Młodzieżowy Sejm Rzeczypospolitej Mosińskiej

W piątek 8 kwietnia 2016 r. na terenie szkół, które przystąpiły do projektu, odbyły się wybory do Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Gminna Komisja Wyborcza, której miałam przyjemność przewodniczyć, na podstawie dostarczonych protokołów z 5 szkół ustaliła skład Młodzieżowego Sejmu.
20 młodzieżowych posłów otrzyma zaświadczenia o wyborze i złoży ślubowanie w czasie najbliższej XXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która rozpocznie się 28 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury. Sejm ukonstytuuje się i rozpocznie obrady.
Następnie przez 2 kolejne miesiące będą trwały prace nad dokumentem opisującym potrzeby i oczekiwania młodzieży naszej gminy. W pracach komisji będą mogli wziąć udział wszyscy młodzi ludzie zainteresowani problemami gminy.
Ostatnie posiedzenie Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej będzie miało miejsce 29 czerwca 2016 r. Na sesji Rady Miejskiej w Mosinie Marszałek Sejmu wręczy Burmistrzowi Gminy Mosiny i Radzie Miejskiej dokument – postulaty młodzieży.

Młodzież o swoim projekcie:

Projekt realizuje Grupa Inicjatywna Baranówko, która pozyskała na ten cel dotację w wysokości 8,5 tys. zł w Regionalnym Konkursie Grantowym – Równać Szanse 2015 organizowanym przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

W projekcie biorą udział:

Gimnazjum nr 1 w Mosinie
ZS im Wodziczki z Mosiny
Gimnazjum w Pecnej
Gimnazjum w Rogalinku
SZSW im. J. Korczaka w Mosinie
Grupa projektowa “Równać szanse”.

Celem projektu jest zaktywizowanie młodzieży, nabycie przez młodych ludzi wiedzy na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.
Swoistym podsumowaniem projektu będzie wyjazd do Sejmu RP w Warszawie w lipcu 2016 r.

0 Comments

No Comment.