Ochrona środowiska w gminie Mosina

Czym jest ochrona środowiska?
Co wiemy o stanie naszego środowiska?
Co możemy, co powinniśmy zrobić, by lepiej chronić środowisko?

Punktem wyjściowym do dyskusji w tym temacie jest Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina za lata 2017 – 2018.

Dzisiaj, tj. 22 października 2019, o godz. 16:30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie (nr 110) odbędzie się posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa.

Porządek obrad posiedzenia:

W czasie wczorajszego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów radny Jan Marciniak poinformował, że złoży wniosek o zdjęcie punktu dot. Programu Ochrony Środowiska z porządku obrad, gdyż przedstawiony radnym obszerny materiał nie jest możliwy do przeanalizowania w tak krótkim czasie.

11 Comments
karp 27/11/2019
| |

Wygląda na to, że zamierzacie chronić środowisko przez zwiększenie liczby tirów.
Już 23 września br.ROHR złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla:
budowy centrum logistycznego Mosina III-działki 2165/3, 3154.
Chyba to największy stopień poufności skoro trzeba informować o tym z Lubonia.
Może pan burmistrz wejdzie na stronę i poinformuje suwerena krajowego, o szczegółlach działań suwerena zagranicznego.?
Znak sprawy -OŚ.6220.45.2019.

karp 17/11/2019
| |

Czym jest ochrona środowiska?
Najlepszą definicją będzie stwierdzenie, że to takie coś czym nie zajmuje się UM Mosina i KOŚ RM Mosina. Jeśli w poprzedniej kadencji członkowie KOŚ z przewodniczącym tym co teraz idą do firm i nie
zauważają, że tam ścieki idą do otwartych zbiorników i mają wyparowywać, to coś z tą ochroną jest nie tak. Jeśli zainteresowanie przewodniczącego budzi jedynie to by ROHR zarejestrował w Mosinie więcej
tirów, to widać że to stanowisko zastało obsadzone tak, by zapobiec ochronie środowiska.
W waszym budżecie jest przewidywane 30 tys. z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.
To chyba przy założeniu, że UM Mosina i KOŚ RM Mosina nadal wszystko zakopią pod dywan.
Nie uda się i czy ktoś chce czy nie chce, te wpływy będą większe. Sama Stora w roku 2018 działała przez miesiąc bez wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, a od kilku lat bez pozwolenia wodno-prawnego.Mosina z pieniędzy podatników będzie budować zbiornik dla osiedla Nowe Krosno, a jednocześnie pomaga ukrywać to, że w strefie pośredniej ujęcia wody działają firmy bez pozwoleń wodno-prawnych, a w mpzp zbiornik na ścieki określa jak WS-wody śródlądowe. Żaden Waldemar już nie wystarczy by to maskować. Poszły konie po betonie i będą kary.

Małgorzata Kaptur 26/10/2019
| |

Dzisiaj, tj. 26 października 2019 r. Zarząd Okręgu LOP w Poznaniu dokonał oficjalnego powołania nowych strażników LOP w Rogalinie. Społecznym strażnikom zostały wręczone odznaki i legitymacje.
Nowa dziesięcioosobowa Grupa Rejonowa Straży LOP będzie wykonywać statutowe działania na terenie Gminy Mosina. Jest to druga w Polsce konna grupa Straży LOP, ale pierwsza w której funkcjonować będzie, aż dziewięć Pań.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2681646348522551&id=1025351190818750&notif_id=1572127742483624&notif_t=page_post_reaction