Nie będzie kanalizacji w lesie w Pecnej i na skarpach w Czapurach

Radni w ostatnim miesiącu złożyli 11 interpelacji i 7 zapytań. Sprawy, które poruszyli mogą zainteresować także mieszkańców, dlatego poniżej odpowiedzi na trzy pisma radnych.

1. W dniu 09.03.2021r. złożona została interpelacja grupy radnych tj.: p. A. Cebulskiego, Z. Grygiera, W. Mani, R. Rybickiego, Cz. Tomczaka w sprawie wycofania budowy kanalizacji sanitarnej w Pecnej w ulicy Sosnowej na odcinku leśnym i przeniesienie tych środków na budowę kanalizacji w miejscach zamieszkałych na terenie Gminy Mosina.W dniu 09.03.2021 r. odbyło się również posiedzenie Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego. Jednym z wniosków podjętych przez Radnych będących członkami ww. Komisji był następujący wniosek: Komisja wnioskuje o wykreślenie z WPRiM zadania budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej – zadanie 17-132. Mając na uwadze powyższe, Gmina Mosina zawnioskowała o wykreślenie z Wieloletniego Programu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. zadania nr 17-132 kanalizacja sanitarna w ul. Sosnowej w Pecnej.

2. Odpowiedź Burmistrza na zapytanie radnego Dominika Michalaka
Burmistrz Gminy Mosina ma wiedzę w zakresie istoty problemu jaki zaistniał na os. Leśnym w Czapurach w związku z planowaną przez Aquanet S.A. budową sieci kanalizacyjnej na tym obszarze.
Aquanet S.A. jako inwestor sieci kanalizacyjnej z uwagi na uwarunkowania geologiczne występujące na os. Leśnym w Czapurach wyłączył z zakresu zadania nr “5-03-13-140-1 – Mosina – kanalizacja sanitarna na terenie wsi Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu”, fragment sieci
kanalizacyjnej obejmujący ulice Jeżynową, Jagodową, Żurawinową. W związku z powyższym, Aquanet S.A. wezwał wykonawcę osiedla mieszkaniowego na oś. Leśnym w Czapurach do zamontowania sieci inklinometrów monitorujących skarpę wynikającej z decyzji nr WŚ.6541.4.2017.X z dnia 12.05.2017r. wydanej przez Starostę Poznańskiego.
Z informacji otrzymanych od Aquanet S.A., wykonawca nie zastosował się do wezwania. Mając na uwadze, iż w WPRiM na lata 2020-2029 – korekta zostały zabezpieczone nakłady finansowe na kontynuację fragmentu sieci, która została wyłączona z realizacji, Gmina Mosina wystąpiła z pismem do Aquanet S.A. w Poznaniu, aby spółka jako podmiot odpowiedzialny w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy, w przypadku bezskutecznego wezwania wykonawcy w powyższej sprawie, podjęła działania zmierzające do zamontowania urządzeń monitorujących stan skarpy we własnym zakresie.
W tym miejscu należy zauważyć, iż rozpoznanie warunków stabilności terenu jest procesem rozłożonym w czasie, który pozwoli określić jaka technologia budowy kanałów sanitarnych w tym przypadku mogłaby zostać wykorzystana celem dalszej realizacji zadania.
Podjęcie działań przez Aquanet S.A. w tej sprawie pozwoli pozyskać wiedzę w zakresie możliwości przyspieszenia budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Jeżynowej, Jagodowej, Żurawinowej, których realizacja z uwagi ma wysoki wskaźnik koncentracji zabudowy, jest dla spółki uzasadniona.

3. W odpowiedzi na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Mosinie – Pana Jana Marciniaka z dnia 1.03.2021 r. Burmistrz Gminy Mosina wyjaśnia:
Poruszona przez Pana kwestia samowolnego zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi na cele np. sadzenia drzew i krzewów przez mieszkańców jak najbardziej wymaga uregulowania. Mając na uwadze ilość samowolnej ingerencji w pas drogowy przez osoby prywatne oraz posiadane środki finansowe w budżecie, przewidziane na realizację przedmiotowych zadań w roku 2021 Gmina Mosina zmuszona jest do ograniczenia wykonywanych zadań tylko i wyłącznie do miejsc stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.
Sytuacja jaka ma miejsce na ul. Marii Dąbrowskiej w Mosinie przy posesji nr 1, kwalifikuje się do podjęcia niezwłocznego działania. Ograniczenie widoczności znaku drogowego, powoduje bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. W związku z tym Gmina Mosina zwróci się do właściciela sąsiadującej posesji, który prawdopodobnie zagospodarował część pasa drogowego zielenią o jej usunięcie. W przypadku braku reakcji, Gmina Mosina podejmie działania zmierzające do usunięcia istniejących krzewów w celu oczyszczenia pobocza.

Problem tzw. przedogródków, czyli zagospodarowywania części pasa drogowego był poruszany na spotkaniu konsultacyjnym w sprawie uchwały krajobrazowej. Zdjęcie tytułowe (2013 r. Street View Google) pokazuje nasadzenia na ul. Bukowej w Czapurach.

