Ułani w Szkole Podstawowej w Krośnie

27. lutego 2017 r. Rada Miejska w Mosinie na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Krośnie nadała szkole imię 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
Uchwała – TUTAJ
14 czerwca 2017 r. miała miejsce uroczystość z okazji nadania imienia szkole.
Rada Rodziców przekazała ufundowany przez siebie proporzec dyrektor szkoły Grażynie Bartkowiak a ta z kolei przekazała go uczniom, którzy po przyjęciu proporca złożyli  uroczyste ślubowanie.

W ceremonii uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in. Wicekurator Oświaty Zbigniew Talaga, dowódca 15. Batalionu Ułanów Poznańskich ppłk. Tomasz Stachera, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie,  Zastępca Burmistrza Przemysław Mieloch, Adam Bech – Prezes Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskichktórzy złożyli na ręce dyrektora gratulacje i życzenia.

Ppłk. Tomasz Stachera , dowódca 15. batalionu Ułanów Poznańskich im. gen. broni Władysława Andersa stacjonującego w Wędrzynie (pododdział 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza) i dyrektor Szkoły Podstawowej w Krośnie p. Grażyna Bartkowiak.


Poczty sztandarowe na tle budowanej hali widowiskowo-sportowej. 


Uroczystość ubarwił interesujący program artystyczny z elementami musztry.

Z okazji nadania imienia szkoła opracowała swoje godło i hymn – słowa i tekst Katarzyna Chudzińska-Gintrowska.