Od czerwca zapłacimy więcej za śmieci

Na wczorajszym posiedzeniu dwóch komisji – Budżetu i Finansów oraz Ochrony Środowiska i Rolnictwa burmistrz przekazał radnym projekt uchwały o podwyżce opłat z 10 na 13 zł od 1 osoby za odpady segregowane i z 20 na 26 zł za odpady, jeżeli ktoś nie deklaruje segregowania.
Podwyżka jest konieczna, gdyż w okresie od stycznia 2017 r. wzrosły znacznie opłaty za odbiór śmieci w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Piotrowie Pierwszym. Ceny te nadal rosną.


Stawki za odbiór odpadów wzrosną również w SELEKCIE.

To nie znaczy, że system po podwyżce będzie się bilansował. Dzięki podwyżce gmina tylko zmniejszy deficyt.

Deficyt za rok 2017  wyniósł 1 616 394,68 zł. Po doliczeniu faktur za grudzień 2017 opłaconych już w styczniu 2018 r.  1 954 809 zł.

Gospodarowanie odpadami na dzień 26 marca 2018 r.

  • ilość deklaracji 8 740 (26.04.2017 r. 7 760)
  • ilość osób  segregujących śmieci  27 025
  • ilość osób oddających tylko śmieci zmieszane 2 125
  • razem ilość płacących za odbiór odpadów – 29 150 (26.04.2017 r. 27 083)

Skutki podwyżki – 656 775 zł w okresie od czerwca do grudnia 2018 r.

27 025 osób x 3 zł = 81 075 miesięcznie x 7 miesięcy (od czerwca do grudnia) = 567 525 zł
2 125 osób x 6zł = 27 625 zł miesięcznie x 7 miesięcy = 153 000 zł.

Dwóch radnych (Łukasz Kasprowicz i Andrzej Raźny) zaproponowało powrót do SELEKTU.
Gdybyśmy nie wyszli z Selektu w 2017 r. jedynym kosztem dla Gminy byłoby uiszczenie opłaty członkowskiej w wysokości ok. 60 tys. zł.

Czy powrót do Selektu jest możliwy?
Jeżeli tak, to na jakich warunkach?
Jaki deficyt w gospodarowaniu odpadami będzie w 2018 r.?
Na co moglibyśmy przeznaczyć 2 mln zł, gdybyśmy nie dotowali gospodarki odpadami?

 

22 Comments
paw 25/05/2018
| |

I jeszcze o śmieciach.
Ponoć jest deficyt w systemie a tu przed chwilą odebrałem awizowany polecony z poczty z pismem o podwyżce , kto za płaci za polecony ja, pan , pani….
Przed chwilą czytam informator mosiński – Bareja wiecznie żywy ! – nie odbiorą odpadów zielonych (trawa, gałęzie) w w workach tym co nie mają o pojemników bio bo mają kompostowniki.
Szanowni radni proszę o jakieś interpelacje tudzież przemówienie burmistrzom do rozsądku – kompostownik ma ograniczoną pojemność i w sezonie letnim zawsze się może zdarzyć że nie będzie miejsca np na trawę z trawnika.!
Zadam tudzież drugie pytanie skoro gmina nie chce odebrać np trawy skoszonej z pasa drogowego ulicy gminnej – to gdzie monitować to by prace te wykonywany służby gminne? Od lat kosze te +/- 50m2 trawy przy ulicy – dla estetyki można by powiedzieć praca własna i zużycie kosiarki to mój wolontariat dla Mosiny 🙂
Jak na razie raz i taką trawę zabrali.
Ale skoro ja skoszę, a gmina mi tego nie zabierze to oczekuje systematycznego koszenia trawy, zgrabienia liści przez gminę itp itd.
Skutek tej regulacji będzie bardzo prosty za rok się okaże że ilość normalnych śmieci wzrosła.

karp 27/04/2018
| |

Zdecydowanie dobrze, że zdecydowaliscie się wreszcie dostosowac wzór deklaracji
do wcześniej podjętych uchwał. Może jestem niekumaty, ale sztywne wpisywanie kwot
do wzoru deklaracji nie ma dla mnie sensu. Chyba, że Burmistrz i Rada są takimi optymistami, że sądzą iż to ostatnia podwyżka. :)Może w tej kadencji.

Małgorzata Kaptur 29/03/2018
| |

Ok 2 godz. trwała na wczorajszej sesji debata o systemie gospodarki odpadami. Parafowany przez prawnika projekt uchwały wpłynął do Biura Rady dopiero 3,5 godz. przed sesją. 7 radnych, którzy nie uczestniczyli w poniedziałkowym posiedzeniu nie mogło się z nim wcześniej zapoznać i propozycji burmistrza spokojnie przeanalizować. M.in. z tego powodu złożyłam wniosek, by radni odrzucili wniosek burmistrza i nie wprowadzali projektu do porządku obrad. 11 radnych było jednak zdania, że sprawę należy rozstrzygnąć na wczorajszej sesji. Uchwała o podwyżce opłat przeszła 11 głosami przy 4 przeciwnych i 5 wstrzymujacych się. https://esesja.pl/v5/wyniki_glosowania.asp?id=63605&kod=80d0407e34004bc&sid=17811&ssid=

krysia 28/03/2018
| |

Drodzy mieszkańcy proponuję aby pan mieloch otworzył brame swojej posesji i wywoźcie sami smieci w workach do jego domu zaoszczedzimy i moze unikniemy podwyzki bo te worki pan mieloch włoży do bagaznika swojego samochodu i on sam je zawiezie w ramach ryczałtu na samochód z naszych podatków ( czyli benzyna za darmo) do komunalki — będzie bardzo zajety zamiast wygłaszac laudacje których nikt nie słucha moze wtedy sam splaci te 3,2 mln, ktore groza mieszkancom do zapłaty,, albo niech oddaje częsc pensji ,, przeciez chyba jest ustawa ze pracownicy administracyjni ktorzy popelni błąd sami będą za niego odpowiadac,, nie zapłace grosza wiecej za pojemniki a róznicą bede obciążac p. M lub gminę////

Makary 28/03/2018
| |

Bogatą i rozrzutną Gminą jesteśmy. Liczę że nie usłyszę już z ust Burmistrzów fałszywych stwierdzeń o zatroskaniu o finanse i szukaniu oszczędności.

paw 28/03/2018
| |

Problem jest złożony to prawda.
Ale każdy sprawujący władzę lub będący reprezentantem społeczeństwa na jakimkolwiek poziomie powinien być świadomy że tylko wtedy jego kraj/gmina/powiat itp itd będą bogate gdy bogaci będą jego mieszkańcy. Nie można ciągle doić i doić…. To elementarz. Tak więc mieszańcy Mosiny staną się biedniejsi 656 775 z, a nie gmina bogatsza…30% podwyżki – komu wzrósł budżet domowy o tyle?
Oczywiście problem śmieciowy to niestety skutek zmonopolizowania systemu przez gminy (związki) – jak mamy monopol to zawsze klient końcowy będzie ponosił nadmierne koszty systemu – jak widzę skoro select podnosi o 30%, to gmina będąc monopolistą u siebie w ciemno 30%. I tak będziecie co kilka lat dorzuczać no bo to przecież podatnik zapłaci… system nadal ma spore luki bo nadal nie zapewnia odbioru 100% wytwarzanych śmieci.
Deficyt skąd należy pokryć już tu tyle razy przedyskutowano i mówiono te banalne prawdy (przypominam że wiceburmistrz zapewniał o samofinansowaniu się systemu):
1) uszczelnić system pod względem ściągalności
2) zlecać obsługę w wyniku wolnorynkowego przetargu, a nie utrzymywać sztucznie twór pod nazwa ZUK , PUK itp itd
3) Ograniczać wydatki gminy do likwidacji np SM, nie wiem jaka jest skala wypłacania nagród w urzędzie i innych strukturach budżetowych jeżeli są wypłacane to w takiej sytuacji brak wypłat.
4) Nie marnować środków publicznych na gliniane inwestycje pokroju pływalni – która jeśli powstanie to generować będzie analogicznie do śmieci kule śnieżną deficytu.

Małgorzata Kaptur 27/03/2018
| |

@paw – napisał Pan, że o 656 775 zł biedniejsi staną się mieszkańcy gminy. Mieszkaniec gminy stanie się biedniejszy w tym roku o 21 zł.
A jakie Pan widzi wyjście z tej sytuacji? Jeżeli Gmina dopłaca do odpadów prawie 2 mln., to skąd to się bierze? To przecież idzie z podatków, ze środków, które mogłyby być przeznaczone np. na budowę dróg.
Wyjście z Selektu okazało się błędem, ale każdy powinien wiedzieć, że gdybyśmy w Selekcie pozostali, to także byłaby podwyżka, bo śmieci jest więcej i ich przetwarzanie, a zwłaszcza składowanie jest coraz droższe.
Selekt podnosi opłaty od 1 lipca http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/czo-selekt/1727.pdf
To nie podwyżka jest problemem, bo podwyżki są w wielu gminach, tylko to, że w gminie Mosina deficyt jest tak duży, że po podwyżce system się nadal nie zbilansuje, tylko deficyt będzie mniejszy.
Oczywiście Gmina musi zrobić wszystko, żeby każdy płacił za śmieci. To również zmniejszy deficyt.
Gdyby w systemie było 2 tys. osób więcej, do kasy gminnej wpływałoby rocznie ok 260 000 zł. więcej.

paw 27/03/2018
| |

Kiedy wybory?
656 775 zł o tyle biedniejsi staną się mieszkańcy gminy.
Radnym głosującym ZA podwyżkami, a przede wszystkim burmistrzom z Mielochem na czele trzeba powiedzieć do widzenia. Kolejne 4 lata dla rozwoju Mosiny zmarnowane – śmieci drogo przez idiotyczne wizje wiceburmistrza, woda – kanalizacja bardzo drogo, brak sprawnej komunikacji publicznej w ramach aglomeracji… słomiane lecz bardzo kosztowne w utrzymaniu inwestycje za pasem (pływalnia).
Proponuje prostą sondę na stronie: jesteś za podwyżka śmieci czy też za niepodwyższaniem opłat w zamian za wstrzymaniem prac dotyczących budowy pływalni.
Śmieci to tylko preludium – kłopoty zaczną się gdy pływalnia będzie wymagać dotacji, dotacji z budżetu gminy.