Przetarg na rozbudowę szkoły w Krosinku

Dzisiaj został ogłoszony przetarg na Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wiejskiej w Krosinku, gmina Mosina – etap I – budynek dydaktyczny.
Inwestycja ma zostać zakończona do 31 grudnia 2017 r. i ma kosztować ok. 7 mln zł. To koszt budynku dydaktycznego, który będzie połączony z istniejącym budynkiem za pomocą łącznika.sp-krosinko-mapa
Sala gimnastyczna zostanie wybudowana w II etapie.

  • powierzchnia zabudowy – 623,04 m²
  • powierzchnia użytkowa – 1 279,66 m²
  • kubatura – 3716,m³
  • długość budynku: 31,84 m.

Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu: „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Poddziałanie 9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”. Wniosek o dofinansowanie nr RPWP.09.03.03-30-0073/16 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku w Gminie Mosina” W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku postępowanie dofinansowane będzie z w/w programu.

Obecnie Szkoła Podstawowa w Krosinku dla obwodu Krosinko, Ludwikowo, Dymaczewo Nowe i Dymaczewo Stare, w którym mieszka  łącznie ok. 1800 osób, prowadzi zajęcia w dwóch starych szkolnych budynkach. B
udynek w Krosinku został wybudowany w 1909 r. 

Budynek w Dymaczewie Starym był zbudowany z przeznaczeniem na szkołę ewangelicką dla dzieci niemieckich. Od 1926 r. funkcjonowała w nim szkoła polska.
W budynku w Krosinku uczy się klasa III, IV, V, VI, w budynku w Dymaczewie Starym oddział przedszkolny i klasa IIa. Klasy I i II b maja zajęcia w obu budynkach.
Wg stanu z dnia 30 września 2016 r. w SP w Krosinku uczy się 142 uczniów w 8 oddziałach. Zajęcia odbywają się w 6 salach lekcyjnych, z których część ma zdecydowanie mniejszą powierzchnię niż obowiązująca norma.
Po rozbudowie szkoła będzie mogła przyjmować również uczniów z obwodu SP Krosno, gdyż nawet po rozbudowie obiekt przy ul. Krasickiego w Mosinie pracuje w systemie dwuzmianowym.szkola-w-krosinku-2 szkola-w-krosinku-1

Na poddaszu będzie duża (83m2) pracownia komputerowa.

Mapa i rysunki pochodzą z dokumentacji przetargowej.

1 Comments
M. Kaptur 18/01/2017
| |

W drodze przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca zadania “Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wiejskiej w Krosinku, gmina Mosina – etap I – budynek dydaktyczny”. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Ofertę nr 2 – złożoną przez Zakład Instalacyjno-Budowlany, Mateusz Maćkowiak,
Ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek z ceną ofertową brutto: 4 927 786,48 zł –
Wpłynęło 6 ofert. Cena wahała sie od 4,9 mln zł do 6,6 mln zł.
http://bip.mosina.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi-powyej-30-tys.-euro/2016/rozbudowa-budynku-szkoy-podstawowej-przy-ul.-wiejskiej-w-krosinku-gmina-mosina-etap-i-budynek-dydaktyczny.html