OSP Pecna w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

W dniu 2 lipca 2016 roku na terenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pecnej odbyła decyzja pecnasię uroczystość wręczenia Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu jednostki OSP w struktury krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.
Po przywitaniu zaproszonych gości nastąpiło odczytanie Decyzji dot. włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Pecna do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Po odczytaniu dokumentu, nastąpiło oficjalne wręczenie Decyzji Prezesowi Jednostki OSP Pecna dh Zdzisławowi Gierkowi.
Włączenie jednostki ochotniczej straży pożarnej w struktury krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego jest dla niej niebywałym wydarzeniem. Krajowy system ratowniczo – gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju. Skupia wokół siebie najlepsze jednostki ratownicze, służby, inspekcje i straże. Wejście w te struktury, jest prestiżowe i stanowi wyróżnienie dla jednostki za jej dotychczasowe działania ratownicze. Jednostka taka ma możliwość dalszego rozwoju sprzętowego, szkoleniowego i organizacyjnego, stanowi siły pierwszego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.KSRG
Obecnie w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym funkcjonuje 26 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu całego powiatu poznańskiego i miasta Poznania. Można powiedzieć, że jednostka OSP Pecna znalazła się wśród elity służb ratowniczych aglomeracji poznańskiej. Gratulujemy!

PecnaGratulacje składa burmistrz Jerzy Ryś.

 

0 Comments

No Comment.