Ostatni egzamin szóstoklasisty

Uczniowie szóstych klas gminnych szkół podstawowych po raz ostatni napisali sprawdzian oceniany w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zewnętrzne ocenianie kompetencji uczniów trwało 15 lat. Wyniki naszej gminy są w tym roku dobre. Nasi uczniowie zajęli w powiecie poznańskim w I części egzaminu – (język polski i matematyka) 6 miejsce na 17 gmin i uzyskali wynik wyższy niż wynik powiatu i województwa. Gratulujemy.
Znajomość j. angielskiego również jest lepsza niż średnia powiatu i województwa ( 9 miejsce w powiecie).

OKe 2

0 Comments

No Comment.