Nie będzie kanalizacji w lesie w Pecnej i na skarpach w Czapurach

Radni w ostatnim miesiącu złożyli 11 interpelacji i 7 zapytań. Sprawy, które poruszyli mogą zainteresować także mieszkańców, dlatego poniżej odpowiedzi na trzy pisma radnych.

1. W dniu 09.03.2021r. złożona została interpelacja grupy radnych tj.: p. A. Cebulskiego, Z. Grygiera, W. Mani, R. Rybickiego, Cz. Tomczaka w sprawie wycofania budowy kanalizacji sanitarnej w Pecnej w ulicy Sosnowej na odcinku leśnym i przeniesienie tych środków na budowę kanalizacji w miejscach zamieszkałych na terenie Gminy Mosina.W dniu 09.03.2021 r. odbyło się również posiedzenie Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego. Jednym z wniosków podjętych przez Radnych będących członkami ww. Komisji był następujący wniosek: Komisja wnioskuje o wykreślenie z WPRiM zadania budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej – zadanie 17-132. Mając na uwadze powyższe, Gmina Mosina zawnioskowała o wykreślenie z Wieloletniego Programu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. zadania nr 17-132 kanalizacja sanitarna w ul. Sosnowej w Pecnej.

2. Odpowiedź Burmistrza na zapytanie radnego Dominika Michalaka
Burmistrz Gminy Mosina ma wiedzę w zakresie istoty problemu jaki zaistniał na os. Leśnym w Czapurach w związku z planowaną przez Aquanet S.A. budową sieci kanalizacyjnej na tym obszarze.
Aquanet S.A. jako inwestor sieci kanalizacyjnej z uwagi na uwarunkowania geologiczne występujące na os. Leśnym w Czapurach wyłączył z zakresu zadania nr “5-03-13-140-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna na terenie wsi Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu”, fragment sieci
kanalizacyjnej obejmujący ulice Jeżynową, Jagodową, Żurawinową. W związku z powyższym, Aquanet S.A. wezwał wykonawcę osiedla mieszkaniowego na oś. Leśnym w Czapurach do zamontowania sieci inklinometrów monitorujących skarpę wynikającej z decyzji nr WŚ.6541.4.2017.X z dnia 12.05.2017r. wydanej przez Starostę Poznańskiego.
Z informacji otrzymanych od Aquanet S.A., wykonawca nie zastosował się do wezwania. Mając na uwadze, iż w WPRiM na lata 2020-2029 – korekta zostały zabezpieczone nakłady finansowe na kontynuację fragmentu sieci, która została wyłączona z realizacji, Gmina Mosina wystąpiła z pismem do Aquanet S.A. w Poznaniu, aby spółka jako podmiot odpowiedzialny w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy, w przypadku bezskutecznego wezwania wykonawcy w powyższej sprawie, podjęła działania zmierzające do zamontowania urządzeń monitorujących stan skarpy we własnym zakresie.
W tym miejscu należy zauważyć, iż rozpoznanie warunków stabilności terenu jest procesem rozłożonym w czasie, który pozwoli określić jaka technologia budowy kanałów sanitarnych w tym przypadku mogłaby zostać wykorzystana celem dalszej realizacji zadania.
Podjęcie działań przez Aquanet S.A. w tej sprawie pozwoli pozyskać wiedzę w zakresie możliwości przyspieszenia budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Jeżynowej, Jagodowej, Żurawinowej, których realizacja z uwagi ma wysoki wskaźnik koncentracji zabudowy, jest dla spółki uzasadniona.

3. W odpowiedzi na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Mosinie – Pana Jana Marciniaka z dnia 1.03.2021 r. Burmistrz Gminy Mosina wyjaśnia:
Poruszona przez Pana kwestia samowolnego zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi na cele np. sadzenia drzew i krzewów przez mieszkańców jak najbardziej wymaga uregulowania. Mając na uwadze ilość samowolnej ingerencji w pas drogowy przez osoby prywatne oraz posiadane środki finansowe w budżecie, przewidziane na realizację przedmiotowych zadań w roku 2021 Gmina Mosina zmuszona jest do ograniczenia wykonywanych zadań tylko i wyłącznie do miejsc stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.
Sytuacja jaka ma miejsce na ul. Marii Dąbrowskiej w Mosinie przy posesji nr 1, kwalifikuje się do podjęcia niezwłocznego działania. Ograniczenie widoczności znaku drogowego, powoduje bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. W związku z tym Gmina Mosina zwróci się do właściciela sąsiadującej posesji, który prawdopodobnie zagospodarował część pasa drogowego zielenią o jej usunięcie. W przypadku braku reakcji, Gmina Mosina podejmie działania zmierzające do usunięcia istniejących krzewów w celu oczyszczenia pobocza.

