Opłata targowa bez zmian?

W ostatnich latach zdecydowanie wzrosły dochody Gminy z tytułu poboru opłaty targowej. Zwiększyły się także wpływy do Zakładu Usług Komunalnych i wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku VAT.

Opublikowany wczoraj wykres był oparty na oficjalne dane otrzymane z Zakładu Usług Komunalnych w odpowiedzi na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Jak się okazało, dane te były niekompletne, co zauważyłam dopiero dzisiaj.

Dotyczyło to przede wszystkim wpływów z lat 2018 i 2019. Zakład Usług Komunalnych nie udostępnił mi danych z lat wcześniejszych tłumacząc, że:

W uzupełnieniu pisma z dn. 22.09.2020r. przekazuje ostatnie dane do jakich mamy dostęp. Przychód targowiska w 2015 r. w miesiącach od stycznia do września: 102.201,60 zł przychodu brutto. Innym zakresem czasowym niestety nie dysponujemy, ponieważ przeszliśmy na inny program księgowy, dokumenty w formie papierowej z roku 2014 zgodnie z art. 74 ust. 1 z dn. 29.09.1994 Ustawy o Rachunkowości zostały przez Nas brukowane za pośrednictwem firmy świadczącej takie usługi.

Wniosek: Kierownictwo ZUK nie sprawuje należytej kontroli nad targowiskiem, gdyż kasy fiskalne mają długą pamięć i uzyskanie danych z tego źródła jest możliwe w każdym czasie. Jednak w ZUK o kasie fiskalnej pojęcie ma tylko inkasent.

Na podstawie danych z innych źródeł wpływy ZUK przedstawiają się tak jak na tytułowym wykresie.
Łatwo obliczyć, ile podatku VAT ZUK musi odprowadzić od pobranej opłaty targowiskowej.
To kwoty ok. 40 -60 tys. zł rocznie.

Obecnie pobiera się na targowisku miejskim trzy opłaty;

  1. opłatę targową – trafia w całości do Gminy – jej wysokość jest ustalana przez Radę Miejską w formie uchwały.
  2. opłatę targowiskową – jej wysokość ustala ZUK – na podstawie zapisu w Regulaminie targowiska
    a) 77% trafia do Zakładu Usług Komunalnych
    b) 23% VAT odprowadzany jest do Skarbu Państwa
  3. opłata za rezerwację miejsca – fakultatywna – trafia do ZUK – wysokość ustala ZUK

Administratorem targowiska jest Zakład Usług Komunalnych. Poboru opłaty dokonuje inkasent, który korzysta z dwóch kas fiskalnych. Jedna dotyczy opłaty targowej, a druga targowiskowej. Sprzedawcy otrzymują dwa paragony. Inkasenta nikt nie kontroluje.

Radni od wielu lat zgłaszają potrzebę zmian w tym obszarze. Były propozycje zainstalowanie biletomatów, by wyeliminować pobór opłaty przez człowieka. Były też wnioski dotyczące uproszczenia opłaty – pobór większej niż obecnie opłaty targowej i zaniechanie poboru opłaty targowiskowej. Koszty prowadzenia targowiska mogłyby być rozliczane podobnie jak to ma miejsce w przypadku strefy parkowania. ZUK wystawia Gminie fakturę. Nie trzeba by było wtedy odprowadzać podatku VAT. W 2019 r. podatek VAT to kwota 31 302 zł.

Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza

Wniosek radnej Jolanty Szymczak

Koszty prowadzenia targowiska w 2018 r.

Burmistrz przedłożył radnym projekt uchwały zwiększający stawki o kilka groszy w porównaniu do roku bieżącego. To zamiast ułatwić skomplikuje pobór opłaty.

23 Comments
CliffMartinez 14/07/2021
| |

Uważam, że w takich sprawach lepiej skonsultować się z doświadczonymi prawnikami, ponieważ istnieje wiele pułapek, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji

karp 28/11/2020
| |

Chyba przeczytałem więcej kryminałów niż burmistrz, bo wiem że trzeba zastanowić się nad motywem. Ja postawię takie pytanie: który z inkasentów mógł kupić samochód-ten który przynosił do gminy więcej, czy ten co mniej? To pytanie dla inteligentnych, więc proszę żeby inni nie odpowiadali. W gminach jest trochę inaczej niż w sektorze prywatnym, bo jak wpływy za duże to zwalniają. To przesłanie do obecnego inkasenta. Jeśli w przyszłości będzie kasował automat, to też go zwolnią, żeby nie wykazał, że kiedyś ktoś z gminą dzielił się sprawiedliwie, czyli po połowie.

karp 28/11/2020
| |

Radny Ługawiak zadał bardzo ciekawe pytanie dotyczące pozaregulaminowych opłat na targowisku.
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja2018-2023/interpelacje_i_zapytania/zapytanie_434.pdf
Audyt w ZUK ciągle jest w fazie zapowiedzi. W tej sprawie burmistrz dokonał przecieku kontrolowanego z brawurowego prywatnego śledztwa. Według niego pupil i szabelka w RM przynosił do gminy i ZUK kasę w sam raz. To jego następca pobierał za dużo. Myślę, że dla paru osób to wygodne ustalenia i audyt będzie musiał to powtórzyć, bo burmistrz przecież nie może kłamać.

karp 26/11/2020
| |

Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mądrzejszy ode mnie wskazał mi jakiś sens uchwalenia uchwały dotyczącej opłaty targowej w 2020 roku? Wszystko tak samo jak w roku ubiegłym.
Kiedy ziemia zmarznięta w ogrodzie się nie kopie. Chociaż jeden argument, bo dla mnie to sztuka dla sztuki, w której nie mogę dojrzeć cienia sensiku.

karp 25/11/2020
| |

Z artykułu w GMP wynika, że nowy prezes ZUK zaplanował podwyżkę z powołaniem na to, że w Stęszewie drożej.
https://www.gazeta-mosina.pl/2020/handlarze-zaplaca-wiecej/
Z mojego oglądu sytuacji wynika, że jest dokładnie odwrotnie.
http://www.zgkimsteszew.pl/cennik

karp 27/10/2020
| |

Z uporem godnym lepszej sprawy Mosina, będzie znowu wprowadzać opłatę targową, która jest wprowadzona. W zeszłym roku porównałem to do ponownego wprowadzenia samochodu do garażu, który dawno w nim stoi. Stawki to inna para kaloszy. Prawnicy jak wejdą już w jakieś koleiny, to brną jak pług za koniem.

karp 27/10/2020
| |

Jeśli jako inkasent nie zostanie zatrudniony jakiś pupil lokalnej władzy, to jest szansa, że wpływy się nie zmniejszą. Szansa na to będzie, kiedy burmistrz nie będzie czegoś zamykał po każdym powrocie z zagranicy. Kasy fiskalne może mają długą pamięć, ale nie wszyscy ludzie chcą ją mieć.
Poza tym przypominam, że moim zdaniem opłata targowiskowa=opłata targowa, której część jakiś mosiński wynalazca nazwał inaczej, by nie przechodziła przez budżet.
Kluczem do rozwiązania zagadki byłoby ustalenie nazwiska prekursora, który podsunął radnym takie rozwiązanie.