Omówienie projektu basenu

Dzisiaj w czasie posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego projektant – ASPA Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Wrocławia przedstawił radnym stan prac nad projektem pływalni w Mosinie. Trwają uzgodnienia z gestorami sieci, ale minie jeszcze kilka miesięcy zanim projektanci uzyskają techniczne warunki przyłączy prądu i gazu oraz pozwolenie na budowę.
Czy uda się wbić przysłowiową łopatę jeszcze przed wyborami? Może tak, może nie. Pływalnia ma kosztować 15-16 mln zł.
Oprócz basenów – sportowego, do nauki pływania i rekreacyjnego, jaccuzzi i saun na piętrze będą 3 sale z przeznaczeniem na fitness.


Dodaj komentarz