Nowy obszar w Krośnie dla 1000 kolejnych mieszkańców

20 stycznia odbyła się w trybie zdalnym (ZOOM) dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Aby móc wziąć w niej udział trzeba było wystąpić z wnioskiem o udostępnienie linku.
Informacja ta była dostępna tylko w BIP-ie, dlatego nie dotarła zapewne do wszystkich zainteresowanych.
http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/obwieszczenia-planistyczne/plany-miejscowe.html?pid=17371

Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia tego planu 27 października 2016 r.
Dopiero po dwóch latach Burmistrz poinformował o tym fakcie mieszkańców.
Do dnia 26 października 2018 r.  zainteresowani mogli składać wnioski.
21 marca i 16 grudnia 2019 r. odbyły się spotkania konsultacyjne.    

W dyskusji publicznej wzięli udział:

  • Urząd Miejski w Mosinie – Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa: Miłosz Sura – Kierownik oraz Sabina Kurek
  • INTEGRA – Ryszard Kajetańczyk – projektant planu
  • 6 mieszkańców/właścicieli nieruchomości
  • 4 radnych Rady Miejskiej w Mosinie: Dominik Michalak, Marcin Ługawiak, Małgorzata Kaptur i Arkadiusz Cebulski.

Obszar objęty planem miejscowym to 79 ha. Połowa to teren użytkowany do tej pory rolniczo.
W projekcie uwzględniono działki o powierzchni ok. 1000 m2.
Szacuje się, że na projektowanym obszarze może w przyszłości mieszkać ok. 1000 – 1200 osób.
Mieszkańcy ul. Wiosennej w Krośnie wyrazili zaniepokojenie zagęszczaniem zabudowy na terenie, dla którego obowiązuje plan miejscowy z 2001 r. Dokonywane są tam podziały wtórne. Tam, gdzie wg planu była zabudowa jednorodzinna pojawia się budownictwo deweloperskie. Faktem tym są oburzeni ci, którzy nabyli nieruchomość pod zabudowę jednorodzinną. Takie zjawisko obniża jakość życia, pojawiają się problemy z parkowaniem.
Gminy nie stać na wykup dróg na obszarach obowiązujących planów miejscowych, a przybędzie kolejnych, na skutek uchwalenia tego planu. A wykupy gruntów pod drogi to wierzchołek góry lodowej. Potem przychodzi czas na media, odwodnienie i utwardzenie.
Obecne szkoły w Krośnie i Krosinku nie pomieszczą takiej ilości dzieci. Może to oznaczać w przyszłości konieczność budowy nowej szkoły. W projekcie nie przewidziano miejsca pod realizacje zadań publicznych.
Oprócz zwolenników zwiększenia powierzchni działek – m.in. radny Marcin Ługawiak – w dyskusji wzięli udział także zwolennicy działek zdecydowanie mniejszych niż te zaproponowane przez projektantów. Padały pytania o możliwość wydzielania dróg wewnętrznych.
Dyskutowano sporo na temat nieprecyzyjnej definicji budynku jednorodzinnego, który pozwala na wydzielanie dwóch lokali mieszkalnych i późniejszy podział działki.
Aby zapobiec nadmiernemu zagęszczaniu zabudowy powinno się większą uwagę zwracać na wyznaczanie maksymalnej powierzchni zabudowy i minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.

UWAGI DO PROJEKTU MPZP

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021 r.

9 Comments
Stary Marych 02/02/2021
| |

Jak mi strasznie przykro, że w Mosinie powstają takie koszmarki przez duże K jak wielki budynek pewnie około 15 metrowy czteropoziomowy (4) ze skośnym dachem na osiedlu niskich domów jednorodzinnych z płaskimi dachami. Rejon między ulicą Strzałową a Jarzynową. Oniemiałem (będąc na spacerze w tamtym rejonie) – jak to zobaczyłem – najwyższy i chyba jedyny taki budynek w Mosinie. Długo mi zajęło poszukanie w necie co to jest i okazało się, że to ma być “usługa w zieleni” zgodnie z planem miejscowym. Tylko tej zieleni już nie ma, została wycięta. Na płocie otaczającym budowę jest tablica z nazwą inwestora. Na firmowej stronie inwestora można się doliczyć prawie 30 pracowników. Gdzie będą parkować jak przyjadą do pracy? Bo na “usłudze w zieleni” raczej nie powstanie parking dla 30 aut. I to wszystko zgodnie z miejscowym planem zatwierdzonym przez Radę Miejską w Mosinie. Chyba te plany są tworzone za biurka i tylko po to aby pogorszyć warunki życia Mieszkańców Mosiny. Czy któraś Pani Radna lub któryś Pan Radny pojechali w teren lub poszli na spacer obejrzeć “swoje dzieło” w realu a nie na kolorowym papierze? Ogromnie współczuje Mieszkańcom tamtego rejonu i co najgorsze obok jest kolejna działka taka sama “usługa w zieleni” na sprzedaż.

Liberał 27/01/2021
| |

Adam Smith, Ziemia jako czynnik produkcji: Po przejściu całej ziemi w kraju na własność prywatną, właściciele jej, jak wszyscy inni ludzie pragną zbierać, czego nie posiali, i żądają renty nawet za przyrodzony wytwór ziemi. Dopóki ziemia była wspólną własnością, drzewo z lasu trawa z łąki, wszystkie przyrodzone płody ziemi kosztował robotnika tylko trud ich zebrania, obecnie mają one pewną dodatkowa cenę. Musi odtąd płacić za prawo zbioru: musi oddawać właścicielowi ziemi część tego, co własną pracą zbiera lub wytwarza. Ta część (…) stanowi rentę gruntową i trzecią część składową w cenie większości dóbr”. I co Ty na to?

karp 26/01/2021
| |

Niniejszym wnoszę taką uwagę, że nie ma żadnych ustaleń dla 4 MN, co powoduje niezgodność części tekstowej i graficznej.
Druga uwaga jest taka, że powierzchnia nowowydzielanych działek w przypadku wód śródlądowych WS wydaje się bezsensowna, bo wody się nie kroi.

Wój Eustachy z Warszawy 25/01/2021
| |

Dajcie ludziom budować zgodnie z ich wolą. Jeśli właściciel Działki chce budować szeregowce to dlaczego mu się wzbrania i każe budować budownictwo jednorodzinne. skoro już kiedyś pozwolono jednemu to nie można ograniczać tego innym. Ja tego nie rozumiem. Co to za Własność skoro nie można z niej w pełni korzystać. Argumenty że sąsiad ma działkę z domkiem jednorodzinnym w ogóle nie przemawia. Jeśli chce mieć spokój dookoła to nie jedzie do puszczy Kampinowskiej i tam wybuduje sobie Domek będzie miał wtedy spokój. Zdarza się że inwestor ma działkę paru ha z wuzetką pod zabudowę szeregowo a sąsiad z domkiem jednorodzinnym o działce 1000 m twierdzi i żàda aby ten nie budował szeregowców tylko Domek jednorodzinny bo on mieszka obok w takim domku i rak było zawsze. I oczywiście straci na wartości. Kompletne bzdury. Chwała Bogu że gmina Mosina ma takiego burmistrza który nie ulega takim bzdurnym uzasadnieniom. Więcej by można o tym pisać ale każdy ogarnięty człowiek chyba wie o co chodzi. To taka nasza polska narodowa cecha; pieniactwo zazdrość, zawiść, etc.