Pamiętamy…

Radni Rady Miejskiej w Mosinie już po raz drugi zapalili Znicz Pamięci
na grobach Kawalerów Medalu Rzeczypospolitej i samorządowców.

Dziękuję wszystkim,
którzy wzięli udział w akcji.

***

KAWALEROWIE
MEDALU
RZECZYPOSPOLITEJ
MOSIŃSKIEJ

medal RM 3

Edward Raczyński – 1891-1993 prezydent RP na Uchodźstwie
dr Kazimierz Maciejewski – 1932 – 2013 lekarz, wielki społecznik,
ks. Roman Hildebrand – 1908 – 1972 proboszcz w latach 1945 – 1972, budowniczy kościoła w Mosinie
Antoni Jerzak – 1902 – 1985 powstaniec wielkopolski, harcmistrz, założyciel i kapelmistrz orkiestry harcerskiej
Ks. Cz. Szperzyński – 1934 – 1991 proboszcz parafii pw. MB Czestochowskiej w Krośnie
Mieczysław Konieczny 1919 – 2005  więzień obozów koncentracyjnych, od stycznia 1948 – grudnia 1949 komendant Hufca ZHP Poznań-Rejon im. Szarych Szeregów, współtwórca harcerskiej orkiestry dętej
Jan Kałuziński – 1941 – 2013 – burmistrz Gminy Mosina w latach 1993-2002,
Janina i Walenty Murkowscy – Janina 1912 – 2010 – lekarz -stomatolog, Walenty 1902 – 1977 – lekarz
Fabian Roszak – społecznik, regionalista, inicjator wielu akcji społecznych, np. budowy pomnika Tadeusza Kościuszki
Dorota Lisek – 1956 – 1990, pedagog, zajmowała się dziećmi specjalnej troski, społecznik, harcmistrz
Bożena Jakś – zm. w 1999 r. – radna, redaktor Biuletynu Mosińskiego
Rozstrzelani na Rynku w Mosinie
Ignacy Sterczyński – 1907 – 1960 kompozytor, organista i dyrygent
Zbigniew Miczko – 1920 – 2003 matematyk, wieloletni nauczyciel szkół rolniczych, współtwórca mosińskiej samorządności, redaktor Biuletynu Mosińskiego
Kinga i Leon Kostrzewscy – nauczyciele szkoły w Rogalinku
Marian Rembowski – 1916 – 1999 łącznik w Batalionach Chłopskich, więzień obozu w Żabikowie, Oświęcimiu i Mauthausen
Ryszard Małecki – zm. 2005 – przedsiębiorca – założył działającą do dziś firmę LUMO, społecznik, filantrop,
Czesław Jencz – radny I kadencji, członek Zarządu Miasta i Gminy Mosina, prezes OSP, sołtys wsi Pecna
Józef Skonka – 1937 – 2002 – regionalista, muzealnik
Ks. Konrad Kaczmarek – 1928 – 2015
Ludwik Lipiak – 1899 – 1982 powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej
Marian Strenk – zm. 2009 dziennikarz, społecznik, samorządowiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie
Piotr Mocek 1897- 1919 – powstaniec wielkopolski
Wincenty Różański – 1938 – 2009  poeta
Stanisław Wincenty Kasznica – 1874 – 1958 prawnik profesor UAM
Stanisław Józef Kasznica – 1908 – 1948 – komendant NSZ
Wiktoria i Kazimierz Myszkier 1907 – 1996
Maciej Nowaczyk –  zm. w 1966 pierwszy burmistrz po wojnie
 znicz10_clip_image001_0000

SAMORZĄDOWCY

Jan Jankowski
Zbigniew Szuman
Piotr Buczkowski
Maria Dahlke
Bolesława Prusak
Grzegorz Ograbek
Lechosław Szeszuła
Kazimierz Piątek
Bernard Szyk
Piotr Szymański
Antoni Karliński
Marian Kunaj
Bożena Dehmel
Ryszard Małecki

znicz10_clip_image001_0000

 

znicz-kaczmarek

1 Comments
KaMa 01/11/2016
| |