Problem tzw. przedogródków, czyli zagospodarowywania części pasa drogowego był poruszany na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie uchwały krajobrazowej. Zdjęcie tytułowe (2013 r. Street View Google) pokazuje nasadzenia na ul. Bukowej w Czapurach.

Dominik Michalak1rozwój infrastruktury turystycznej – radny proponuje usytuowanie camper parku przy ul. Pożegowskiej
2przejęcie od Skarbu Państwa oraz PKP działek w m. Mosina
3problemy z kanalizacją w Czapurach na Osiedlu LeśnymOdpowiedź
Roman Kolankiewicz1prace budowlane na działce nr 56 lub 368/7 przy drodze wojewódzkiej nr 431 w Mieczewie
2gminne działki znajdujące się w Mieczewie, Radzewicach, Świątnikach, Rogalinie i Rogalinku
Jan Marciniak1diety dla przewodniczących organu wykon. jednostki pomocniczej
2postępowania przetargowe na zakup laptopówodpowiedź
odpowiedź
3znak drogowy oraz znak z nazwą ulicy na ul. Marii Dąbrowskiej w Mosinie.odpowiedź
Małgorzata Kaptur1działalność Komisji Mieszkaniowej w latach 2019-2021 oraz remont lokalu w Pecnej
Maciej Patela1profilowanie drógodpowiedź
Jolanta Szymczak1udostępnienia umowy pomiędzy Prezesem Spółki “Park Strzelnica” a Gminą Mosina
2procedura składania wniosków do budżetu Gminy Mosina
3złożenie wniosku o dofinansowanie budowy ul. Kopernika w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnychodpowiedź
4program rewitalizacji grobów i cmentarzy wojennych oraz grobów powstańczychodpowiedź
Łukasz Kasprowicz1stan dróg w gminie Mosinaodpowiedź
Marcin Ługawiak1poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej DW 431, w tym w Krosinku w okolicy szkoły podstawowej
2wyrównanie dróg gruntowych i badanie przez niezależną jednostkę badawczą ewentualnej szkodliwości dla zdrowia pyłu, którym pokryte są drogi pokryte gruzem pobudowlanym.
grupa radnych1 wycofanie budowy kanalizacji sanitarnej w Pecnej w ul. Sosnowej, na odcinku leśnym i przeniesienie tych środków na budowę kanalizacji w miejscach zamieszkałych na terenie Gminyodpowiedź
Ryszard Rybicki1zamontowanie progów zwalniających na ulicy Bocznej w Krośnieodpowiedź

29 myśli na temat “Nie będzie kanalizacji w lesie w Pecnej i na skarpach w Czapurach

  • 04/06/2021 o 22:11
   Permalink

   Myślę, że to takie bajdurzenie, bo kanalizacji jeszcze bardzo długo nie będzie ani w Czapurach, ani w okolicy. Aquanet za to już środki wydał i zrobił znajomkom, a w staroleckiej gazetce osiedlowej, NAPISANO, ŻE ZOSTALI POINFORMOWANI iż ewentualną budowa kanalizacji rozpocznie się w III KWARTALE 2023 ROKU. ROZUMIECIE TERAZ ŻE KANALIZACJI NIE BĘDZIE, BO I KASY TEŻ NIE BĘDZIE. DZIĘKOWAĆ NALEŻY TYM CO REGULARNIE OKŁAMUJA TYCH DZIĘKI KTÓRYM MAJA PRZYZWOITA KÄSE NA SWOJE UTRZYMANIE.

   Odpowiedz
 • 30/03/2021 o 13:43
  Permalink

  Radny Marcin Ługawiak domaga sie poprawienia bezpieczeństwa na drodze 431.
  Po otwarciu nowego mostu na Warcie i rozbudowie STORY , dopiero bedzie Pan miał piekło na tej drodze. Mała Mosina jest juz doskonale nasycona ciężkim transportem ciężarowym. Smród spalin
  i smog daje nam jedno z pierwszych miejsc w Wielkopolsce. Uciążliwy zakład STORA z którym obecnie mieszkańcy skarżą sie w sądzie, domaga sie od burmistrza zgody na dalszą rozbudowę, co w znacznym stopniu zwiększy ruch Tirów na drodze 431. Może Pan stanąć po stronie mieszkańców i przekonać innych radnych o dużej szkodliwości i uciążliwości tej inwestycji. STORA ma pod nosem tory kolejowe i rampę rozładunkową. Nic nie stoi na przeszkodzie korzystania z transportu kolejowego, tak jak korzystała z tego SFM.

