Oświata i wychowanie kosztuje coraz więcej

wydatki na oswiatę

Wydatki na kształcenie i opiekę nad dziećmi to potężny wydatek z budżetu. W ciągu ostatnich 10 lat  podwoił się. Subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów  stanowiła w 2015 r. tylko 46,5%  wszystkich poniesionych kosztów prowadzenia szkół, przedszkoli, dowożenia uczniów. W 2015 r. były w oświacie największe od kilku lat nakłady inwestycyjne – 5,3 mln zł.
Kiedy doliczymy wydatki poniesione na dopłatę do żłobków i edukacyjną opiekę wychowawczą ( m.in. świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów, stypendia szkolne)  okazuje się, że w 2015 r. budżet gminy dzielił się na dwie równe części. Na pozostałe wydatki pozostało 44 013 599 zł (50%).

wydatki ponoszone na oświatę

 

koszt utrzymania ucznia
W porównaniu z rokiem 2014 koszt utrzymania jednego ucznia obniżył się we wszystkich szkołach za wyjątkiem  SP nr 1 w Mosinie i SP w Rogalinie ( tu wzrost kosztów jest najwyższy i wynosi ok. 300 zł/1 ucznia). Ma to związek ze zwiększaniem się liczby uczniów.
Wzrosła liczba uczniów w SP 1 (o 23), w SP 2 (0 51), w SP w Czapurach (o 23), w SP w Pecnej ( o 16), w SP w Rogalinku (o 4), w SP w Krośnie (o 71), w SP w Krosinku ( o 14), ww SP w Daszewicach (o 14). W SP w Rogalinie liczba uczniów zmniejszyła się o 5 osób.

koszt utrzymania ucznia2
Liczba uczniów  zmalała w Gimnazjum nr 1 (spadek o 16 osób), Gimnazjum nr 2  (-1), w Pecnej o 5 uczniów, w pozostałych gimnazjach liczba uczniów nieznacznie wzrosła (3-7 osób).
W porównaniu z 2014 rokiem koszt utrzymania 1 ucznia w gimnazjach zmalał w Gimnazjum nr 2 w Mosinie, w Gimnazjum w Rogalinie i Gimnazjum w Daszewicach.

Wzrósł koszt utrzymania 1 dziecka w Przedszkolu nr 2  w Przedszkolu w Wiórku.
Spada liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina. W 2015 r. było ich 344 na 375 miejsc. Im mniej dzieci uczęszcza do gminnych przedszkoli tym wyższy ich koszt utrzymania a co za tym idzie wyższa dotacja do przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne.

Oprócz 5 przedszkoli prowadzonych przez Gminę mamy 5 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prywatne:

  1. “Koniczynka” w Mosinie,
  2. “Kasztanowe Ludki” w Daszewicach,
  3. “Happy House” w Czapurach,
  4. Caritas im. Janka Wedrowniczka w Mosinie,
  5. “Calineczka” w Krośnie.Te placówki otrzymują dotację w wysokości 75% bieżących kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach gminnych. Łącznie dla tych 5 jednostek wypłacono z budżetu gminy w 2015 r. 2 616 680,81 zł.

Na terenie naszej gminy funkcjonują także 2 przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne:

  1. Publiczne Przedszkole “Słoneczko” w Rogalinku, z oddziałami również w Krośnie,
  2. Publiczne Przedszkole “Akademia Odkrywców” w Krośnie.Te dwa przedszkola otrzymały w 2015 r. dotację w wysokości 2 192 496,40 zł.

finansowanie przedszkoli

A jak wyglądają wydatki na oświatę w największych gminach powiatu poznańskiego i w pobliskim Puszczykowie?

gmina

Mieszkańcy
wydatki ogółem wydatki na oświatę udział wydatków na oświatę
w budżecie

w tys.

w mln zł

w %

Komorniki

21

95,9 48 50,1

Swarzędz

40 170,3 80,6

47,3

Mosina 30 87,2 40,6

46,6

Luboń

30 82,3 38,3

46,5

Czerwonak

25 91,5 30,5

33,3

Kórnik

22 125,6 33,9

27

Puszczykowo

9,3 32,2 5,7

17,7

0 Comments

No Comment.