Mosina wychodzi z Selektu

Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów radni otrzymali projekt uchwały o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT i zaopiniowali go pozytywnie.

Jesteśmy obecnie jedną z 20 gmin członkowskich SELEKTU, który od wejścia w życie ustawy “śmieciowej” zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem śmieci.
Kilkanaście lat temu Mosina była jedną z trzech gmin (+Czempiń i Stęszew) inicjującą powołanie Selektu.
Przez ten czas Mosina wpłaciła, jak i inne gminy, kilkaset tysięcy złotych składki. System po pewnych trudnościach na początku, działa sprawnie. Śmieci są na czas odbierane.

O wyjściu z Selektu zadecydowały 3 gminy: Mosina, Tarnowo Podgórne i Rokietnica. Tylko te gminy w Związku Międzygminnym mają swoje zakłady komunalne.
Po zmianie przepisów stało się możliwe udzielanie zamówień (in house) własnej gminnej spółce bez ogłaszania przetargu. Takie prawo funkcjonuje w większości krajów unijnych.
Mosiński Zakład Usług Komunalnych musiał stawać do przetargu. Jesienią Selekt ogłosi kolejny przetarg. Zachodziła obawa, że ZUK będzie na straconej pozycji i wtedy 12 pracowników pozostałoby bez pracy. Niepotrzebny byłby także sprzęt, który służy do wywozu odpadów.

Włodarze ww gmin po wspólnej naradzie zdecydowali podążyć śladem Lubonia i realizować zadania wynikające z zagospodarowywaniem odpadów samodzielnie.
Wczoraj Rada Rokietnicy podjęła stosowną uchwałę, dziś stanowisko w tej sprawie zajmą radni gminy Tarnowo Podgórne, jutro Rada Miejska w Mosinie.

Zgodnie ze statutem Związku, aby gmina członkowska mogła opuścić Związek z końcem roku rada musi podjąć uchwałę do końca czerwca. To tłumaczy pośpiech.

Jeśli Rada Miejska w Mosinie zdecyduje o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego SELEKT, konsekwencją tej decyzji będzie przejęcie przez samorząd z początkiem 2017 roku wszystkich obowiązków w zakresie utrzymania czystości, które w minionych latach realizował Związek.

Luboń podjął decyzję o wystąpieniu z Selektu 3 lata temu. Dostarcza nadal śmieci do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piotrowie I, tak jak inni członkowie Selektu. Płaci nieznacznie więcej za odbiór śmieci, ale mieszkańcy płacą nieco mniej niż mieszkańcy gminy Mosina.

Poniżej tabela opłat za odbiór odpadów – Luboń

Luboń

0 Comments

No Comment.