Nowy park w Mosinie

Burmistrz ogłosił przetarg na Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po północnej stronie Kanału Mosińskiego w Mosinie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Do końca bieżącego roku powstanie nowy park o powierzchni ok. 1,6 ha. Jego urządzenie będzie kosztowało Gminę ok. 260 tys. zł. Trudno przewidzieć ile będzie kosztowało jego utrzymanie. Bezpośrednimi beneficjentami tego parku będą mieszkańcy tzw. osiedla  sportowców. To część osiedla nr 7, które liczy ogółem 278 osób.
Ścieżki wytyczone na obszarze parku nie będą póki co połączone z innymi.

Gmina na realizację tego przedsięwzięcia pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1 247 726,43 zł  (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 OŚ priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 516 485,60 zł brutto.

Celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Mosina poprzez utworzenie i zagospodarowanie terenu znajdującego się nad Kanałem Mosińskim na ogólnodostępny obszar rekreacyjno-przyrodniczy. Przewidziano zagospodarowanie zieleni, ścieżki małą architekturę oraz oświetlenie i monitoring. Projekt zakłada również kampanię informacyjno –promocyjną, w tym  m.in. koszt warsztatów z budowania karmników i budek lęgowych, nagrody w konkursie plastycznym, ulotki, plakaty

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 31.12.2018 r.  www.mosina.pl


W ramach tej inwestycji przewidziano:

1. Wycięcie drzew wraz z karczowaniem (13 szt.), wycięcie krzewów wraz z karczowaniem (79 m²) oraz usunięcie darniny (nawłoci kanadyjskiej wraz z korzeniami) z powierzchni całego terenu: 1,5992 ha,
2. Ścieżki spacerowe-żwirowe o pow. 2040 m² wraz z montażem obrzeży,
3. Ścieżki trawiaste-koszone z nawierzchnią z elementami netlonowymi o pow. 197 m²,
4. 36 latarni i 3 kamery monitoringu,
5. 11 ławek z oparciem, 6 ławek bez oparcia, 10 koszy na śmieci.

Nasadzenia:

  • Drzewa liściaste (175 szt.) i drzewa iglaste (14 szt.) wraz z ich ustabilizowaniem, ściółkowaniem mis zrębkami drzewnymi warstwą 5 cm (151 m²) i zabezpieczeniem pni metalową siatką przed zwierzętami,
  • Krzewy liściaste (947 szt. – 724 m²),
  • Trawy ozdobne (734 szt. – 260 m²),
  • Rośliny cebulowe (17 900 szt.),
  • Łąka kwietna – (12 565 m²)

    Park – część 1
Park – część 2
13 Comments
Rafał 16/06/2018
| |

Zieleni nigdy dość, ale trzeba się liczyć z dużymi kosztami utrzymania kolejnego dużego parku. Wydaje mi się, że to jest wydatek ponad stan. Mamy dużo naturalnej zieleni. Potrzebujemy przede wszystkim ścieżek rowerowych połączonych w pętle. Ten park jest na uboczu i żeby poprawić do niego dostęp trzeba zainwestować kolejne pieniądze. Ktoś pisze, żeby zbudować kładkę, bo po drugiej stronie kanału jest mnóstwo ludzi mieszkających w blokach, szeregowcach. Czy nie lepiej i taniej było zlokalizowanie parku tam, gdzie jest duże zagęszczenie i mało terenu do wypoczynku i rekreacji?

paw 15/06/2018
| |

Nie dba się o to co się ma, a planuje się nowe i to nie wiadomo dla kogo….

Olga 12/06/2018
| |

Mam koleżankę na osiedlu sportowców i wiem, że jest to teren porośnięty wysoką trawą i krzakami. Od lat jest siedliskiem dzików. One tam mają swoje legowiska i czują się jak u siebie. Sama kilka razy widziałam tam dziki. Raz o mało co nie dostałam zawału. Gmina wytnie, to co jest, posieje trawę, nasadzi drzewek i kilkanaście tysięcy cebulek. Co na to dziki? Pewno przeryją i zjedzą. Zapowiada się batalia o ten teren między przyrodą, a człowiekiem. Kto ją wygra?

jacek 11/06/2018
| |

Park koniecznie powinien być połączony bulwarem i ścieżką rowerową z istniejącą infrastrukturą, a droga rowerowa pociągnięta do Krosinka . Ponadto faktycznie budowa kładek przez kanał bardzo podniosłaby atrakcyjność tych terenów. MPZP dla Krosinka i budowa hal nad kanałem to nieporozumienie. Te tereny powinny być przeznaczone pod rekreację i budownictwo mieszkaniowe.

Michał 10/06/2018
| |

Brakuje tam kładki do ulicy Strzeleckiej/Jarzynowej

Jaka 08/06/2018
| |

No tak, znowu Gmina Mosina to tylko Mosina.
TZW zawarcie powinno zastanowić się nad odłączeniem od ,,tej,, gminy.

emerytka 08/06/2018
| |

Na terenie osiedla nr 4 za tereny rekreacyjne robi ul. Gałczyńskiego. Tu można spotkać o każdej porze dnia osoby biegające, jeżdżące na rolkach i rowerach. Zamiast lokowania kolejnych uciążliwych firm i magazynów można by bardziej zadbać o mieszkańców poprzez zasadzanie drzew i rozbudowę terenów rekreacyjnych. Do zadania zaangażować firmę spedycyjna AntonRohr obsługiwaną przez 200 Tirow.

Rafał 08/06/2018
| |

Lepsza byłaby ścieżka rowerowa nad kanałem. Żeby można z Mosiny do Krosna, Krosinka dojechać z dala od spalin samochodowych i bezpiecznie na dodatek. Można przedłużyć te ścieżki, ale za kawałek gmina planuje magazyny, więc sprawa jest bez szans. Kanał ma potencjał. Może od tego parku zacznie się coś dziać.

Makary 08/06/2018
| |

Mistrzostwo ! Ciekawe kto będzie korzystał z tego parku szczególnie że nie przylega on do zabudowań, nie prowadzi do niego utwardzona droga z chodnikiem. Nie jest on również kontynuacji zagospodarowania terenów wzdłuż kanału.