Nie interesuje nas, skąd na to weźmiecie pieniądze

Od ostatnie sesji dźwięczy mi w uszach to zdanie. Przyjmując taka filozofię działania można doprowadzić nawet do zarżnięcia kury znoszącej złote jajka, a co dopiero gminy.
Może kilka wykresów pomoże lepiej poznać finanse gminy…

Dochody gminy to zawrotna kwota 190 mln zł. Ale nie dajcie się zwieść. To pozorny sukces, gdyż jak widać na tytułowym wykresie aż 52 mln to kwota, którą po otrzymaniu od Wojewody gmina przekazuje w większości jako 500+ mieszkańcom.
Największym źródłem dochodu gminy są mieszkańcy. Część ich podatków wraca do gminy. To ponad 46 mln. Budżet zasila znacząco także podatek nieruchomości od firm.
Podatek od nieruchomości wnoszony przez firmy jest znaczący, ale udział gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód państwa tzw. CIT jest znikomy w porównaniu z PIT
Pozostałe podatki i opłaty to 18 % wszystkich dochodów od osób fizycznych i prawnych. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych to 7 mln zł, opłata parkingowa 360 tys, opłata za zajęcie pasa drogowego również 360 tys. zł, podatek rolny zaledwie 291 tys., opłata targowa 215 tys. podatek leśny 212 tys. zł, opłata adiacencka 160 tys. zł, podatek od spadków i darowizn 150 tys, opłata eksploatacyjna  141 tys zł

W tabeli poniżej zapisano planowane i wykonane dofinansowanie ze środków zewnętrznych:

20132014201520162017201820192020
plan3,92,15047,812,315,3
wykonanie1,31,63,23,41,94??

Do przyszłorocznego budżetu wpisano 15,3 mln środków zewnętrznych. Czy tyle środków wpłynie w 2020 roku? Nie jest to pewne, gdyż do tej pory różnie z tym bywało. Inwestycję z dofinansowaniem trzeba najpierw wykonać za swoje pieniądze, a rozliczenie inwestycji trwa długo i czasem zwrot wyłożonych 80% czy 50% następuje po wielu miesiącach kolejnego roku. 
Często mylimy pozyskanie środków z ich przelaniem na konto gminy.
przykładem mogą tutaj być węzły przesiadkowe. Dofinansowanie zdobyliśmy w listopadzie 2017 roku.  
Jak wiadomo węzły nadal nie powstały, ale były w tegorocznym budżecie wraz z kwotami dofinansowania Zostaną być może zbudowane w przyszłym roku, a pieniądze może odzyskamy w kolejnym roku.

Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza to ponad 1/4 budżetu gminy. Subwencja oświatowa nie pokrywa nawet połowy kosztów.
W latach 2017 – 2019 na inwestycje w oświacie przeznaczono ponad 22 mln zł.
Na 2020 Burmistrz zaplanował 1,2 mln zł. Nie będzie budowana ani sala gimnastyczna w Krosinku, ani w Rogalinie. Gmina nie przystąpi do rozbudowy szkoły w Rogalinku.
Rosną koszty gminnej administracji – w okresie 2014-2020 liczba urzędników wzrosła o 20 osób.
Na 2020 r. zaplanowano także 1,5 mln zł na adaptację budynku przychodni, która będzie kosztowała 4 mln zł. Rosną także koszty wynajmu lokali na potrzeby urzędu.
Koszty urzędu gminy wzrosły z 6,8 mln zł w 2013 r. do 10,3 mln zł w 2020 r.

W ostatnich latach wzrosły znacząco wydatki na gospodarkę komunalną, w tym na gospodarkę odpadami i utrzymanie zieleni.
Rosną wydatki bieżące, dlatego aby inwestować potrzebne są coraz większe emisje obligacji

Aby pokryć deficyt budżetu w 2020 r. Burmistrz planuje wyemitować 19 mln obligacji.

2 Comments
Halina 03/12/2019
| |

Do alpc. A na to się zanosi. Wiem , bo mieszka tam moja rodzina. Ludzie tam mieszkający chcą do Poznania. Chyba tylko jeden Waldemar chce zostać w Gminie Mosina. Zadłużona Gmina Mosina z nietrafionymi burmistrzami , ma im niewiele do zaoferowania, nie licząc długów i obligacji. Bliżej mają na pływalnię i jezioro do Kornika niż do Mosiny.

alpc 02/12/2019
| |

” aby pokryć deficyt budżetowy w roku 2020 Burmistrz planuje wyemitować obligacje za 19 mln” , pytanie to ile obligacji będzie musiał wyemitować w 2021 by pokryć deficyt budżetowy? Czy będzie to minimum 2x więcej? Pytanie, czy wciąż będzie tak zaniedbana gmina i czy liczy na tych posłów, którzy opowiadali bajki na dobranoc, by tylko znaleźć chętnych do ich poparcia w wyborach?? Co będzie, gdy Czapury, Wiórek, Babki, Daszewice złożą wniosek o przyjęcie miejscowości do Poznania ( tańsze bilety komunikacji, lepszą komunikację etc! Czym spłaci Mosina długi?