Absolutorium dla burmistrza

28/05/2015 Małgorzata Kaptur 2

Dziś odbyła się sesja absolutoryjna. Radni 20 głosami “za” udzielili absolutorium burmistrzowi Jerzemu Rysiowi. Budżet od 1 stycznia do 9 grudnia realizowała Zofia Springer, która również przybyła na dzisiejszą sesję. […]

Najmłodszy sołtys w gminie

26/05/2015 Małgorzata Kaptur 3

21 maja mieszkańcy wsi Dymaczewo Stare wybrali Szymona Łuczkę na swojego sołtysa. Stefan Jankowski uznał, że 20 lat sołtysowania wystarczy, więc podziękował mieszkańcom za zaufanie i zgłosił kandydaturę młodego mieszkańca. Rada […]

Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej

24/05/2015 Małgorzata Kaptur 0

Już po raz 17 Rada Miejska przyznała Medale Rzeczypospolitej Mosińskiej – najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie osób za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej. Podstawą prawna: Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie […]

Jubileusz 25 lecia samorządu

03/05/2015 Małgorzata Kaptur 0

Wszystkich, którzy zechcieliby podzielić się swoimi wspomnieniami lub refleksjami na temat powstawania lub funkcjonowania mosińskiego samorządu proszę o ich przesyłanie na m.kaptur@wp.pl SAMORZĄD – wystąpienie Bogusława Kapczyńskiego na sesji w dniu […]

25 lat samorządu terytorialnego

02/05/2015 Małgorzata Kaptur 2

Przed 1990 r. istniał system rad narodowych, podporządkowanych wojewódzkiej radzie narodowej, co nie miało nic wspólnego z samorządem. Władza wykonawcza nie podlegała radzie gminy, bo naczelnicy byli mianowani przez wojewodów, […]