  Odpowiedz
 • 30/03/2021 o 12:54
  Permalink

  Na razie nie ma kwików, ale chwilowo skończyły się triki. Wpadło CBA, zabezpieczyło liczne karty i nie ma czym grać. Wodociąg w lesie nie został zabezpieczony ze względu na spory rozmiar i brak ciężkiego sprzętu.

  Odpowiedz
 • 29/03/2021 o 21:42
  Permalink

  Ktoś powiedział: „Los tasuje karty a my nimi gramy”.

  Możemy zdefiniować los jako wszystkie okoliczności, których nie możemy kontrolować, takie jak narodziny w określonym miejscu, społeczności lub czasie lub w pewnych historycznych warunkach. Jednak to my możemy decydować co robić w tych sytuacjach, dzięki dostępnym nam zasobom.

  Odpowiedz
 • 28/03/2021 o 11:13
  Permalink

  Wodociąg w lesie. Tu koszty powinni ponieść burmistrz Przemysław Mieloch, który potwierdził nieprawdę, że inwestycja wpisana do WPRIM jest zgodna z obecnie obowiązującym Studium, jego zastępca Adam Ejchorst, który pchnął to do Aquanetu oraz prezes Aquanet Paweł Chudziński, który niczego nie sprawdza i za nasze pieniądze wodociąguje lasy, a nie ulicę Sosnową w Pecnej, bo ta kończy się na ścianie lasu. Polska to jednak nie Japonia i nie ma u nas żadnej odpowiedzialności i na pewno żaden z wymienionych nie zrobi seppuku. Life is brutal i dlatego zapłaci za to każdy mieszkaniec gminy Mosina w rachunku za wodę. To podręcznikowy przykład korupcji politycznej i kolejna sprawa w której radny Wiązek przetestował system.

  Odpowiedz
  • 28/03/2021 o 12:16
   Permalink

   @Karp ty jak piszesz to chce się ryczeć, a momentami wyć i bynajmniej nie do Księżyca. To, że Burmistrz przyspawał się do stołka idzie zrozumieć, wiadomo wybory bezpośrednie i Rada niekumata. Ale dlaczego w spóce kapitałowej taka niegospodarność przechodzi, to zastanawiające.

   No dobrze ale nawet jeśli Burmistrz złoży urząd (na moje CBA nie przyszło po kserówki, być może mają jakieś ,,kwiatki” z czynności operacyjnych), to kto twoim zdaniem jest winien na ten stołek być wstawiony?
   Jeszcze do niedawna myslałem o p. Marciniaku ale od wczoraj widzę, że jednak potrzeba kogoś młodszego i przede wszystkim lepiej wykształconego i bez kompleksów. Dlatego Przewodnicząca m.zd. także odpada, mimo, wielkiej sympati jaką dażę do Niej. MK jest doskonała w roli Przewodniczącej.

   Burmistrz powinie być zawodowym menadżerem. Ja o takim chętnym w gminie nie słyszałem. Poza tym te wynagrodzenie, ktoś dobry za tekie pieniądze nie przyjdzie. Ale najbardziej trafny jest poglad, że po obecnym włodarzu powinien przyjść tzw. burmistrz techniczny, aby dokonał pełnego audytu za ostatnie 8 lat wstecz. I w tym przypadku nie widzę na horyzoncie takiej osoby. Dlatego ten problem personalny przeklada się na jakośc pracy w magistracie, czego boleśnie doświadczamy i co daje paliwo naszemu merowi do coraz smielszych zachowan. Strach pomyśleć, co by sie działo, gdyby nie czasmosiny2 i GMP. Dlatego z tego miejsca bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej za mozliwośc swobodnej wypowiedzi oraz Gazecie Mosinskiej za smiałe podejmowanie drażliwych dla obecnej oficjeli z Mosiny tematów. Bez tych dwóch żródeł poznania pracy samorządowców wiele spraw nie ujrzałoby swiatla dziennego.

   Czy ktoś pomoże mi zrozumieć, żądanie od PKP wielotysięcznych należności za bezumowne korzystanie z gruntu, a zaniechanie takiego samego żądania od innych podmiotów w gminie?

