Trzy zintegrowane węzły przesiadkowe? Wypełnij ankietę.

Gmina Mosina przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji utworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych (m.in. zakup nowoczesnych autobusów, utworzenie kompleksowych parkingów dla samochodów i rowerów).

Bardzo ważna jest tutaj opinia mieszkańców naszej Gminy.

Prosimy o udzielenie głosu poparcia dla realizacji projektu.

Wystarczy kliknąć na link:
https://www.ankietka.pl/ankieta/261135/lista-poparcia-dla-utworzenia-zintegrowanych-wezlow-przesiadkowych.html

oraz udzielić odpowiedzi na jedno proste pytanie!

Chcesz przekazać nam swoje opinie na temat komunikacji zbiorowej w Gminie Mosina, parkingów, infrastruktury z tym związanej?

Zapraszamy do wypełnienia ankiety:

https://www.ankietka.pl/ankieta/261052/ankieta-preferencji-i-zachowan-komunikacyjnych-mieszkancow-gminy-mosina.html

Zajmie to ok. 7 minut.

 

Dziękujemy za poświęcony czas!

 


Krótka informacja o projekcie utworzenia zintegrowanych węzłów przesiadkowych

„Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego na terenie Gminy Mosina – etap I”

W ramach danego przedsięwzięcia planuje się utworzyć trzy zintegrowane węzły przesiadkowe:

  1. przy dworcu kolejowym w Mosinie,
  2. przy przystanku osobowym PKP Drużyna Poznańska,
  3. przy przystanku osobowym PKP Iłowiec.

Celem inwestycji jest umożliwienie mieszkańcowi Mosiny efektywnego korzystania z różnych środków komunikacji (autobus – samochód – pociąg) oraz zwiększenie poziomu upowszechnienia środków transportu zbiorowego. Założenia te zostaną zrealizowane poprzez:

  • zakup odpowiednich autobusów hybrydowych,
  • wybudowanie parkingów samochodowych (w tym np. z miejscami typu Kiss & Ride, Park & Ride),
  • utworzenie parkingów rowerowych,
  • przygotowanie specjalnych miejsc odpoczynku
  • i inne działania o charakterze infrastrukturalnym.

    Materiał informacyjny oprac. przez Agnieszkę Gruszczyńską – Urząd Miejski w Mosinie

1 Comments
paw 18/02/2017
| |

Kiepskie te ankiety.
W drugiej jakaś niespójność pytania 6 i 7.
Zbyt wielka ogólność – np 1) połączenie wszystkich linii autobusowych w całość choć na każdej z nich mamy inny standart 2)wybor tylko jednej meijscowosci powinna być hierarchia.
Brak pytań otwartych – które to pozwalają zebrać rzeczywiste uwagi i wskazac główne problemy.
Czy gdzieś poznamy wyniki tej ankiety?