Odszedł Bogusław Kapczyński

Wczoraj otrzymaliśmy smutną wiadomość. Zmarł nasz Kolega Boguś (tak się do niego wszyscy zwracaliśmy) Kapczyński. Będzie nam go bardzo brakowało.

Urodził się 6 stycznia 1946 r. Geodeta. Pod koniec lat 80-tych był w ścisłym kierownictwie Mosińskiego Komitetu Obywatelskiego. Bardzo zaangażowany w pierwsze, częściowo wolne wybory do sejmu i wolne do senatu w 1989 r.
W kolejnym, 1990 r., istotnie przyczynił się do zwycięstwa kandydatów Mosińskiego Komitetu Obywatelskiego w pierwszych, wolnych  wyborach samorządowych. Od czasów tychże wyborów uczestniczył aktywnie w życiu społecznym naszej Ziemi Mosińskiej. Współtworzył Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej oraz Mosińską Fundację Ekologiczną.
Pasjonował się turystyką. Był członkiem zarządu Koła Zakładowego PTTK nr 86 im. Stanisława Staszica przy Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Był organizatorem i uczestnikiem wyprawy w Himalaje w 1994 roku.

Żonie Ewie, Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy szczerego współczucia.

http://www.mosina.pl/asp/pliki/0pekin/wkladka_18_6_15.pdf
2 Comments
Członkowie Orkiestry 7 Hufca Harcerzy Poznańskich 16/01/2021
| |

Bogusiu, drogi przyjacielu od lat chłopięcych do dzisiaj, towarzyszu pięknej przygody harcerskiej w Orkiestrze 7 Hufca Harcerzy Poznańskich.
Żegnamy Ciebie – odchodzisz na wieczną wartę.
Do spotkania na kolejnej zbiórce w Lepszym Świecie.
Czuwaj !
Druhowie z Orkiestry

Jan Marciniak 31/12/2020
| |

Żegnaj Kolego.