Nadzór nad robotami na drogach lokalnych

Mimo, że gospodarka mocno wyhamowała w czasach epidemii, to nadal trwa budowa dróg. W naszej gminie są prowadzone prace na ul. Brzechwy, Strzałowej i Długiej. W minionych latach radni często zgłaszali wątpliwości do jakości nadzoru budowlanego.
Wczoraj obserwowałam prace przy budowie ul. Długiej w Mosinie. Prowadzi je firma Marek Dachtera. To solidna firma z Puszczykowa, która budowała już wcześniej wiele ulic w naszej gminie. Nie słyszałam, żeby ktoś zgłaszał do jakości pracy tej firmy uwagi.

układanie kostki brukowej – ul. Długa 24.03.2020

Dzisiaj NIK opublikował raport z kontroli w tym zakresie. Dotyczy on wprawdzie województwa lubelskiego, ale warto zastanowić się nad wnioskami z tej kontroli.

Raport – skrótWystąpienia pokontrolne dla poszczególnych gmin

Inwestorzy publiczni (zarządcy dróg gminnych i powiatowych) w większości skontrolowanych jednostek (8 z 13) nie sprawowali prawidłowego nadzoru nad realizacją robót budowlanych zleconych do wykonania na drogach lokalnych.
Nie wszystkie podejmowane w tym zakresie działania były rzetelnie prowadzone.
Wprawdzie inwestorzy powoływali inspektorów nadzoru jednak nie sprawowali rzetelnej kontroli nad ich działaniami. Inspektorzy nadzoru nie w każdym zakresie powierzonych zadań wykonywali swoje obowiązki z należytą starannością. Nie egzekwowali od wykonawców ścisłego przestrzegania procedur służących zapewnieniu należytej jakości wykonania zleconych robót oraz nie reagowali odpowiednio na brak lub nierzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji budowy.
Jedynie nieliczni inwestorzy (2 z 13) korzystali z możliwość przeprowadzania – niezależnie od wykonawcy – badań laboratoryjnych jakości wykonania robót i wykorzystywanych materiałów. W dwóch jednostkach z 13 objętych kontrolą NIK wykryła istotne nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych na wykonanie robót drogowych. W związku z ustaleniami kontroli, NIK skierowała dwa zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw.

Różnica poziomów tej ulicy spowodowała zastosowanie niestandardowego rozwiązania – ul. Długa – 24.03.2020 r.
3 Comments
kawka 27/03/2020
| |

Kontrolować to trzeba projektantów, a nie wykonawców. Wykonawca robi co mu projektant nakreślił. To niestandardowe rozwiązanie ze zdjęcia to kpina jakaś. Ulica Długa to nie Pożegowska z wręcz górskim spadkiem. Właściciel posesji też mógłby się trochę przyłożyć do tematu i zrobić niwelację na wjeździe. Idzie człowiek chodnikiem, a tu mostek? Próg zwalniający? Jak to nazwać? Trzeba było od razu na całą szerokość drogi zrobić. Na bogato. Za dużo źle rozumianej demokracji.

Cenzor 25/03/2020
| |

odnoszę wrażenie, że gmina Mosina to miasto Mosina. W Mosinie buduje się ulice, a na prowincji ?