Projekt Studium podstawą decyzji burmistrza?

27 lutego 2021 r. minęło 8 lat od podjęcia przez Radę Miejską w Mosinie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2 i pól roku minęło od wyłożenia do publicznego wglądu projektu nowego Studium.


Niezrozumiałe przeciąganie procedury planistycznej w tym zakresie sparaliżowało prace planistyczn na wiele lat i spowodowało nieodwracalne zmiany w krajobrazie naszej gminy. Odłożono na półkę wiele planów miejscowych. Zrezygnowano z przystępowania do kolejnych, gdyż jak wiadomo plan miejscowy musi być zgodny ze Studium, głównym narzędziem planistycznym stały się decyzje o warunkach zabudowy.
Za tę sytuację jest odpowiedzialny burmistrz Przemysław Mieloch, któremu w kadencji 2014 – 2018 bezpośrednio podlegał Referat Planowania Przestrzennego.
Mało kto wie, że obecny burmistrz mimo braku wiedzy (nie jest ani architektem, ani specjalistą od planowania przestrzennego) kierował także pracami Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w latach 2015 – 2020.
Od początku kadencji w 2018 r. do czerwca 2020 był jednocześnie burmistrzem i jako szef ww Komisji swoim doradcą.

Niepokoi fakt, że nie potrafiąc zakończyć projektowania Studium (rozpatrywanie uwag trwało ponad 2 lata) burmistrz zaczął traktować projekt Studium, jako podstawę swoich decyzji. Założył z góry, że zostanie ono przez Radę przyjęte bezwarunkowo.

4 marca 2021 r. na stronie gminy Burmistrz polemizując z moim artykułem “Bajka o Domach Starców w Pecnej” wyłożył swój sposób myślenia.
Jest projekt Studium, nie wpłynęły uwagi do danego miejsca w pierwszym wyłożeniu to znaczy, że tak już będzie.

Przykładem na takie myślenie jest mapka wykorzystana w burmistrzowskiej polemice.
Burmistrz przekonał Aquanet do zaprojektowania kanalizacji w Pecnej na podstawie nieistniejącego w obrocie prawnym dokumentu planistycznego.

To nie jest jedyny przykład takiego działania.
Tak samo jest w Sowinkach. Mimo że wieś znajduje się na obszarze, gdzie obowiązuje zakaz zmiany przeznaczenia gruntów (Rozporządzenie Dyrektora RZGW z 2012 r.) w projekcie Studium powiększono obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, co znalazło odbicie we wniosku złożonym przez burmistrza do Aquanetu, a następnie w projekcie kanalizacji opracowanej przez Aquanet.

Burmistrz wnioskuje do Aquanet S.A. o wprowadzenie do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Aquanet S.A. (WPRiM) w zakresie własnych kompetencji, nieobarczonych wymogiem prawnym upoważnienia Rady.
Fragment polemiki z 4.03.2021 r.

Burmistrz może wnioskować bez upoważnienia Rady, ale nie powinien tego robić opierając się na nieuchwalonym Studium.

Co się stanie, kiedy Rada Studium w tym kształcie nie uchwali?

Jeszcze jeden przykład jak nieuchwalone Studium “żyje” i wpływa na życie i finanse beneficjentów.
Decyzje Burmistrza i radnych to konkretny zysk konkretnych osób, których nazwiska zna burmistrz w przeciwieństwie do radnych, którzy co najwyżej mogą poznać zanonimizowane wnioski i uwagi.

Mimo że w obecnie obowiązującym Studium z 2010 r. przewidziano już zbyt wiele obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i w projektowanym część tych obszarów miała być usunięta, w Daszewicach doprojektowano 2 nowe miejsca pod mieszkaniówkę.

Na jednym z portali zajmujących się nieruchomościami pojawiło się następujące ogłoszenie:

Sprzedam działkę w Daszewicach z przeznaczeniem pod zabudowę różną do 9 M wysokości.
Studium uwarunkowań dla gminy Mosina zakończone zostanie w pierwszym półroczu 2021.
Chodzi o 8,3 ha – cena do negocjacji 5,4 mln zł.

oprac. własne
21 Comments
Małgorzata Kaptur 16/03/2021
| |

W piśmie z dnia 15 marca 2021 r. do radnego Jana Marciniaka i Rady Miejskiej w Mosinie Aquanet informuje, że:
Obydwie inwestycje (red. wodociąg i kanalizacja w lesie w Pecnej) zostały zawnioskowane przez Burmistrza Gminy Mosina. W przekazanych przez Gminę wnioskach jako uzasadnienie wskazywano konieczność zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków z obiektów przeznaczonych na cel społeczny, tj. Domy Seniora. Zamiary inwestycyjne w rejonie ul. Sosnowej w m. Pecna znalazły również odzwierciedlenie w przesłanym w 2017 roku przez Gminę do Spółki Projekcie Studium Uwarunkowań oraz Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mosina oraz w projekcie budowlanym i wykonawczym budowy sieci wodociągowej przekazanym do uzgodnienia branżowego, a następnie do realizacji.
Jednocześnie biorąc pod uwagę wniosek Radnych na Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego w dniu 09.03.2021r., w momencie złożenia wniosku przez Burmistrza Mosiny o
usunięcie z WPRiM zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Pecnej (zadanie nr 5-03-17-132-1) zostanie on uwzględniony w projekcie WPRiM 2022-2031.

