Piotr Wilanowski odznaczony

31/05/2016 Małgorzata Kaptur 0

Z ogromną przyjemnością informuję, że nasz Kolega Piotr Wilanowski i jego żona Małgorzata otrzymali srebrną odznakę “Za Opiekę nad Zabytkami”. Nagrody  wręczyli wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann i Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jolanta […]

Aktywność obywatelska w praktyce

31/05/2016 Małgorzata Kaptur 0

Trwa III edycja programu “Mała ojczyzna – wspólna sprawa”. Dwoje studentów jednej z poznańskich uczelni w ramach wolontariatu organizują w Gimnazjum nr 1 w Mosinie program edukacyjny dotyczący aktywności obywatelskiej.

Burmistrz otrzymał od Rady absolutorium

31/05/2016 Małgorzata Kaptur 0

Wczoraj miała miejsce absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Mosinie. Po dwóch miesiącach analizowania dokumentów opisujących wykonanie budżetu w 2015 r. Rada Miejska 20 głosami “za” i 1 głosem wstrzymującym się udzieliła Burmistrzowi Gminy Mosina Jerzemu Rysiowi absolutorium.

No Image

Ostatni egzamin szóstoklasisty

24/05/2016 Małgorzata Kaptur 0

Uczniowie szóstych klas po raz ostatni napisali sprawdzian oceniany w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Nasi uczniowie zajęli w powiecie poznańskim 6 miejsce na 17 gmin i uzyskali wynik wyższy niż wynik powiatu i województwa. Gratulujemy.

Medale wręczone

20/05/2016 Małgorzata Kaptur 0

W czasie uroczystej sesji Rady Miejskiej Medal RM otrzymała Orkiestra Dęta im. hm. A. Jerzaka (laudacja – D. Białas), Marian Szczepaniak (laudacja – J. Kielan), Antoni Nadolny (laudacja – Wł. Gabrielski) oraz Dorota i Jacek Strzeleccy (laudacja – J. Szymczak i T. Stube). Link do prezentacji pod zdjęciem.

Majowy maraton sesyjny

14/05/2016 Małgorzata Kaptur 0

W tym miesiącu czekają nas trzy ważne sesje: 17 maja – uchwalenie budżetu obywatelskiego, 20 maja odbędzie się sesja uroczysta, na której zostaną wręczenie Medale Rzeczpospolitej Mosińskiej, 30 maja Rada podejmie uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Mosina.

3 Maja. Tadeusz Kościuszko

30/04/2016 Małgorzata Kaptur 0

Uczcijmy Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja wywieszeniem flagi i udziałem w zgromadzeniu patriotycznym, które rozpocznie się u stóp pomnika Tadeusza Kościuszki 3 maja o godz. 17.15. Pomnik Naczelnika wrósł mocno w naszą mosińską tradycję. Ma 32 lata i wymaga renowacji.

Włóczkowa ofensywa

29/04/2016 Małgorzata Kaptur 0

Knit graffiti to odmiana sztuki ulicznej, feministyczna alternatywa dla graffiti. Panie ubierające w sweterki pomniki oraz inne obiekty miejskie działają aktywnie w Poznaniu i w Luboniu. Jadąc dziś do Poznania zauważyłam pomnik Siewcy w nowej szacie. Zatrzymałam się, by dzieło knitgrafficiarek obejrzeć z bliska.