Dominik Michalak1rozwój infrastruktury turystycznej – radny proponuje usytuowanie camper parku przy ul. Pożegowskiej
2przejęcie od Skarbu Państwa oraz PKP działek w m. Mosina
3problemy z kanalizacją w Czapurach na Osiedlu LeśnymOdpowiedź
Roman Kolankiewicz1prace budowlane na działce nr 56 lub 368/7 przy drodze wojewódzkiej nr 431 w Mieczewie
2gminne działki znajdujące się w Mieczewie, Radzewicach, Świątnikach, Rogalinie i Rogalinku
Jan Marciniak1diety dla przewodniczących organu wykon. jednostki pomocniczej
2postępowania przetargowe na zakup laptopówodpowiedź
odpowiedź
3znak drogowy oraz znak z nazwą ulicy na ul. Marii Dąbrowskiej w Mosinie.odpowiedź
Małgorzata Kaptur1działalność Komisji Mieszkaniowej w latach 2019-2021 oraz remont lokalu w Pecnej
Maciej Patela1profilowanie drógodpowiedź
Jolanta Szymczak1udostępnienia umowy pomiędzy Prezesem Spółki “Park Strzelnica” a Gminą Mosina
2procedura składania wniosków do budżetu Gminy Mosina
3złożenie wniosku o dofinansowanie budowy ul. Kopernika w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnychodpowiedź
4program rewitalizacji grobów i cmentarzy wojennych oraz grobów powstańczychodpowiedź
Łukasz Kasprowicz1stan dróg w gminie Mosinaodpowiedź
Marcin Ługawiak1poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej DW 431, w tym w Krosinku w okolicy szkoły podstawowej
2wyrównanie dróg gruntowych i badanie przez niezależną jednostkę badawczą ewentualnej szkodliwości dla zdrowia pyłu, którym pokryte są drogi pokryte gruzem pobudowlanym.
grupa radnych1 wycofanie budowy kanalizacji sanitarnej w Pecnej w ul. Sosnowej, na odcinku leśnym i przeniesienie tych środków na budowę kanalizacji w miejscach zamieszkałych na terenie Gminyodpowiedź
Ryszard Rybicki1zamontowanie progów zwalniających na ulicy Bocznej w Krośnieodpowiedź
29 Comments
06/04/2021
| |

@@ sznytka i jo jo mają racje!

mieszkaniec 30/03/2021
| |

Radny Marcin Ługawiak domaga sie poprawienia bezpieczeństwa na drodze 431.
Po otwarciu nowego mostu na Warcie i rozbudowie STORY , dopiero bedzie Pan miał piekło na tej drodze. Mała Mosina jest juz doskonale nasycona ciężkim transportem ciężarowym. Smród spalin
i smog daje nam jedno z pierwszych miejsc w Wielkopolsce. Uciążliwy zakład STORA z którym obecnie mieszkańcy skarżą sie w sądzie, domaga sie od burmistrza zgody na dalszą rozbudowę, co w znacznym stopniu zwiększy ruch Tirów na drodze 431. Może Pan stanąć po stronie mieszkańców i przekonać innych radnych o dużej szkodliwości i uciążliwości tej inwestycji. STORA ma pod nosem tory kolejowe i rampę rozładunkową. Nic nie stoi na przeszkodzie korzystania z transportu kolejowego, tak jak korzystała z tego SFM.

karp 30/03/2021
| |

Na razie nie ma kwików, ale chwilowo skończyły się triki. Wpadło CBA, zabezpieczyło liczne karty i nie ma czym grać. Wodociąg w lesie nie został zabezpieczony ze względu na spory rozmiar i brak ciężkiego sprzętu.

Et tu Brute, contra me? 29/03/2021
| |

Ktoś powiedział: „Los tasuje karty a my nimi gramy”.

Możemy zdefiniować los jako wszystkie okoliczności, których nie możemy kontrolować, takie jak narodziny w określonym miejscu, społeczności lub czasie lub w pewnych historycznych warunkach. Jednak to my możemy decydować co robić w tych sytuacjach, dzięki dostępnym nam zasobom.

karp 28/03/2021
| |

Wodociąg w lesie. Tu koszty powinni ponieść burmistrz Przemysław Mieloch, który potwierdził nieprawdę, że inwestycja wpisana do WPRIM jest zgodna z obecnie obowiązującym Studium, jego zastępca Adam Ejchorst, który pchnął to do Aquanetu oraz prezes Aquanet Paweł Chudziński, który niczego nie sprawdza i za nasze pieniądze wodociąguje lasy, a nie ulicę Sosnową w Pecnej, bo ta kończy się na ścianie lasu. Polska to jednak nie Japonia i nie ma u nas żadnej odpowiedzialności i na pewno żaden z wymienionych nie zrobi seppuku. Life is brutal i dlatego zapłaci za to każdy mieszkaniec gminy Mosina w rachunku za wodę. To podręcznikowy przykład korupcji politycznej i kolejna sprawa w której radny Wiązek przetestował system.

karp 28/03/2021
| |

Skarpa w Czapurach. Szczerze mówiąc, na miejscu pana Pyzy też nie płaciłbym za inklinometry.
W tej sprawie od początku do końca procesu budowlanego musiał trafić na wiele skorumpowanych osób i to wymagało wielu “inwestycji”. Teraz powinien płacić organ, który wydał pozwolenie na budowę
oraz PINB i wielka szkoda, że nie wynika to wprost z przepisów prawa. Jednak zaległe podatki powinien Mosinie zapłacić, chyba że Mosina się nie bardzo stara żeby je zapłacił. Może sołtys Czapur z wydłużoną kadencją go skłoni ….