Uczniowie z Rogalinka najlepsi z matematyki i przedmiotów przyrodniczych

Po opublikowaniu wyników szkół wiadomo już, że gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej w Rogalinku utrzymali bardzo wysoki ubiegłoroczny poziom z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. 

Wynik egzaminu z matematyki – 62,36%  jest w tej szkole  o 9% wyższy od średniej w gminie. Jest wyższy niż średnia w powiecie (również o 9%), w województwie wielkopolskim (o 12,4%), a także wyższy niż średni wynik w Poznaniu i w kraju.
Na 49 gimnazjów w powiecie poznańskim jest to trzeci wynik. Tak samo było w ubiegłym roku.
W 2017 roku uczniowie uzyskali wyniki aż o 25 % wyższe niż w szkole z najniższym wynikiem. Tak wysoki poziom to ogromny sukces uczniów i nauczyciela matematyki p. Marioli Samborskiej. Gratulujemy!


Wyniki Szkoły Podstawowej w Rogalinku z przedmiotów przyrodniczych są również bardzo wysokie. Średnia gminy z tego egzaminu jest w porównaniu ze średnią powiatu najwyższa. Rezultat Rogalinka daje  szkole 7  miejsce w powiecie poznańskim, w ubiegłym wysokie czwarte miejsce.
Najwyższym poziomem wiedzy i umiejętności z języka polskiego wykazali się natomiast uczniowie trzeciej klasy gimnazjalnej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie – 12 miejsce w powiecie na 49 szkół.
Historia i język niemiecki to najmocniejsze strony gimnazjalistów z Rogalina – odpowiednio 16 i 11 miejsce w powiecie poznańskim. Język angielski, tak poziom podstawowy, jak i rozszerzony (miejsce 14 i 18), opanowali w najwyższym stopniu uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Warto wiedzieć, jak wypadają nasi absolwenci w stosunku do kolegów z innych gmin powiatu poznańskiego i do rówieśników z samego miasta Poznań. To z nimi przez całe dorosłe życie będą musieli  współpracować, z nimi konkurować na rynku pracy.

Zawsze porównuję  wyniki naszych gimnazjów do gimnazjów w powiecie. Ubiegłoroczne wyniki były zdecydowanie lepsze – świetne piąte miejsce z historii i wos oraz z przedmiotów przyrodniczych, dobre z j. angielskiego, matematyki i j. polskiego.
W tym roku nasi gimnazjaliści wypadli nieco gorzej. Szczególnie widoczny jest spadek wyniku z historii.
Cieszyć mogą natomiast wyniki z matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Trzeba jednaj zaznaczyć, że wyniki tegorocznych absolwentów są za wyjątkiem języka angielskiego wyższe od  średnich wyników w kraju i wyższe w każdym przedmiocie niż średnie wyniki w województwie.

 

1 Comments
Olga 03/07/2018
| |

To bardzo dobra wiadomość, że w niedużej szkole można uzyskać takie imponujące rezultaty. Brawo dla uczniów i nauczycieli.