II,III
28. Tomasz Lisiak Stowarzyszenie GIB II,III
29. Hubert Lisiak Stowarzyszenie GIB III
30. Krzysztof Łuczka SP nr 1 w Mosinie III
31. Adam Maciejewski Specjalny Ośr.Szk.Wych. I, II,III
32. Marcel Mania ZS im. Wodziczki II,III
33. Wiktoria Napierała SP w Rogalinku III
34. Franciszek Niemczewski SP nr 1 w Mosinie III
35. Mikołaj Nowak SP w Rogalinku III
36. Dawid Nowak Stowarzyszenie GIB II,III
37. Karol Nowicki SP w Daszewicach III
38. Zofia Piórkowska SP w Daszewicach III
39. Wiktoria Podwika SP w Krośnie III
40. Piotr Pogonowski SP nr 1 w Mosinie III
41. Hubert Przybył Stowarzyszenie GIB II,III
42. Zofia Ratajczak SP w Daszewicach III
43. Weronika Rąk SP w Rogalinku I, II,III
44. Michał Rzechaczek Specjalny Ośr.Szk.Wych. III
45. Helena Sierpińska SP w Daszewicach III
46. Filip Spychalski SP w Rogalinku III
47. Julia Strzelczyk SP w Daszewicach III
48. Anna Śmierzchalska SP w Daszewicach III
49. Paweł Teodorczyk SP w Krośnie III
50. Jakub Troszczyński Stowarzyszenie GIB I,II,III – wicemarszałek
51. Karina Walkowiak SP w Krosinku III
52. Jakub Waszak ZS im. Wodziczki II,III
53. Wiktoria Wolaczyńska SP nr 1 w Mosinie III
54. Natalia Zajączek SP w Rogalinku II,III
55. Marta Zwierzycka Specjalny Ośr.Szk.Wych. II,III

W I kadencji mandat poselski otrzymali reprezentanci szkół z terenu Gminy Mosina: Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Zespół Szkół w Rogalinku, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej oraz Młodzież Równać Szanse. Marszałkiem została Olga Jarczyńska. Stanowisko wicemarszałka objęli Jan Koralewski i Jakub Troszczyński.
Posłów było 20:

 1. Piotr Egel
 2. Weronika Gramza
 3. Michał Jacyna
 4. Olga Jarczyńska
 5. Dominik Kaczorowski
 6. Jan Koralewski
 7. Jakub Kubiak
 8. Marcin Kwiatkowski
 9. Bartosz Leśniewicz
 10. Julia Łowińska
 11. Adam Maciejewski
 12. Krzysztof Michalski
 13. Stanisław Nieckarz
 14. Maciej Przybyszewski
 15. Weronika Rąk
 16. Jacek Roszak
 17. Jan Szrejder
 18. Jakub Troszczyński
 19. Stanisław Wachowiak
 20. Gniewomir Wiśniewski

W II kadencji liczba posłów wzrosła do 36.  W projekcie wzięło udział Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Zespół Szkół w Rogalinku, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki z Mosiny i Gimnazjum nr 3.
Podczas trwania II kadencji obowiązki Marszałka Sejmu godnie wypełnia Magdalena Górczak. W skład Prezydium weszli także Zastępcy w osobach Jakuba Troszczyńskiego i Julii Kordy.

7 Comments
Nie elegant, nie z Mosiny 08/12/2017
| |

Gdyby faktycznie było tak jak Pani sądzi, że uczniowie ZS w Mosinie mają mniejszą wiedzą w dziedzinach, w których naukę podjęli, czym kierowały by się firmy współpracujące ze Szkołą? Wiele z tych młodych osób wyrośnie na bardzo dobrze wykwalifikowanych pracowników i specjalistów w tym co będą robić i nie zmieni tego przekrzykiwanie się na temat – powtórzę, że często błędnych – poziomów nauczania.

Anna 07/12/2017
| |

Gratulacje, jednak chcę zauważyć, że najzdolniejsi uczniowie z naszej gminy uczęszczają do wysokich rangą liceów w Poznaniu, gdzie poziom jest bardzo wysoki i ciężko uzyskiwać nagrody, pomimo tego, iż poziom nauczania i wiedzy takich uczniów jest wyższy, co z pewnością pokażą wyniki matur.