Oddychać każdy musi. Apel młodzieży o podjęcie działań.

Jak zwykle przed snem otworzyłam okno, by wpuścić świeże powietrze. Do pokoju wdarł się smog. Nie sposób się go pozbyć, gdyż na zewnątrz stan powietrza jest zły.

Na problem zanieczyszczeń w powietrzu zwrócili uwagę uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 lutego 2018 r. jedna z uczennic odczytała list do burmistrza i radnych w sprawie smogu.

Uczniowie są zaniepokojeni dramatyczną jakością powietrza w Mosinie i zwracają się z prośbą o rozwiązanie problemu smogu:

Mamy świadomość zabójczego wpływu na krążenie czy układ oddechowy. Smog zabija! W całej Polsce rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera 48 tys. osób. Problem bezpośrednio powiązany jest z niska emisją – spalaniem węgla, drewna i śmieci w gospodarstwach domowych.

Młodzież zapewnia, że ma świadomość zagrożeń, że uświadamia swoich najbliższych, ale wie, że to decyzje władz są konieczne, by problem rozwiązać.
Uczniowie apelują do władz o:

  • prowadzenie kampanii społecznych,
  • dofinansowywanie wymiany palenisk,
  • wprowadzenie zwolnień podatkowych dla gospodarstw, które przeszły na bardziej przyjazne środowisku sposoby ogrzewania,
  • skuteczne powiadamianie codziennie rano o stanie powietrza w szkołach i przedszkolach, wraz z informacją, jak należy się zachować w określonej sytuacji,
  • zakaz prowadzenia zajęć sportowych poza budynkami, kiedy są przekroczone normy powietrza,
  • systematyczna kontrolę palenisk w godzinach wieczornych i stosowanie kar dla palących śmieci,
  • profesjonalne przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych,
  • systematyczną kontrolę w zakresie przestrzegania zasad segregacji i oddawania odpadów na danej nieruchomości,
  • realizację przez ekodoradcę kompleksowego planu edukacji mieszkańców w zakresie ekologii, a w szczególności ochrony powietrza i spalanie węgla i drewna od góry,
  • comiesięczne publikowanie statystyk kontroli.

Popieram w pełni apel Uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.


Oddychać musi każdy. Czy możemy oddychać mniej?

Każdego dnia w mediach pojawia się wiele informacji o ofiarach wypadków drogowych, jednocześnie informacje o umieralności w wyniku powikłań wynikających ze złego stanu środowiska są pomijane.

 

7 Comments
Michal 07/03/2018
| |

Pani Ewo! W latach 80-90 byle co nie było takim byle czym jak teraz. Nie było tyle plastików, butelki były szklane i zwrotne, a teraz nawet papier w który pakowane są wędliny ma warstwę folii. A oglądając wykresy stężenia PM 2,5 i PM10 z Krosna to powietrze jest coraz gorsze od 16.00 godziny i trzyma wysoki poziom do 2.00, 3.00 nad ranem, aż wiatr się ruszy.
Spalanie od góry? Sąsiad ma miałowiec, który po zasypaniu spala się od góry w dół i kopci mi jak stara lokomotywa. Na podwórku zamiast opadów śniegu mam opadającą sadzę. Miałem z nim już nie jedno starcie, ale nie pozostaje mi nic innego jak się wyprowadzić do czego się przygotowuję. Nawet Straż Miejska rozkłada ręce. Z obserwacji wykresów w aplikacji kanarek widać, że gorsze powietrze jest tylko na Świerczewie i w Puszczykowie.
Pani Ewo! Nikt za Panią nie będzie opłacać rachunków. Życzę tylko żeby Pani zmądrzała zanim Panią albo Pani bliskich rak dopadnie.

Mariola 07/03/2018
| |

Pani Ewo, ogrzewać dom trzeba i wszyscy to wiedzą. Warto jednak zainteresować się zmianą techniki rozpalania w piecu na bardziej ekologiczną i ekonomiczną.

karp 07/03/2018
| |

Wtedy smok był inny, czerwony. Tylko okulary miał czarne. Jak go PIS zdegraduje,
to mu mina zrzednie (temu smoku) i stanie się smoczkiem szeregowym. Każde czasy mają innego smoka.

ewa 06/03/2018
| |

Pamiętacie lata 80-90 nikt nie mówił o smogu a paliło się byle czym zakłady produkcyjne nie przestrzegały norm i nie było tyle zgonów. A teraz po przeczytaniu listu za którym stoi pewnie jakiś jakaś ekologiczna pseudo mama lub tata bo za pewne dzieci mają inne zainteresowania pisze o smogu. Szanowni rodzice mnie nikt to szkoły nie podwoził chodziłam pieszo 2 km, a teraz dzieci są podwożone pod same drzwi szkoły, ile samochodów jeździ spełniające normy lata 80-90 samochody bez dodatkowych filtrów itp.nie spełniających dzisiejszych norm. Raport z zanieczyszczenia smogowego m. Poznania godzina 12-13 ogłoszony smog temp. około 0 stopniC, ludzie rozpalają dopiero po godz 14 co jest przyczyną chyba samochody. Jak Pan Burmistrz i radni zajmują się takimi tematami napisanymi raczej nie przez dzieci do gratuluję powodzenia w innych poważniejszych sprawach. I tak na koniec nikt nikogo nie zmusza do zamieszkania w Mosinie jak przeszkadza smog. Ja mam piec węglowy paliłam i palić będę chyba że Państwo zakupią mi piec gazowy i będą opłacać rachunki. Życzę powodzenia.