Mosina wysoko w rankingu udziału dochodów własnych w budżecie

Budżety większości gmin w Polsce przynajmniej w połowie opierają się na dotacjach i subwencjach, w skrajnych przypadkach dochody własne to jedynie 15 proc. wpływów do gminnej kasy.

Tylko 87 samorządów odznacza się wysoką samodzielnością finansową – wynika z rankingu JST Zrównoważonego Rozwoju. Według twórcy rankingu prof. Eugeniusza Sobczaka, stosunek dochodów własnych gmin do dochodów budżetowych ogółem świadczy o poziomie samodzielności finansowej samorządu.

Do dochodów własnych w gminach należą m.in. podatki lokalne: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz podatek dochodowy płacony w postaci karty podatkowej, a także opłaty lokalne np. opłata skarbowa, targowa, miejscowa.

W strukturze dochodów gmin najbardziej efektywnym i najważniejszym podatkiem lokalnym jest podatek od nieruchomości.
Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dochodów własnych gmin zalicza się także udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa.

Istotnym źródłem wpływów budżetów JST są dochody z posiadanego majątku. Poziom wpływów zależy od zasobów posiadanego przez daną jednostkę mienia. Do najczęściej występujących należą dochody: ze sprzedaży majątku, z najmu, dzierżawy, eksploatacji lokali komunalnych, z opłat za korzystanie z infrastruktury komunalnej, akcji i udziałów w spółkach akcyjnych i spółkach z o.o., z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od udzielonych pożyczek.

Na 2478 gmin w Polsce gmina Mosina zajmuje dobre 261 miejsce.  W 2015 r. 62,5% dochodów budżetu stanowiły dochody własne.
Co ciekawe Puszczykowo ma większy odsetek dochodów własnych niż Mosina.
Mimo że nasza sytuacja w tej dziedzinie jest dobra, podkreślić należy, że 12 gmin powiatu poznańskiego może się poszczycić wyższymi wpływami do budżetu z tytułu dochodów własnych.  Z oczywistych względów trudno nam porównywać się z Tarnowem Podgórnym, Suchym Lasem, Kórnikiem czy Komornikami.
Zastanawia dobra pozycja Lubonia. Warto wiedzieć, że budżety  sąsiednich gminy Czempiń i Brodnica w dużo mniejszym stopniu są zasilane przez dochody własne.

miejsce nazwa n_województwa Odsetek dochodów własnych w budżecie
9 Tarnowo Podgórne (2) WIELKOPOLSKIE 80,30
16 Suchy Las (2) WIELKOPOLSKIE 79,00
34 Kórnik (3) WIELKOPOLSKIE 76,15
43 Komorniki (2) WIELKOPOLSKIE 75,18
62 Puszczykowo (1) WIELKOPOLSKIE 73,74
74 Swarzędz (3) WIELKOPOLSKIE 71,75
78 Czerwonak (2) WIELKOPOLSKIE 71,21
114 Luboń (1) WIELKOPOLSKIE 68,19
144 Dopiewo (2) WIELKOPOLSKIE 66,85
169 Rokietnica (2) WIELKOPOLSKIE 65,78
190 Buk (3) WIELKOPOLSKIE 65,06
219 Murowana Goślina (3) WIELKOPOLSKIE 63,95
261  Mosina (3) WIELKOPOLSKIE 62,50
298 Stęszew (3) WIELKOPOLSKIE 61,49
312 Pobiedziska (3) WIELKOPOLSKIE 61,19
346 Poznań (1) WIELKOPOLSKIE 60,35
573 Kostrzyn (3) WIELKOPOLSKIE 55,10
691 Kleszczewo (2) WIELKOPOLSKIE 52,36
842 Czempiń (3) WIELKOPOLSKIE 49,19
1309 Brodnica (2) WIELKOPOLSKIE 40,74
2 Comments
Z Mosiny 19/02/2017
| |

Dochody są na przyzwoitym poziomie. Trzeba pieniądze rozsądnie wydawać. Jak się lekką ręką dorzuca do śmieci 1,8 mln zł to znak, że oszczędność to pojęcie nieznane w Mosinie. W Puszczykowie nie ma firm logistycznych, nie ma lawinowowego napływu nowych mieszkańców, a dochody własne wyższe niż u nas. To powinno skłaniać do refleksji.

Jestem ze wsi 19/02/2017
| |

Jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle ?