Orkiestra Dęta zagrała jubileuszowy koncert

Pod batutą kapelmistrza Macieja Kubackiego Orkiestra potrafi doskonale zagrać wszystko, zarówno marsze, tradycyjne melodie harcerskie jak i znane utwory muzyki filmowej, czy rozrywkowej.
Orkiestra zaprosiła swoich gości  w “Podróż za jeden uśmiech”. To była podróż, która wszystkim na długo pozostanie w pamięci. Publiczność nagradzając artystów gromkimi brawami i owacją na stojąco robiła wszystko, aby trwała jak najdłużej.
Koncert okrasił dowcipami i ciekawostkami o Orkiestrze powszechnie lubiany Andrzej Kasprzyk.program-orkiestra

Przed koncertem Orkiestra odebrała wiele gratulacji i życzeń m.in. od Starosty Jana Grabkowskiego, Burmistrza Gminy Mosina Jerzego Rysia, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie, Harcerskiego Kręgu Instruktorskiego, Chóru p.w. św. Cecylii, Dyrektora MOK…

Druh Kazimierz Maślak – sekretarz Orkiestry zaprezentował zdjęcia z różnych okresów funkcjonowania zespołu.

Niektóre z nich można obejrzeć TUTAJ

Po koncercie długo jeszcze wspominano minione lata, gdyż wśród gości było wielu byłych członków Orkiestry. W ciągu 70 lat grało w niej około 450 muzyków.

W ciągu 70. lat istnienia Orkiestra miała tylko 3 kapelmistrzów:

 1. Antoni Jerzak – 36 lat – 1946 – 1982 – harcerz, powstaniec wielkopolski, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej.
 2. Marek Kordowski – 27 lat – 1982 – 2009 – żołnierz zawodowy, muzyk Orkiestry Wojsk Lotniczych. Zmienił repertuar. Klasyczne utwory harcerskie, grywane od lat zastąpił koncertowymi i rozrywkowymi. Występy orkiestry stały się widowiskowe, m.in. dzięki obecności werblistek i pokazom musztry paradnej. Liczebność drużyny wzrosła do 45 osób. Zyskała ona tytuł Orkiestry Reprezentacyjnej Związku Harcerstwa Polskiego.
 3. Maciej Kubacki – od 6 lat –  2010 r. nadal. Muzyk, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, nauczyciel muzyki, wicedyrektor SP im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie.

Najstarszym członkiem Orkiestry a zarazem prezesem Stowarzyszenia Muzycznego Orkiestra Dęta im. hm Antoniego Jerzaka jest Tadeusz Matusiak. W orkiestrze gra także jego zięć i wnuk. Najmłodszym członkiem Orkiestry jest 11 letni Mateusz – syn dyrygenta Macieja Kubackiego. Zawsze bywało tak, że w Orkiestrze grało wielu spokrewnionych i spowinowaconych ze sobą muzyków.

Aktualny skład Orkiestry:

 • Klarnety: Marta Nowak, Tomasz Garus, Mariusz Nowak,
 • Saksofony altowe: Aleksy Forszpaniak, Marek Łowiński jr, Filip Tomaszewski, Andrzej Tomaszewski,
 • Saksofony tenorowe: Beniamin Gendaszyk, Tadeusz Matusiak, Patrycja Tyma,
 • Saksofon barytonowy: Zygmunt Bartkowiak,
 • Trąbki: Przemysław Michalak, Paweł Tomaszewski,
 • Kornety: Dawid Adamski, Jakub Kociałkowski, Mirosław Rajewicz, Maria Szcześniak, Dariusz Szóstak,
 • Tenorhorn: Tomasz Janiak,
 • Puzony: Jarosław Białożyt, Janusz Forszpaniak, Marek Łowiński,  Mirosław Szczepaniak,
 • Tuby: Krzysztof Adamski, Arkadiusz Michalak,
 • Gitara basowa: Wojciech Grygiel,
 • Instrumenty perkusyjne: Mateusz Kubacki, Kazimierz Maślak, Tomasz Pudliszak, Jerzy Wiśniewski.

Rmedal RM 3ada Miejska w Mosinie na wniosek Kapituły 28 kwietnia 2016 r. jednogłośnie przyznała Orkiestrze Dętej im. hm Antoniego Jerzaka Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej jako najwyższe wyróżnienie i uhonorowanie za utożsamianie, umiłowanie i rozsławianie Ziemi Mosińskiej.
Medal został wręczony na uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 20 maja 2016 r.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!