Mosińska oświata w pigułce

Gmina Mosina jest organem prowadzącym dla 5 przedszkoli, 9 szkół podstawowych i 6 gimnazjów.
W roku szkolnym 2014/2015

  • do gminnych przedszkoli uczęszczało    341 dzieci,
  • w szkołach podstawowych uczyło się   1915 uczniów,
  • w gimnazjach naukę kontynuowało      789 gimnazjalistów.

W gminnych placówkach oświatowych pracowało 516 osób (361 nauczycieli i 155 pracowników administracji i obsługi).
W 2014 roku na oświatę i wychowanie  przeznaczono kwotę 33, 7 mln zł ( w tym dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prywatne 3. 322.338 zł) a  na edukacyjną opiekę wychowawczą (gł. świetlice szkolne) 2,3 mln zł.

Gmina otrzymała w 2014 r. 17. 394.725 zł subwencji oświatowej z budżetu państwa i aż 18 612 672 zł dołożyła ze środków własnych.
Wydatki na oświatę stanowiły w 2014 r. 39,8 % wszystkich wydatków budżetowych.
Więcej:

.INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

0 Comments

No Comment.