Jubileusz 25 lecia samorządu

03/05/2015 Małgorzata Kaptur 0

Wszystkich, którzy zechcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami lub refleksjami na temat powstawania lub funkcjonowania mosińskiego samorządu proszę o ich przesyłanie na m.kaptur@wp.pl SAMORZĄD – wystąpienie Bogusława Kapczyńskiego na sesji w dniu […]

25 lat samorządu terytorialnego

02/05/2015 Małgorzata Kaptur 2

Przed 1990 r. istniał system rad narodowych, podporządkowanych wojewódzkiej radzie narodowej, co nie miało nic wspólnego z samorządem. Władza wykonawcza nie podlegała radzie gminy, bo naczelnicy byli mianowani przez wojewodów, […]

No Image

Regulamin

31/03/2015 Małgorzata Kaptur 6

“Czas Mosiny” jest serwisem informacyjnym dla mieszkańców gminy Mosina. Portal czasmosiny2.pl (wcześniej czasmosiny.pl) jest w całości inicjatywą społeczną i niekomercyjną.

Rzutem na taśmę

31/03/2015 Małgorzata Kaptur 9

Dwa dni przed wyborami! burmistrz Z. Springer wydała na wniosek Family House warunki zabudowy. Na ich podstawie można zbudować w Czapurach 36 budynków wielorodzinnych.