Odeszła Lucyna Smok

Dziś, w wigilię Święta Wszystkich Świętych, po długiej i ciężkiej chorobie odeszła Lucyna Smok.
Pochodziła z Dębowca na Podkarpaciu, ale całe swoje dorosłe życie związała z Rogalinkiem.
Nauczycielka, w latach 1990 – 96 dyrektor Szkoły Podstawowej w Rogalinku. Artysta-plastyk. Społecznik. Założycielka i prezes Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich. W 2000 r. założyła także koło plastyczne o nazwie PRACOWNIA ARTYSTYCZNA W ROGALINKU, które działało pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich.
Pani Lucyna była nie tylko inicjatorem utworzenia Pracowni, ale doskonałym instruktorem. Nie tylko sama malowała piękne obrazy, ale nauczyła malować dziesiątki osób. Ciepła, serdeczna, skromna, otwarta na problemy innych osób, stworzyła niezwykłe miejsce, do którego przychodzili artyści amatorzy, by pod jej okiem doskonalić swoje umiejętności. Przychodzili także, by porozmawiać, uzyskać wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów.

Lucyna Smok i Sylwia Taciak – jubileusz 20. lecia Pracowni Artystycznej w Rogalinku.

Pani Lucyna prowadziła warsztaty artystyczne, m.in. tworzenia ikon w różnych miejscach w Polsce.
Co roku jesienią prezentowała swoje prace i prace ok. trzydziestu swoich podopiecznych w Mosińskim Ośrodku Kultury.
Pani Lucyna najchętniej opowiadała właśnie o nich, o sobie nie mówiła prawie wcale. Cieszył ją każdy obraz namalowany przez panie tworzące w Pracowni, przyjemność sprawiało jej obserwowanie ich rozwoju. Z dumą opowiadała  m.in.  o Sylwii Taciak z Rogalinka, której obrazy trafiły do Muzeum w Szreniawie i o pani Danucie Helak z Krosna, która w Pracowni stawiała pierwsze kroki, a potem tak rozwinęła swój talent, że obecnie jest absolwentką Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego.
Była dla adeptów malarstwa prawdziwym autorytetem. Pod jej skrzydła trafiali nie tylko mieszkańcy Rogalinka, Mosiny, ale także Puszczykowa i Poznania.

Wernisaż wystawy Pracowni Artystycznej w Rogalinku w Mosińskim Ośrodku Kultury – wrzesień 2016 r.

W 2010 r. uhonorowana została Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Pani Lucynko, będzie nam wszystkim Pani bardzo brakowało.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.

0 Comments

No Comment.