25-lecie Mosińskiego Klubu Żeglarskiego

18/06/2016 Małgorzata Kaptur 0

Dziś Mosiński Klub Żeglarski świętuje 25 lecie swojego istnienia.  17 grudnia 1990 r. zostało zarejestrowane stowarzyszenie Mosiński Klub Żeglarski. Komitet Założycielski tworzyli: Jeremi Salomończyk, Ryszard Szejner, Małgorzata Walczak, Witold Niedzielski, […]

No Image

Kolejowy zawrót głowy

07/06/2016 Małgorzata Kaptur 3

UWAGA!!!
Zmiana terminu zamknięcia przejazdu ul. Farbiarska/Targowa. Pierwotnie zamknięcie planowano w dniach: 21.06.2016 – 25.06.2016. Jak poinformował Wykonawca termin przesunięto na 5.07 – 9.07. Przyczyna: konieczność wzmocnienia słabego podłoża gruntowego. Pismo podlinkowane poniżej.

Budżet Obywatelski – c.d.

05/06/2016 Małgorzata Kaptur 0

Jeśli jesteś zainteresowany budżetem obywatelskim  musisz zdobyć wiedzę na ten temat. Znajdziesz ją na stronie internetowej BOGM . Odpowiedzi na szczegółowe pytania można uzyskać także na zebraniach z udziałem burmistrzów. Poniżej harmonogram […]

Piotr Wilanowski odznaczony

31/05/2016 Małgorzata Kaptur 0

Z ogromną przyjemnością informuję, że nasz Kolega Piotr Wilanowski i jego żona Małgorzata otrzymali srebrną odznakę “Za Opiekę nad Zabytkami”. Nagrody  wręczyli wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann i Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jolanta […]

Aktywność obywatelska w praktyce

31/05/2016 Małgorzata Kaptur 0

Trwa III edycja programu “Mała ojczyzna – wspólna sprawa”. Dwoje studentów jednej z poznańskich uczelni w ramach wolontariatu organizują w Gimnazjum nr 1 w Mosinie program edukacyjny dotyczący aktywności obywatelskiej.

Burmistrz otrzymał od Rady absolutorium

31/05/2016 Małgorzata Kaptur 0

Wczoraj miała miejsce absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Mosinie. Po dwóch miesiącach analizowania dokumentów opisujących wykonanie budżetu w 2015 r. Rada Miejska 20 głosami “za” i 1 głosem wstrzymującym się udzieliła Burmistrzowi Gminy Mosina Jerzemu Rysiowi absolutorium.

No Image

Ostatni egzamin szóstoklasisty

24/05/2016 Małgorzata Kaptur 0

Uczniowie szóstych klas po raz ostatni napisali sprawdzian oceniany w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Nasi uczniowie zajęli w powiecie poznańskim 6 miejsce na 17 gmin i uzyskali wynik wyższy niż wynik powiatu i województwa. Gratulujemy.