Ostatnia sesja VII kadencji i pierwsza sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Mosinie

21 listopada, czyli równo miesiąc po wyborach odbędzie się inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. W czasie sesji radni i burmistrz otrzymają zaświadczenia o wyborze, a następnie złożą ślubowanie.  Rada w wyborach tajnych wybierze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Na zakończenie zebrani wysłuchają wystąpienia programowego nowego Burmistrza Gminy Mosina.

Postanowienie-komisarza-wyborczego-o-zwolaniu-i-sesji_

Wcześniej zaprzysiężenie radnych i burmistrza następowało 1-2 tygodnie po wyborach. W tym roku mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją – nowi radni i nowy burmistrz muszą czekać na zakończenie obecnej kadencji, która trwa do 16 listopada.

13 listopada 2018 r. zbierze się po raz ostatni Rada Miejska VII kadencji. W porządku obrad ostatniej sesji znalazły się m. in. projekty uchwał w sprawie określenia stawek podatków na rok 2019 oraz zmiana budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W projektach przedłożonych radnym nie proponuje się podwyżek podatków.

Opłaty i podatki stanowią ok. 46 % wszystkich dochodów budżetowych.  W tej puli najbardziej znaczącą pozycją jest PIT, czyli przekazywana gminie część podatku dochodowego mieszkańców. To kwota ok. 40 mln zł. Rada Miejska ma wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz na wysokość opłaty targowej. Z wymienionych wyżej największa pozycja to podatek od nieruchomości.


Podatek od nieruchomości nie był podwyższany w naszej gminie od 2012 r. Ministerstwo Finansów co rok podaje maksymalne stawki podatku. Sąsiadująca z nami gmina Kórnik pobiera podatek w maksymalnej wysokości, gmina Czempiń nie stosuje maksymalnych stawek, ale są one wyższe niż u nas za wyjątkiem stawek za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – 2019 
PODATEK OD:

STAWKA MAX

Kórnik Czempiń

Mosina

  1. gruntów
 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,93 0,93 0,88 0,83
 pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,71 4,71 4,63 4,51
 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 0,49 0,49 0,32 0,30
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,09 3,09 3,04 0,30
    2. budynków
mieszkalnych 0,79 0,79 0,74 0,68
 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gosp. 23,47 23,47 19,00 20,34
(do 2015 r. 21,34)
 związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,78 4,50 4,70 4,61
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 7,90 7,62 6,75 7,51
od budowli – % ich wartości 2% 2% 2% 2%

Skutkiem obniżenia stawek w stosunku do maksymalnych dopuszczonych prawem do budżetu gminy w 2017 r. wpłynęło 1,4 mln zł mniej z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i 1,5 mln od osób fizycznych 661 000 zł mniej podatku od środków transportowych, 48 tys. mniej z tytułu podatku rolnego. Łącznie to dało kwotę  ok. 3,6 mln zł.

 

Wpływy z PIT naszych mieszkańców rosną z roku na rok. W 2019 r. do budżetu gminy wpłynie z tego tytułu o 6 mln zł więcej niż w 2018 r.

 

 

34 Comments
marco 14/11/2018
| |

Pewien Waldek ma budować też dom seniora w Pecnie w urokliwym lesie.

karp 13/11/2018
| |

Zdaje się,że tam skąd przyjeżdżają do was Zuk z Pukiem, Rada tradycyjnie nie będzie miała nic do powiedzenia. Jakie komisje powoła ustaliło się samo.
http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?a=11606

karp 13/11/2018
| |

Mam takie pytanie, jak w/g tych stawek powinien być opodatkowany u was budynek gospodarczy zakwalifikowany jako garaż?. Swego czasu chcąc zrobic dobrze sąsiadowi wykonaliśmy w urzędzie pewne działania, które miały taki skutek, że wzrosła stawka od garażu. Urząd miał moim zdaniem rację, więc się nie kłóciłem.
Co do Rady przyszłej kadencji, to teoretycznie powinny być to działania, które mają jakiś związek ze Statutem. W legendarnym Dopiewie 4 lata temu, jedna pani radna wyjęła
karteluszkę i odczytała skład komisji i to był początek działalności Rady,która w myśl
prawa działała niestatutowo przez całą kadencję, ale w myśl lewa i nadzoru wszystko było ok.