A mieszkaniec czeka latami…

05/12/2017 Małgorzata Kaptur 35

O mosińskim planowaniu przestrzennym mówiłam i pisałam wiele w poprzedniej kadencji. Niestety zmian na lepsze nie ma. Zwracają się do mnie mieszkańcy, którzy stracili dużo czasu załatwiając sprawy w urzędzie. Stracili już nadzieję i co najgorsze zaufanie do władzy.

Konsultacje w sprawie Strzelnicy

04/12/2017 Małgorzata Kaptur 4

W parku jest około 3,5 tys. drzew. Ok. 1 tys. drzew przewidzianych jest do usunięcia. Zostanie dosadzonych 300 drzew liściastych, 50 iglastych, 1 500 krzewów liściastych i 870 bylin. Projekt zostanie zrealizowany pod warunkiem uzyskania dofinansowania, nie wcześniej niż w 2019 r.

Co Gmina może jeszcze sprzedać?

01/12/2017 Małgorzata Kaptur 0

Nadal sprzedawane są działki w rejonie ul. Strzeleckiej w Mosinie. W ofercie są także tereny pod działalność produkcyjno-usługową. W 2017 r. na przetargach działki się dobrze sprzedawały i po raz pierwszy od wielu lat uda się prawdopodobnie wykonać zaplanowane dochody z tego tytułu.

Układ drogowy Osiedla Leśnego

01/12/2017 Małgorzata Kaptur 9

Na ostatniej sesji Rada Miejska w Mosinie nadała nazwy 7 kolejnym ulicom.
4 z nich znajdują się na terenie osiedla Leśnego w Czapurach.  Nadanie nazwy ulicy to okazja, by zastanowić się jakie miejsce dana droga zajmuje w układzie dróg na większym obszarze.

Zakopane… pieniądze

29/11/2017 Małgorzata Kaptur 3

Położenie Torowej sprawia, że wody deszczowe z okolicznych ulic spływają w jej kierunku i na niej się gromadzą. Tak było zawsze, tak jest i obecnie. To skłoniło Burmistrza i Radę poprzedniej kadencji do podjęcia kosztownego wyzwania jakim było odwodnienie tego rejonu. Deszczówkę budowano w trzech etapach. Kosztowało to 2,3 mln zł. 

Po co są świetlice wiejskie?

22/11/2017 Małgorzata Kaptur 2

Mamy 31 wsi skupionych w 21 sołectwach. 17 sołectw dysponuje świetlicą. Świetlicy nie ma w sołectwach: Babki, Rogalin i Sasinowo, Baranówko korzysta z świetlicy w sąsiednich Sowinkach, a w Dymaczewie Starym świetlica jest, ale jakoby jej nie było…

Mają inni, mamy i my

21/11/2017 Małgorzata Kaptur 1

Mowa o pozyskanym kilka dni temu dofinansowaniu do budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i w Pecnej. Gmina Mosina otrzyma na ten cel 7 mln zł. W Metropolii Poznań trwa przebudowa okolic dworców kolejowych, aby zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej.