Ochrona ujęcia wody w Krajkowie – Debata 2.04.2019 r.

Na terenie gminy Mosina w miejscowości Krajkowo znajduje się ujęcie, które dostarcza 70% wody dla aglomeracji poznańskiej.
9 sierpnia 2012 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał Rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego, które nakłada na gminę Mosina wiele ograniczeń.

Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody zajmuje ok 1/3 powierzchni całej gminy. Ma to poważne konsekwencje dla rozwoju naszej gminy.

Problem ochrony ujęcia wody to problem wszystkich, którzy z tego źródła korzystają. Mieszkańcy Mosiny rozumieją potrzebę ochrony, ale nie mogą być jedynymi odpowiedzialnymi w tej kwestii. Miasto Poznań – główny beneficjent ujęcia wody w Krajkowie i główny udziałowiec Aquanet S.A. w odczuciu mieszkańców naszej gminy nie może ograniczać się tylko do stawiania żądań gminie, na terenie której znajduje się ujęcie wody, ale powinien aktywnie włączyć się w jego ochronę wspierając gminę Mosina w tej sprawie.
Oczekujemy, że Miasto Poznań przejmie na siebie część tej odpowiedzialności, gdyż woda dla liczącego ponad pół miliona mieszkańców miasta to być albo nie być, to gwarancja rozwoju. Z uwagi na wagę problemu konieczne jest zwrócenie uwagi na problem jak największej ilości osób.
W ostatnim czasie Rada Miejska w Mosinie otrzymała 4 pisma dotyczące ochrony ujęcia wody w Krajkowie. Zwrócili się do nas z apelem o ochronę ujęcia poprzez wstrzymanie procedury planistycznej dla wsi Krajkowo profesorowie UAM Jan Przybyłek i Józef Górski, Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania oraz Aquanet.
Rada Miejska uznała, że jest to doskonała okazja, by zaprosić do Mosiny autorów ww. pism, prezydenta Jacka Jaśkowiaka, przedstawicieli Rady Miasta Poznań, GW Wody Polskie, Burmistrza Gminy Mosina i mieszkańców naszej gminy na debatę panelową, w czasie której będzie możliwość wieloaspektowego przedstawienia problemu ochrony ujęcia wody w Krajkowie.

Autorów 2 pism niepokoi projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krajkowo.

Uważają, że w Krajkowie nie powinna powstać nowa zabudowa.
Aquanet, jak informuje Burmistrz Gminy Mosina, zaopiniował pozytywnie projekt planu dla części wsi Krajkowo i przystąpił już do planowania rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w tej miejscowości. Radzie Miejskiej 12 lutego 2019 r. przedstawiciele spółki Aquanet przedstawili na posiedzeniu Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa plany inwestycyjne dotyczące gminy Mosina na lata 2019 – 2022. Aquanet przystąpił do projektowania ponad 150 przyłączy na terenie objętym mpzp. To świadczy o tym, że projektowane zwiększenie obszaru zamieszkałego na terenach sąsiadujących z ujęciem wody nie zostało odebrane przez Aquanet jako zagrożenie.

Aquanet opierając się na I wyłożeniu mpzp zaplanował rozbudowę sieci kanalizacyjnej.
W III wyłożeniu zaproponowano mniejszą intensywność zabudowy mieszkaniowejZapraszam wszystkich zainteresowanych tematem do udziału w debacie panelowej, która odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w Reprezentacyjnej Sali  Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4.


6 Comments
architekt 01/04/2019
| |

Wbrew pozorom projekt 3 wyłożenia może być dużo bardziej intensywny ze względu na umożliwienie zabudowy szeregowej deweloperskiej. Oczywiście jest tańszy dla gminy ze względu na mniejszą ilość dróg dojazdowych. Pytanie czego mieszkańcy oczekują: W pierwszej koncepcji będzie zabudowa przypominająca Wille miejskie: bliźniaki , czworaki. W trzecim wyłożeniu długie mieszkania szeregowe, być może bardziej dostępne cenowo.

karp 29/03/2019
| |

Każdy uczestnik debaty powinien zaopatrzyć się w wodę, taką jak potrzebuje.
Przypominam, że z kranów płynie woda zdatna do picia. Kto potrzebuje karafki, niech ją weźmie z domu. Zapobiegnie to zdominowaniu debaty kto jaką wodę i w jakim opakowaniu lubi. Nałęczowianka, Kujawianka, a może Evian?Na sesji radni,zwłaszcza płci męskiej, znowu nie oparli się pokusie rozczulania się nad sobą.Przedtem robili to ci z prawej strony stołu, a teraz ci z lewej.
Debaty są potrzebne, ale tylko gdy się wiosłuje do brzegu.
Pan Burmistrz preferuje wodę psyt.

karp 21/03/2019
| |

Od 2001 do 2012 roku obowiązywało Rozporządzenie 51/01 Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia strefy.
Ciekawym i nie do końca dla mnie jasnym zagadnieniem jest sprawa odszkodowań w związku z ustanowieniem strefy. Regulują to art.142 i 471 Prawa wodnego. W przypadku nowych stref jest to w miarę jasne. Zdaje się, że przepisy mówią o przedawnieniu w ciągu 2 lat. Ja to rozumiem jako 2 lata od ustanowienia strefy. Czy w przypadku starych stref taka możliwość
przepadła?