Jeżeli w tym piśmie nie ma błędu, to powstaje pytanie co przedstawił burmistrz Aquanetowi w 2017 r. ?
Co to było? Projekt projektu Studium?
Jak wiemy pierwsze i jedyne wyłożenie projektu Studium do publicznego wglądu miało miejsce dopiero we wrześniu 2018 r.

karp 08/03/2021
| |

Mam pytanie dotyczące działki 26 obręb Rogalin. Jakie ona ma przeznaczenie w Studium?
W KIP jest informacja, że działka leży na skraju Rogalińskiego Parku Krajobrazowego(w jego obrębie). Stanowi też część korytarza ekologicznego.Planuje się tam budowę 8 budynków i moją uwagę zwrócił wysoki procent zabudowy działki-74%.

Apel do radnego Kasprowicza 07/03/2021
| |

Ja widzę sprawę tak: jeżeli Rada nie chce odwołania burmistrza po tych wszystkich informacjach, jakie do tej pory przewinęły się na tej stronie albo na stronie GMP, to znaczy nie mniej nie więcej, że Rada chce aby ten układ trwał. Oczywiście nie wszyscy. Radny Kasprowicz i garstka radnych sami nic nie zrobią. Ale można złożyć wniosek o referendum. wtedy będzie wiadomo, czy będzie referendum i czy zostanie uchwalone Studium. Jeżeli uchwała o referendum przepadnie to znaczy że Studium będzie uchwalone.

Widać, że Burmistrz przez te lata wcale nie zaniedbywał prac nad studium, śmiem twierdzić, że wokół niego wykazywał nadaktywność. Nie wiadomo ile spraw jeszcze nas zadziwi.

Czas pokarze może nie długo, co za tańce wokół studium się odbywały.

Nowy Burmistrz powinien swoje urzędowanie rozpocząć od kwerendy dokumentów w sprawie studium.

karp 07/03/2021
| |

W KIP przedsięwzięcia w Sowinkach jest napisane, że obsługa komunikacyjna prowadzona będzie z ulic
Nad lasem, Chabrowej i Tymiankowej. Czy w Sowinkach są takie drogi, czy to też kwestia bujnej wyobraźni?. Sam KIP jest dziwny, bo ma logo Mosiny, więc sprawia wrażenie jakby został sporządzony w urzędzie. Autor dokumentu nieznany.

Cienka czerwona linia 07/03/2021
| |

Mnie się wydaje że to całe planowanie w Mosinie doszło do czerwonej lini za którą jest już tylko CBA. Nieuchwalone studium nie może być nigdy podstawą wydania decyzji i to wie student pierwszego roku prawa a może nawet uczeń liceum o profilu prawniczym bo i takie podobno są.

Trudno zrozumieć zachowanie Burmistrza. Niedorzeczna jest zabawa burmistrza z Radą. Przypomina to zabawę w kotka i myszkę, gdzie mysz to burmistrz. Rada na niego poluje i nie może go upolować. A Burmistrz szybki zwinny umie się poruszać po tych różnych zakamarkach w urzędzie. Wie gdzie może się schować i gdzie przeczekać zagrożenie. I jak ta zabawa długo ma trwać?

karp 07/03/2021
| |

Na GMP jest zdjęcie-budowa kanalizacji sanitarnej w Sowinkach. Tam teren jest zryty bardziej niż przez dziki. Dla mnie kanalizacja jest inwestycją liniową i nie wymaga prac ziemnych na okolicznych polach.

karp 07/03/2021
| |

W głowach burmistrza i radnego Wiązka Studium zostało już uchwalone. Jeszcze większą zgrozę budzi to, że nikt w Aquanecie nie weryfikuje projektów pod względem zgodności z aktami planistycznymi.
Przy takim podejściu do środków publicznych można wodę doprowadzić do lasu, ale także do jeziora.
To spółka wodna wnosiła o objęcie ujęcia wody ochroną, a teraz pomaga w jego łamaniu.
Nie rozumiem trochę ostatniego obwieszczenia dotyczącego Sowinek. Z jednej strony postępowanie zostało zakończone, ale jednak inwestor dostał czas na wykazanie zgodności z Rozporządzeniem Dyrektora RZGW z 2012 roku. To co ma teraz inwestor zrobić, dać w łapę?

07/03/2021
| |

To teraz się okazuje że już nie trzeba mieć WZ ani studium ani planu wystarczy jak jest wpisane do prac nad nowym studium i wystarczy, to taki patent burmistrzami Mielocha. Jak Burmistrz znajdzie notariusza co klepnie taki akt notarialny to żyć nie umierać. Może ten patent zgłosić do urzędu Patentowego.

07/03/2021
| |

Np właśnie . Rada powinna przeliczyć swoje szable i zastanowić się nad podjęciem zdecydowanych decyzji. Ona już wie najlepiej jakie,