   Odpowiedz
   • 28/03/2021 o 13:46
    Permalink

    Myślę, że nie powinien to być radny Waldemar Wiązek. Nawet jeśli wziąć pod uwagę jego niezaprzeczalne zasługi w testowaniu głupoty rządzących. Rycz śmiało, a nawet wyj, bo masz istotny powód.

    Odpowiedz
  • 29/03/2021 o 12:50
   Permalink

   Nie chcemy już aby burmistrz podejmował jakiekolwiek decyzje JEDNOOSOBOWO z INWESTORAMI. POWINIEN ZAWSZE ROZMAWIAĆ W OBECNOŚCI PRZEWODNICZĄCEJ RADY, dla swojego dobra i Gminy.
   Szczególnie niepokoi nas mieszkańców decyzja o rozbudowie zakładu STORA znajdującego sie w centrum miasta, z którym mieszkańcy skarżą sie obecnie w Sądzie , a przyczyną sprawy jest hałas. Spełni sie przepowiednia Pana Marciniaka o ZAKORKOWANIU MOSINY. Jak tylko zostanie wybudowany nowy most na Warcie, to ruszy falanga Tirów z Robakowa(RABEN) przez Mosinię i drogę 431. Zobaczycie ile będzie wypadków z udziałem Tirów. Juz teraz trzy firmy LEŻĄCE W CENTRUM Mosiny obsługiwane są przez : Anton Rohr 350 Tirów na dobę, Stora 210, INPAKT nie wiadomo , ale z relacji mieszkańców tez jest tego sporo szczególnie po rozbudowie ZAKŁADU. Tiry jadące do tej firmy nie jada ul. Śremską,( taka była umowa), ale walą przez centrum. To sie może źle skończyć dla mieszkańców. W pogoni za zyskami Gmina i burmistrz zapominają o mieszkańcach. Nie ma żadnych i nigdy nie było konsultacji z mieszkańcami. Mogą sie potem pojawić pozwy o zaniżenie wartosci nieruchomości. Czy Gmine będzie stać na to?

   Odpowiedz
   • 29/03/2021 o 13:24
    Permalink

    Jak odbierzecie burmisrzowi jedynowładztwo, to może sie okazać, że przestanie mu się kalkulować być burmistrzem. Więc myślę, że nie da rady!

    Odpowiedz
   • 29/03/2021 o 14:18
    Permalink

    Przede wszystkim musicie się zdecydować czy chcecie więcej tirów czy nie.
    W 2015 burmistrz Jerzy Ryś informował KOŚ o kontrolach tirów na Gałczyńskiego.
    http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/protokoly/osir5-15.pdf
    Czy coś się zadziało?
    Bodajże w tym samym roku KOŚ stwierdziła opadnięcie wałów ziemnych i wały się od pobytu Komisji nie podniosły. Według mojej oceny to były działania pozorne, żeby mieszkańcy się odczepili.

    Odpowiedz
    • 29/03/2021 o 16:37
     Permalink

     Karpiu, niestety nikt z radnych tu nie mieszka. Nikt, za wyjątkiem pani Gosi i paru radnych z panem Janem Marciniakiem doszczega to zagrożenie. (widziałeś jakie było zainteresowanie tym tematem na ostatniej sesji). Ja na co dzień widzę jak jeżdżą ukraińscy kierowcy w rejonach ul. Gałczyńskiego. Koszone sa znaki drogowe i niszczone pobocza, hałas. Nikt sobie nic nie robi ze znaków drogowych, zakazujących wjazd na Gałczyńskiego po 20.00, a już najmniej kierowca jadący samochodem hakownicą z metalowymi kontenerami do STORY. To cud, że nie doszło jeszcze do tragicznego wypadku. Zgadzam sie z tym, że Tirowcy zrobią sobie tranzyt przez Mosinę, pomiędzy Kórnikiem i Stęszewem. No a jak jeszcze ruszy stacja obslugi dla Tirów u Rohra to będzie zabawa.
     KOS faktycznie stwierdziła nieprawidłowości, że wały ziemne sie skurczyły. Wskaż nam kto powinien sie tym zająć i gdzie zgłosić skargę.

