Nareszcie jakiś sukces!

To chyba najkorzystniejszy ranking dla naszej gminy. W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018.
Mosina zajęła 53 miejsce na 628 gmin miejsko-wiejskich. W tym samym rankingu za rok 2016 zajmowała dopiero 426 miejsce.
Spośród 17 gmin powiatu poznańskiego (najbogatszy powiat ziemski w Polsce – I miejsce w tymże rankingu) Gmina Mosina poprawiła swoją lokatę aż o 373 miejsca! To dobry wynik na koniec kadencji 2014-2018.
Miejmy nadzieję, że gmina Mosina nadal będzie sobie dobrze radziła w finansach.

Awansowały znacznie także następujące gminy:
Kostrzyn – o 195 miejsc, awans na 77 miejsce,
Pobiedziska – o 182 miejsca, awansowały na 14 miejsce!
Murowana Goślina – o 165 miejsca.
Warto dodać, że wszystkie podpoznańskie gminy radzą sobie bardzo dobrze. Udało się nam wyprzedzić Kostrzyn, Buk i Murowaną Goślinę.

Na mapce powiatu poznańskiego zaznaczyłam miejsce w rankingu 2016 i 2018 poszczególnych gmin.

Uwagę zwraca także bardzo wysoka 17. lokata sąsiedniej Gminy Czempiń (awans o 270 miejsc!).

Trzeba odnotować także sukces Puszczykowa – 2 lokata na 236 gmin miejskich!

Ranking został przygotowany na V Europejski Kongres Samorządów przez ekspertów z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Opracowany został w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziemskie.

Przy ich ocenie wzięto pod uwagę następujące wskaźniki (według danych za 2016 r.):

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wskaźnik samodzielności finansowej W1 – stymulanta
  2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem W2 – stymulanta
  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem –W3 – stymulanta
  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – Wysoki udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń negatywnie wpływa na zarządzania finansami jst. Są to bowiem wydatki sztywne, bardzo trudne do restrukturyzacji i ograniczenia ze względu na prawną ochronę pracowników i ich warunków pracy i płacy. W4destymulanta
  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń W5 – stymulanta
  6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem – W6 destymulanta
  7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. W7 – stymulanta

Ranking 2018
Ranking 2016

11 Comments
karp 26/09/2019
| |
xyz 29/08/2019
| |

Teraz widać, że Ryś zostawił gminę w bardzo dobrym stanie. Jerzy Ryś lepiej radził sobie z zarządzaniem gminą z jednym pomocnikiem niż P. Mieloch z dwoma. Przed wyborami udało się Mielochowi przekonać naiwnych mieszkańców, że to on całą gminę na swoich na barkach trzyma. A to było jednak odwrotnie.

karp 29/08/2019
| |

Ja się cieszę, że wy się cieszycie, ale w np. w tenisie takie awanse się nie zdarzają. Trzeba wygrać wiele turniejów. Jako że od cyferek mnie zęby bolą, może mi ktoś wytłumaczy czy miał na to wpływ cud księgowy w postaci nadwyżki budżetowej.

Małgorzata Kaptur 29/08/2019
| |

MP, dziwię się, że Panu zrobiło się głupio z powodu tak wieloznacznego słowa. Doceniam to, że zajrzał Pan do słownika, ale poszedł Pan mylnym tropem. Należało się skupić na słowie “nareszcie”.
nareszcie I «przysłówek komunikujący, że dane zdarzenie nastąpiło później, niż się tego spodziewaliśmy, i że okres czekania na nie trwał zbyt długo, a także wyrażający zadowolenie, że nastąpiło»
nareszcie II «wykrzyknik wyrażający zadowolenie mówiącego, że stało się to, na co czekał»
Miłego dnia!

MP 28/08/2019
| |

Popatrzyłem na synonimy słowa “jakiś” i zrobiło mi się głupio. Dlaczego tak trudno przychodzi nam cieszyć się ze wspólnych osiągnięć? A może nie mamy odwagi w to uwierzyć? Chociaż z drugiej strony “:-)” stara się pokryć to lekkie zmieszanie.

Synonimy słowa “jakiś”:
(bez mała, blisko, circa, koło, mniej więcej, niemal, niemalże, nieomalże, niespełna, około, orientacyjnie, pi razy drzwi, pi razy oko, prawie, szacunkowo, w przybliżeniu, bliżej nieokreślony, pewien, nie wiadomo jaki, niejaki, nieokreślony, jeden, niektóry, poniektóry, byle jaki, dowolny, jakikolwiek, wszystko jedno jaki, do wyboru, jaki bądź, ktokolwiek, którykolwiek, któryś, obojętnie jaki, obojętnie który, wolny, wszelki)…