Na co zostanie przeznaczona nadwyżka budżetowa?

Na jutrzejszej sesji (porządek obrad wraz załącznikami – TUTAJ) Rada Miejska w Mosinie podejmie m.in. uchwałę o zmianie budżetu.
Dochody budżetu zmniejszają się o 31 029 zł i wynoszą po zmianie 124 359 571,47 zł.
Wydatki budżetu  zwiększają się o 7 671 596,86 zł i wynoszą po zmianie 138 382 245,41
Wzrasta deficyt budżetowy z 6 320 048 zł do 14 022 673,94 zł. Zostanie on pokryty przychodami z obligacji i kredytu (120000) oraz nadwyżki budżetowej.
Nadwyżkę budżetową w wysokości  7 582 625,86 zł Burmistrz zamierza przeznaczyć m.in. na:

 • 500 000 zł na bieżące utrzymanie dróg,
 • 600 000 – wzrost środków na oświetlenie ulic,
 • 80 000 zł na zakup mebli do pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dworcowej i remont i meble pomieszczeń biurowych przy Placu 20. Października,
 • 75 000 dla OSP Radzewice (15 000 – garaż dla łodzi i  60 000 zakup narzędzi hydraulicznych),
 • 2 400 000 – rozbudowa SP w Czapurach,
 • 40 000 – remont podłogi w sali gimnastycznej w SP nr 2 w Mosinie,
 • 363 868,46 – odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego na rzecz podwykonawcy (dotyczy budynku na stadionie OSiR) zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2017 r. oddalającego apelację Gminy Mosina od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 10 listopada 2015 r.
 • 2 300 000 – projekt ul. Chodkiewicza w Mosinie, projekt ul. Dębowej w Nowinkach, budowa ul. Dębowej w Czapurach – część, budowa ul. Skrytej w Mosinie – całość, krawężnikowanie ul. Poznańskiej w Rogalinie,
 • 20 000 projekt chodnika jednostronnego – ul. Makowa w Wiórku,
 • 250 000 – kładka pieszo-rowerowa przez Wartę – zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu WPN,
 • 100 000 budowa i odwodnienie ul. Wodnej,
 • 300 000 projekt obwodnicy wschodniej od ul. Mocka do ul. Śremskiej,
 • 200 000 budowa i rozbudowa oświetlenia – ul. Leśna i Jaśminowa w Rogalinie,
 • budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – ul. Sowiniecka i boczna od Sowinieckiej,
 • 10 000 zapewnienie wkładu własnego na budowę miasteczka rowerowego w Krośnie.

W Programie opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mosina dodano zapisy dot. sterylizacji i kastracji kotów a także dot. wprowadzenia znakowania psów na terenie Gminy Mosina.

8 Comments
Witek O 24/04/2017
| |

Pecna jak zwykle pominięta.

paw 03/04/2017
| |

Nadwyżka budżetowa…czytam i człowieka szlak trafia.
Wzrost deficytu a nie nadwyżka budżetowa.
Mam nadzieje ze kiedyś dożyje czasów gdy za zaciąganie kredytów rządzący będą ponosić kary ……
Gdyby nie 7,58 mln nie wydane/skredytowane w zeszłym roku rzeczywiście odpuścić to budżet jak widze by się +/-bilansował. Tylkotyle do normalności.

Jestem z miasta 30/03/2017
| |

Czy nikt z radnych, czy burmistrzów nie może wyjaśnić, myślę, że nie tylko mnie, jak z ewidentnego deficytu budżetowego można wygospodarować nadwyżkę budżetową.

Małgorzata Kaptur - radna 30/03/2017
| |

Na wczorajszej sesji odbyła się długa dyskusja na temat zmian w budżecie. Radni poczuli się zmarginalizowani przez burmistrza, który rozdysponował nadwyżkę zanim została ona oficjalnie ujawniona. Radni nie otrzymali jeszcze sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. Dostaną je dopiero dziś lub jutro. Nad zaproponowanymi przez Burmistrza zmianami dot. inwestycji nie odbyła się dyskusja na Komisji Inwestycji. Zwiększenie wydatków o 7,7 mln zł w trakcie roku budżetowego to sytuacja bardzo rzadka i w ocenie wielu radnych wymagała wcześniejszych konsultacji, tak jak to się odbywa przy uchwalaniu budżetu. Środki na inwestycje zostały zwiększone o 5,7 mln zł. i choć dołożenie 2,4 mln zł na rozbudowę szkoły w Czapurach było realizacją wcześniejszych wniosków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, to pojawiły się zadania, o których nie było nigdy wcześniej mowy na komisjach, np. budowa chodnika na ul. Makowej w Wiórku.
Ulica ta z lewej strony jest niezabudowana – to ogrody mieszkańców ul. Działkowej. Z prawej strony jest zaledwie kilka domów. Ulica jest ślepa.
Ja również tą sytuacją jestem zawiedziona. Jedno z haseł wyborczych Burmistrza Jerzego Rysia brzmiało “Przywrócę Radzie należne jej miejsce”. Czasem mi się wydaje, że miał na myśli postawienie jej do kąta.

wiórecki 29/03/2017
| |

Jeden z punktów programu przewiduje zaprojektowanie chodnika na ulicy Makowej we Wiórku.Pytanie moje jest: czy są to kpiny w żywe oczy, czy klasyczna i bezczelna korupcja w biały dzień? Jestem oburzony faktem, że najmłodsza ulica na wsi dostaje grant,a niby to z jakiego powodu? Bo przy niej mieszka bogaty i wpływowy człowiek? Jeśli tak, to ja i wielu innych, którzy mieszkając tu od dawna, pamiętają zboże i rozlewisko na tym terenie – dostaliśmy w twarz. Bośmy biedni? To rzeczywiście zamożny facet i da sobie radę i bez mosińskiej łaski. Panie Ryś […] waż Pan racje mieszkańców. No chyba za dużo od Pana nie wymagam?

Jestem z miasta 29/03/2017
| |

Zgodnie z definicją, nadwyżka budżetowa, to suma dochodów budżetowych przewyższająca wydatki budżetowe. 29 grudnia 2016r. Rada zmieniła budżet na 2016r. Zgodnie z uchwałą dochody wynosiły 124.389.991, a wydatki 130.710.039.Wydatki przekroczyły dochody o ponad 6 mln.Mamy zatem klasyczny deficyt, a nie nadwyżkę. Czy może mi ktoś wytłumaczyć o co tu chodzi, o jaką nadwyżkę.