Mieszkańcy o gminie Mosina – wyniki ankiety

Ankieta była dostępna w formie elektronicznej od 6 października (godz. 22.00) do 21 października (godz. 20.00). Była to ankieta anonimowa, ale rejestrowany był automatycznie adres IP respondenta.

Swoją opinię wyraziło 285 osób -159 kobiet i 127 mężczyzn.
To bardzo dużo.
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy poświęcili swój czas i wyrazili swoją opinię w opracowanej przeze mnie ankiecie.

 • Wśród respondentów najwięcej osób (105 – 37%) było w wieku od 31-40 lat, grupa osób w wieku 21-30 i 41-50 była podobnej wielkości (ok. 20-23%), nieco mniej odnotowano osób w wieku 50+ (15%) . Najmniej odpowiadających było w wieku 15-20 lat.
 • Ponad połowa respondentów to mieszkańcy gminy od ponad 20 lat.
 • Połowa respondentów mieszka w Mosinie, Krośnie lub w Krosinku, 26 % w rejonie Czapury, Wiórek, Babki, Daszewice.
 • 93 % ankietowanych ma wodę,
  86% oświetlenie,
  70% gaz,
  59% kanalizację sanitarną,
  56% mieszka przy utwardzonej ulicy.
 • Średnie zadowolenie z miejsca swojego zamieszkania grupy ankietowanych osób to 51%.
 • Dla 70% respondentów  źródłem informacji na temat gminy jest Facebook,
  dla 62% Informator Mosiński,
  dla 56% strona internetowa gminy www.mosina.pl,
  54% czerpie wiedzę od znajomych i sąsiadów,
  z BIP – u korzysta zaledwie 26% respondentów, z tablic 25%.
 • 73 osoby (25%) nie załatwiały w tym roku żadnej sprawy w Urzędzie,
 • Respondenci ocenili funkcjonowanie Urzędu Miejskiego na 5,6 a działalność Burmistrza Gminy Mosina na 4,9 w 10. stopniowej skali.
 • Tylko 5% respondentów codziennie odwiedza stronę gminy, co czwarty zagląda tam tylko raz w miesiącu.
 • Strona www.mosina uzyskała ocenę 5,3.
 • Ponad połowa mieszkańców, którzy wypełnili ankietę, jest przekonana, że na inwestycje przeznaczamy zdecydowanie mniej niż w rzeczywistości (2016 – ok. 20 mln zł). Tylko 10% sądzi, że jest to kwota wyższa.
 • Najważniejsze inwestycje zdaniem respondentów to: kanalizacja, odwodnienie i utwardzenie dróg, budowa szkoły w Krosinku i Czapurach, budowa hali widowiskowo-sportowej.
 • Aż 85% respondentów przeznaczenie 1,2 mln zł. na Budżet Obywatelski uważa za dobry pomysł. 57 % osób oddało swój głos.
 • 30 % respondentów nie było nigdy na zebraniu wiejskim/osiedlowym, 54% często bierze udział w festynach.
 • Aż 70% ankietowanych wyartykułowało swoje rady pod adresem Burmistrza i Rady Miejskiej.
 • Połowa respondentów dokończyła zdanie Mam taki pomysł….

Dwa ostatnie pytania miały charakter otwarty. Wymagały większego wysiłku.

Dziękuję za rzeczowe, kulturalne wypowiedzi.
Jest to bogaty materiał do analizy. Pokazuje jakie są oczekiwania mieszkańców. 

Zachęcam do zapoznania się z wynikami ankiety. Zapraszam do dyskusji.

WYNIKI ANKIETY

 

1 Comments
Karolina 22/10/2016
| |

Ta ankieta to bardzo dobry pomysł. Jak dla mnie 10/10!