Mosina w rankingach

rankingi tabele

Rankingi odnoszą się do okresu od 2001/2002 do 2014. Tak się składa, że jest to okres zarządzania gminą przez Zofię Springer.

 • Zadłużenie Mosiny –  na 575 gmin  Mosina plasowała się w 2014 r. na 328 miejscu.
  W Polsce jest  w tej grupie miast:
  30 z zadłużeniem powyżej 60%,
  51  z zadłużeniem między 50 a 60 %,
  105 z zadłużeniem między 50 a 40%,
  113 z zadłużeniem między 40 a 30%,
  137 z zadłużeniem między 30 a 20%,
  80 z zadłużeniem między 20 a 10%,
  35 z zadłużeniem niższym niż 10% (6 miast nie posiada zadłużenia)
 • Dochody naszej gminy  lokują nas poniżej średniego poziomu.
 • Wydatki na infrastrukturę spadają – w latach 2001-2003 Mosina w grupie 580 miast zajmowała 7 miejsce, w latach 2012-2014 pozycję 222.
 • Mimo, że wydatki na administrację rosną, gmina Mosina z wydatkami na ten obszar działalności sytuuje się w połowie stawki.
       Koszt na 1 mieszkańca w 2014 r.
  administracja na 1 mieszkańca      Warto dodać, że Luboń ma w tej grupie (142 gminy) najniższe wydatki na administrację.
  83 gminy wydają między 200 a 300 zł na 1 mieszkańca,
  40 gmin wydaje między 300 a 400 zł,
  10 gmin wydaje między 400 a 500 zł.
  1 powyżej 500 zł
  1 powyżej 700 zł
 • Najgorzej wygląda pozyskiwanie środków unijnych – tu konsekwentnie tkwimy na końcu grupy – 575 miejsce w 2014 na 580 miast.

Wspólnota – to pismo o tematyce samorządowej, docierające do 98% jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zawiera analizy prawne i ekonomiczne, nowości z procesu legislacyjnego, dobre praktyki funkcjonowania administracji publicznej oraz reportaże samorządowe.

linki do rankingów:

wydatki na administrację
zamożność
zadłużenie
fundusze europejskie
infrastruktura

 

0 Comments

No Comment.