Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017

Jak co roku pod koniec października burmistrz przedstawił radnym obszerne opracowanie pt. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mosina za miniony rok szkolny – TUTAJ.

W roku szkolnym 2016/2017 w gminnych szkołach  uczyło się 3138 uczniów – w 9 szkołach podstawowych 2 329 uczniów, a w sześciu gimnazjach 809.
Najwięcej uczniów uczyło się w Szkole Podstawowej w Krośnie. Ta szkoła w kolejnych latach odnotuje największy wzrost uczniów, ponieważ w obwodzie tej szkoły ciągle przybywa nowych mieszkańców i z sześcioklasowej stała się ośmioklasową.

We wszystkich szkołach łącznie pracuje 350 nauczycieli  i 115 pracowników administracji i obsługi.

 

Finansowanie oświaty

W 2016 r. gmina otrzymała subwencję w wysokości 20,4 mln zł. Kwota ta nie wystarczyła nawet na pokrycie wydatków na płace i pochodne, które wyniosły 27, 1 mln zł.  Łączne wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2016 r. wyniosły 40,4 mln zł.

W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina przebywało 304 wychowanków i pracowało 46 nauczycieli na 40,8 etatach i 45 pracowników administracji i obsługi (40 etatów). W dwóch przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne przebywało 304 dzieci, a w sześciu przedszkolach niepublicznych 406 wychowanków.

Koszt utrzymania 1 dziecka w I półroczu 2017 w publicznych przedszkolach wynosił:

  • Przedszkole nr 2 k. Moreny- 66 dzieci 1 018,51 zł;
  • Przedszkole nr 4 k. Policji – 74 dzieci 919,06 zł;
  • Przedszkole w Krośnie – 63 dzieci – 836,65 zł;
  • Przedszkole w Wiórku -73 dzieci- 874,78 zł.

Dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne:

  • dla przedszkoli publicznych Słoneczko i Akademia Odkrywców – 2,8 mln zł.
  • dla 6 przedszkoli niepublicznych – 3 mln zł.
0 Comments

No Comment.