Mosińskie psy jadą do Skałowa

W mosińskim przytulisku przebywało w ostatnich dniach 14 psów.
19 listopada odwiedził nasze przytulisko Dyrektor Biura Związku Międzygminnego “Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” w Skałowie, Paweł Kubak, z pracownicą schroniska.
W otrzymanym piśmie – odpowiedzi Burmistrza –  przeczytałam, że w “trakcie spotkania omówione zostały kwestie dotyczące temperamentów, przyzwyczajeń, zachowań, oraz możliwości adopcyjnych psów znajdujących się w schronisku. Powyższe umożliwiło podjęcie decyzji w przedmiocie zakwalifikowania pierwszej grupy psów do przekazania ich do Skałowa.”

I transport – 4 psy – pojechał do Skałowa dziś, tzn. 25.11.2015 r.

II transport – 9 psów – pojedzie 27.11.2015 r.

W Mosinie zostanie 1 pies, ponieważ, jak czytamy w piśmie, “nie posiada uregulowanej sytuacji prawnej”.

Opieka nad zwierzętami  w budżecie na rok 2016:

  • 120.000 zł – składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego “Schronisko dla Zwierząt- SCHRONISKO” – składka 4,45 zł. od 1 mieszkańca
  • 277.000 zł – wydatki na obsługę tymczasowego miejsca pobytu zwierząt (prowadzenie przytuliska dla psów, usługi weterynaryjne i koszty pełnienia całodobowego pogotowia ds. zwierząt dzikich i  domowych).
  • 2.000 zł – zakup materiałów

     399.000 zł

 

Schronisko Skałowo

STATUT ZWIĄZKU

11 gmin członkowskichmapka

Uchwała Nr IV/14/2015

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt ” z siedzibą w Kostrzynie z dnia 19 października 2015 roku

w sprawie:  określenia wysokości rocznej składki członkowskiej na 2016 rok i terminu jej płatności.

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) §11 pkt.  15 i 26 ust. 2 Statutu Związku Międzygminnego  „Schronisko dla Zwierząt ” (tekst jednolity Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 20 sierpnia 2014 r.  poz. 4601) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt” §w Kostrzynie uchwala, co następuje::

§1

  1. Określa się wysokość składki członkowskiej na rok 2016 dla poszczególnych Uczestników Związku stanowiącej  iloczyn  kwoty 4,00 zł i liczby mieszkańców gminy wg stanu na dzień  31 grudnia 2015 roku.
  2. Składkę członkowską przeznacza się na utrzymanie Biura Związku oraz Schroniska dla Zwierząt w Skałowie.
  3. W ramach w/w składki gminy mają zapewnione miejsce dla psów w liczbie wynikającej z przeliczenia: 1 pies na 1000 mieszkańców tj.:

Gmina Czerwonak                  26 sztuk

Gmina Kleszczewo                   7 sztuk

Gmina Komorniki                    23 sztuki

Gmina Kostrzyn                       17 sztuk

Gmina Kórnik                            23 sztuki

Gmina Mosina                          30 sztuk

Gmina Pobiedziska                 19 sztuk

Gmina Puszczykowo              10 sztuk

Gmina Suchy Las                     17 sztuk

Gmina Swarzędz                     46 sztuk

Gmina Nekla                             7 sztuk

§2

Ustala się stawkę dzienną pobytu w Schronisku psa ponad limit dla uczestnika związku w wysokości 10 zł brutto

§3

Składkę w ustalonej wysokości  Uczestnicy Związku winni wpłacić w nieprzekraczalnych terminach:

I rata 25 % składki do dnia  30 stycznia 2016 roku,

II rata 25 % składki do 31 marca 2016 roku,

III rata 25 % składki do 30 czerwca 2016 roku,

IV rata 25% składki do 30 września 2016 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Comments
Maniek 23/02/2016
| |

Może i stary artykuł ale napiszę ze nie było by tyle psów w schroniskach z Mosiny jakby mieszkańcy zamykali bramy swoich domów albo je odpowiednio zabezpieczyli. Codziennie spotykam po kilka psów latających luzem…w pewnym sensie i takie które stważają niebezpieczeństwo bo wybiegają na ulice. Nikt z tym nic nie robi. Dzownię do strazy i ma przyjechać ktoś kto psa wyłapie…godzinę stoję w -10 i nikt nie raczył sie pojawić…kolejny raz znowu dzwonię że 2 psy stoją na ulicy …30 minut w -10 i nikt nie przyjechał…Nikt nie raczy interweniować i nikt nie dba by te psy nie wychodziły ze swoich posiadłości. Obleci taki Mosinę/Krosno/Krosinko itd nasra gdzie chce (w tym na nasze osiedle gdzie dbamy o trawnik) , poszczeka gdzie chce …może i znajdzie suczkę z cieszką to przybędzie kilka kolejnych psów dla schorniska…

Malgorzata Kaptur 06/01/2016
| |

Schronisko Skałowo informuje:
Trochę statystyki na koniec 2015 roku
Informujemy Państwa, że zakończyliśmy przyjmowanie psów z gmin, które w związku z rozpoczęciem działalności Schroniska w Skałowie, były zobowiązane do zabrania zwierząt ze schronisk, gdzie do tej pory były przetrzymywane. Psy dotarły do naszego schroniska także z gmin, które prowadziły przytuliska gminne. Od tej chwili będziemy przyjmować zwierzęta tylko z bieżących interwencji służb gminnych.
Od październikowego rozpoczęcia naszej działalności do 31 grudnia 2015 roku przyjęliśmy 136 zwierząt, w tym 111 psów i 25 kotów. Z tej liczby udało nam się, głównie dzięki profilowi facebookowemu, oddać do adopcji 60 zwierząt, z tego 45 psów i 12 kotów. W tej liczbie są także psy, dla których udało się nam odszukać dotychczasowych właścicieli.
Najwięcej przybyło zwierząt z gmin: Swarzędz – 50 ( w tym 8 kotów ), Czerwonak – 29 psów, Kostrzyn – 24 ( w tym 13 kotów ) i Mosina 12 psów.

wiórecki 26/11/2015
| |

Zaklinam Was na wszystko co święte – dbajcie o pieski i kotki!!!!!
Niech im niczego nie brakuje, wprost przeciwnie – niech mają wszystko to, co człowiek może najlepszego zrobić dla najszczerszego, bezwarunkowego, najbardziej ukochanego PRZYJACIELA. Tego, który jest pozbawiony miłości własnego opiekuna. My ludzie możemy się gryźć, szarpać i poniewierać, ale haniebnym byłoby nie otoczyć tych naszych mimowolnych więźniów najczulszą opieką. NIECHBY TO I DUŻO KOSZTOWAŁO – NIECH KOSZTUJE! – NIECH KOSZTUJE! – JA CZUJĘ SIĘ ZADOWOLONY I DUMNY, ŻE LOS DAJE MI OKAZJĘ I MOŻLIWOŚĆ PRZYCZYNIENIA SIĘ DO ICH DOBROSTANU. Mam ciepło, syto i czule – mam współczucie i boleję. Pieski i kotki – jestem z wami i kocham was miłością bliźniego – jesteśmy stworzeniami jednego Boga! Na pluchę i zimę szczególnie!