Pasażer na gapę i miłosierdzie gminy

15/05/2017 Małgorzata Kaptur 3

Od ponad 3 lat budynek przychodni przy ul. Dworcowej 3 nie jest w pełni wykorzystany. Gmina ponosi koszty, a nie ma z tego obiektu takich korzyści, jak powinna. Ponad 2 lata bezumownie, nie wnosząc żadnych opłat, korzysta z mienia gminnego jedna ze spółek medycznych.

Mosina – zielona gmina?

15/05/2017 Małgorzata Kaptur 4

Za nami trzy majowe weekendy. Spacerujemy, jeździmy rowerami po naszej gminie, odwiedzamy inne miejsca w Polsce. Obserwujemy, porównujemy, oceniamy, wyciągamy wnioski.
Jak Państwo oceniają działania Gminy w zakresie utrzymania zieleni?

Staż wielkopolskich wójtów i burmistrzów

08/05/2017 Małgorzata Kaptur 1

Przeciwnicy dwukadencyjności uważają, że odejście z urzędu doświadczonych wójtów burmistrzów osłabi samorząd. Zwolennicy są zdania, że zapobiegnie to tworzeniu się układów, zwłaszcza w mniejszych gminach. Warto pamiętać, że większość gmin w Polsce ma zaledwie 5 -7 tys. mieszkańców.

Ochrona i rozwój terenów rolnych

08/05/2017 Małgorzata Kaptur 1

Trwa wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Babki, Sasinowo i Rogalinek. 25 maja w świetlicy wiejskiej w Rogalinku o godz. 18.00 odbędzie się dyskusja publiczna. Plan został wywołany […]

Gospodarka odpadami w I kwartale 2017

07/05/2017 Małgorzata Kaptur 1

Do 26 kwietnia 2017 r. zostało złożonych 7 760 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na łączną ilość mieszkańców 27 083 osoby. Na dzień 31.12.2016 r. na terenie gminy były zameldowane 30 902 osoby. Wg szacunków mieszka dodatkowo ok. 4,5 tys. osób niezameldowanych.

Młodzież a idea samorządności

07/05/2017 Małgorzata Kaptur 0

Młodzież zaczyna się interesować samorządem. To bardzo dobry znak. W kwietniu zostało zaprzysiężonych 36 posłów II Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej. W maju odbędzie się konkurs MOSINA SAMORZĄDEM STOI, a w czerwcu gimnazjaliści będą poznawać Urząd.

Kórnik wnosi aport do Aquanetu

06/05/2017 Małgorzata Kaptur 21

Kwestia budowy wodociągów i kanalizacji, a następnie wniesienia ich aportem do Aquanetu w naszej gminie ma wymiar nie tylko gospodarczy i finansowy, ale również polityczny. Warto wiedzieć, że tydzień temu Kórnik przekazał wybudowane przez siebie sieci Aquanetowi.