Nadwyżka?

Dzisiaj o 17.00 w sali 110 UM w Mosinie odbędzie się sesja nadzwyczajna. Burmistrz Gminy Mosina złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, gdyż zamierza wprowadzić zmiany w budżecie na rok 2018.
Zmiana w budżecie to podział nadwyżki z 2017 r. w wysokości 7 mln zł.

W potocznym rozumieniu nadwyżka to różnica między dochodami a wydatkami. W 2017 r. to wydatki były wyższe i to aż o 10,6 mln zł.
Aby pokryć różnicę wyemitowano 13,5 mln obligacji.

W tabeli powyżej w pierwszym wierszu podane są wartości przyjęte w uchwale budżetowej z 29 grudnia 2016 r. W trakcie roku budżetowego Rada Miejska 10 razy na wniosek burmistrza zmieniała budżet. Ostatnia zmiana – miała miejsce 20 grudnia 2017 r. Wtedy to  urealniono budżet zmniejszając  dochody majątkowe o ok. 2 mln zł, a wydatki majątkowe o ok. 4 mln.


Sprawozdanie z budżetu odnosi się do  tych pomniejszonych 20 grudnia 2017 kwot.

Wykonanie  wydatków majątkowych jest niższe o 2 mln  do ostatniej zmiany budżetu z 20.12.2017 r.(o 6 mln wg planu z 29 listopada 2017 r.) W rzeczywistości jest niższe o 7 kolejnych milionów zł.

To wartość tzw. wydatków niewygasających, które będą realizowane do 30 czerwca 2018 r.

Zadania wartości 7 mln, mimo że nie zostały zrealizowane w 2017 r.  i czas ich realizacji przedłużono do 30 czerwca 2018 r. figurują w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. jako wydatki wykonane.

To zaciemnia obraz budżetowej rzeczywistości.

Jako wydatki niewygasające przeniesiono do realizacji w kolejnym roku:

29 grudnia 2012 – ok. 300 tys. zł
19 grudnia 2013 r. ok. 300 tys. zł
30 grudnia 2014 r. – ok. 200 tys. zł
30 grudnia 2015 r. – ok. 200 tys.
29 grudnia 2016 r.  – 556 301,15 zł

Czym jest zatem nadwyżka, która będzie dzielona na nowe zadania na najbliższej sesji?

Jest różnicą między planowanymi wydatkami w 2017 roku, a wydatkami zrealizowanymi.
Z taka sytuacją w podobnej skali spotykamy się  po raz drugi.

 

5 Comments
wiórecki 15/04/2018
| |

Uczciwość nakazuje by zaciągnięte a niewykorzystane środki zwrócić. Nie wiem czy istnieje prawna możliwość wcześniejszego wykupu emisji. Jeśli nie – to wydatkowanie tak wielkiej kwoty wymaga dialogu społecznego – dialogu!! A uwaga ogólna jest taka: panie burmistrzu jest pan – dobrą i niespodziewaną dla pana samego opatrznością losu – postawiony, by jak zwykły najemnik, za potężne pieniądze, realizować wolę społeczeństwa reprezentowaną przez Radę […]

Makary 13/04/2018
| |

Dofinansowanie wywozu śmieci, finansowanie nie wykorzystanej komunikacji miejskiej, wymiana dobrych chodników na rynku na nowe, nie wykorzystanie środków z wyemitowanych obligacji itp. Każdy dzień przynosi nowe przerażające informacje jak wykorzystywane są nasze podatki. Liczę że przed końcem kadencji ktoś pokusi się o podsumowanie.

Małgorzata Kaptur 13/04/2018
| |

Takie samo zjawisko miało miejsce w ubiegłym roku. Mówiłam o tym na sesji absolutoryjnej. Sprawę podnosili także inni radni. Złożyłam wniosek o zmniejszenie emisji obligacji na wzór Kórnika, ale do dziś burmistrz nie odpowiedział na mój wniosek. Minęło pół roku…
http://bip.mosina.pl/zasoby/files/rada/kadencja_2014-2018/wnioski/wniosek920.pdf

Makary 13/04/2018
| |

Moment Pani Małgosiu czy ja dobrze zrozumiałem, że Gmina wyemitowała 13,5 mln obligacji by nie wykorzystać z tego 7 mln zł ? Jaki jest roczny koszt obsługi takiej pożyczki przez gminę ?