Nowy Prezes Stowarzyszenia

Wczoraj odbyło się XVI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej, na którym zostały wybrane nowe władze na kadencję 2015-2017.

Zarząd:

 1. Maciej Radowicz – prezes
 2. Wojciech Konieczny – wiceprezes
 3. Jacek Szeszuła – skarbnik
 4. Małgorzata Rajkowska – sekretarz

  Komisja rewizyjna:

  • Jan Marciniak – przewodniczący
  • Zdzisław Mikołajczak
  • Barbara Koralewska

Radowicz

Maciej Radowicz

rodowity mosinianin, wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Poznańskiej o specjalności  automatyka przemysłowa oraz studium podyplomowego z zakresu teleelektroniki.
Doświadczenie zawodowe: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu – konstruktor. Zakład Aparatury Radiospektroskopowej w Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, rzeczoznawca Zespołu Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich w Poznaniu. Od 1988 r.  prezes firmy P.P.H. ELCOM Sp. z o.o. w branży zabezpieczeń technicznych.

Hobby: turystyka, wędkarstwo i sport.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej powstało w 2004 r. 

Członkami komitetu założycielskiego byli:

 • Ryszard Małecki *- pierwszy prezes Stowarzyszenia,
 • Jan Kałuziński*,
 • Stanisław Buczkowski,
 • Bogusław Kapczyński,
 • Barbara Koralewska,
 • Witold Kordylewski,
 • Jan Marciniak,
 • Zdzisław Mikołajczak,
 • Jacek Murkowski,
 • Witold Niedzielski,
 • Hubert Prałat,
 • Marian Strenk*,
 • Wojciech Szlagowski,
 • Zbigniew Teodorczyk,
 • Waldemar Wiązek,
 • Zygmunt Wilchelm,
 • Witold Wilhelm*.* Kawalerowie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

małecki - zdj. małecki - wywiad

 

Pierwszy Prezes Stowarzyszenia
Ryszard Małecki – zmarł w 2005 r.

 

 

 

Z Ryszardem Małeckim rozmawia Szymon Gogolewski – redaktor naczelny pierwszego czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie “Kuriera Mosińskiego” w latach 2005 – 2007

Cele Stowarzyszenia są nadal aktualne.

Drugi i trzeci prezes Stowarzyszenia:

prezesi

 

 

 

 

 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia

2 Comments
Joachim Kreuzberg 09/11/2015
| |

Istotne jest to ze kasa Stowarzyszenia w bezpiecznych rękach ..

Towarzysz 08/11/2015
| |

To idzie młodość, młodość, młodość , ….