Mpzp – sprawdź, czy dotyczy to Twojej nieruchomości

Jeśli jesteś zainteresowany terenem między ul. Główną, a Piaskową w Krośnie i ul. Cybisa i Mieszka I zainteresuj się czy planowane są tam zmiany. Od 25 września do 17 października trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Krośnie, ul. Piaskowa 6, o godzinie 18.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2017 r.
Treść planu
Uzasadnienie

Prognoza oddziaływania na środowisko

Kliknij, jeśli chcesz powiększyć.Od dnia 21 września 2017 r. do dnia 13 października 2017 r. trwa także wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulicy Śremskiej w Mosinie   

 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie,  w Sali 110, o godzinie 15.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 r.

Projekt tekstu planu
Uzasadnienie
Projekt rysunku planu
Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko 

0 Comments

No Comment.