     Odpowiedz
    • 30/03/2021 o 12:33
     Permalink

     Powinno byc referendum, czy mieszkańcy chcą więcej Tirów i smrodu spalin. Szczególnie burmistrz upodobal sobie teren juz i tak ponad normę uprzemysłowiony. Ciągle Śremska i Gałczyńskiego, a na Czereśniowej spokój, brak smrodu spalin. Na co zdają sie alerty o zanieczyszczaniu Mosiny. Jak pamiętam Mosina jako smierdziel słynie z ZASMRODZENIA SMOGIEM W CAŁEJ WIELKOPOLSKIE. DLACZEGO NASZE DZIECI MAJA PONOSIĆ ZDROWOTNE KONSEKWENCJE GŁUPOTY SAMORZĄDOWCÓW W ZIELONEJ ZASMRODZONEJ MOSINIE. Juz raz referendum w sprawie Dudek $ Kostek uchroniło nas przed głupotom poprzedników Mielocha

     Odpowiedz
     • 30/03/2021 o 12:40
      Permalink

      A ja myślałem, że Mosina słynie z eleganta. Kiedyś podobno nawet sam Waldemar był elegantem roku;)

     • 30/03/2021 o 12:48
      Permalink

      Burmistrz sygnalizował spotkanie ze Stora Enso. Powinien też zaprosić przedstawicieli mieszkańców z tego fyrtla.

     • 30/03/2021 o 13:31
      Permalink

      W tej sprawie nie był referendum.

   • 02/04/2021 o 20:16
    Permalink

    szanowny panie do Anton Rohr dziennie wjezdza iwyjezdza maksymalnie 120 tzw. tirow w Stora Enso srednio 7 dziennie jezeli chodzi o impakt to srednia wynosi 1 tygodniowo .pozdrawiam

    Odpowiedz
    • 02/04/2021 o 20:57
     Permalink

     Jeżeli te dane są wiarygodne, to w przypadku Rohra wkrótce będzie musiał pan dodać ruch związany z Centrum Mosina 3, gdzie będzie parking na 40 osobówek i 22 tiry, oraz OSKP.
     W przypadku Story spółka w KIP dotyczącym rozbudowy hali nr2 piszą, że nie przewidują wzrostu natężenia ruchu i podają 35 samochodów ciężarowych dojeżdżających do hali magazynowo-produkcyjnej na dobę.
     Potrafi pan może obliczyć przez ile lat Mosina będzie musiała prowadzić program wymiany kopciuchów, by zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do powietrza, o tyle ile emituje Stora?

     Odpowiedz
     • 05/04/2021 o 17:07
      Permalink

      Dobrze, że nie muszę mieszkać w Mosinie. Jak słyszymy: smród, brud i ubóstwo!

     • 06/04/2021 o 15:39
      Permalink

      A w Raporcie Oddziaływania na Środowisko jest zapis, że tylko mogą dojeżdżać od 6.00 do 22.00, a znaki drogowe zakaz wjazdu od 20.00 do 6.00, no ale kto by tam zaprzątał sobie głowę takim drobiazgiem jak zakazy, szczególnie burmistrz, czy SM, nie mówiąc o operatorze samochodu hakownicy. Przecież tam sami nie mieszkają, no i jest pandemia, to SM nic nie może.

 • 28/03/2021 o 10:29
  Permalink

  Skarpa w Czapurach. Szczerze mówiąc, na miejscu pana Pyzy też nie płaciłbym za inklinometry.
  W tej sprawie od początku do końca procesu budowlanego musiał trafić na wiele skorumpowanych osób i to wymagało wielu “inwestycji”. Teraz powinien płacić organ, który wydał pozwolenie na budowę
  oraz PINB i wielka szkoda, że nie wynika to wprost z przepisów prawa. Jednak zaległe podatki powinien Mosinie zapłacić, chyba że Mosina się nie bardzo stara żeby je zapłacił. Może sołtys Czapur z wydłużoną kadencją go skłoni ….

  Odpowiedz
  • 05/04/2021 o 19:28
   Permalink

   Bądź bardziej merytoryczny! Tam u ‘sznytka’ w Dopiewie jest większy Bajzel.

   Odpowiedz
   • 05/04/2021 o 20:40
    Permalink

    Sorrki, ale w Dopiewie jest glanc pomada. Nas tiry nie rozjeżdżą! Mamy ,,dobrego sołtysa”. Co to za brzydki wyraz ,,rozjeżdżą” aż ciarki przechodzą, ale akurat pasuje do atmosfery i klimatu w Mosinie !

    Odpowiedz
    • 06/04/2021 o 07:35
     Permalink

     @jo jo zapewne zgodziłby się ze mną, że powinno dojść do zmiany obowiązującego w RP języka zamiast polskiego powinno się go wymienić na angielski. Wszyscy robią błędy ortograficzne począwszy od studenta do prezydenta,
     od robotnika do profesora. Niemcy zrezygnowali ostatnio z długiego S i z umlautów można, można. U nas to zawsze będzie król Świeczek.

     Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.