Obiekty kubaturowe w budowie

Gmina prowadzi aktualnie budowę 3 dużych obiektów.

  • hala widowiskowo-sportowa 25 295,50 m3
  • SP w Czapurach    19 805,34 m3
  • SP w Krosinku         3 716  m3

Na budowę hali i rozbudowę dwóch szkół – w Krosinku i Czapurach zarezerwowano w budżecie ok. 16,5 mln zł. Dopiero w przyszłym roku wpłyną pozyskane wcześniej dotacje 2 mln zł na budowę hali i ok. 2,5 mln zł na rozbudowę szkoły w Krosinku. W tym roku oprócz 500 000 zł dotacji na halę pozostałe środki to środki własne.

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej prawie dwie godziny trwała dyskusja na temat zwiększenia o 450 000 zł  puli środków na budowę hali widowiskowo-sportowej przy ul. Krasickiego.

Radni zadawali wiele pytań. Okazało się, że obmiary powykonawcze znacznie odbiegały od tych, które były podstawą sporządzenia kosztorysu. Tłumaczono, że m.in. prace ziemne kosztowały zdecydowanie więcej niż zakładał kosztorys – z powodu konieczności zdjęcia grubej warstwy humusu, wyrównania powierzchni, itp.
Burmistrz poinformował radnych, że w projekcie dokonano też pewnych zmian, np. podniesiono cały obiekt o 24 cm, co z kolei spowodowało konieczność wzmocnienia elementów konstrukcyjnych.
Radni byli  zaskoczeni, bo  wcześniej nie otrzymali żadnych informacji na ten temat.
Aby wykonawca mógł otrzymać zapłatę za dodatkowe prace, konieczna była zmiana w budżecie.

 

0 Comments

No Comment.